nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 
 

Departament Nadzoru i KontroliWydział do Spraw Ewidencji Fundacji
- prowadzenie ewidencji fundacji, dla których Minister Zdrowia jest „ministrem właściwym” w rozumieniu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) ze względu na cele ich działania.

Udostępnianie danych w zakresie:
- nazwy, siedziby, celu oraz zakresu działania fundacji;
- przekazywanych corocznie Ministrowi Zdrowia sprawozdań merytorycznych z działalności fundacji sporządzanych w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1291).

Wydział Skarg i Wniosków
- prowadzenie ewidencji skarg i wniosków wpływających do Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg.

Udostępnianie danych w zakresie:
- ilości i tematyki wpływających skarg i wniosków.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-06-27
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek
Data ostatniej zmiany:
       2012-12-03
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-12-03Marlena Woźniak aktualizacja

Statystyka strony: 11281 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.