nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Opinie konsultantów krajowych w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwaZalecenie Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dotycząca podawania leków droga doustną osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych przez szpital psychiatryczny

Opinia w sprawie wykonywania badania ultrasonograficznego przez położną

Opinia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 22.01.2011 r. w sprawie pobierania u dzieci materiału do badań laboratoryjnych

Opinia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 10.01.2011 r. w sprawie postępowania pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Opinia W sprawie realizacji zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Opinia w sprawie realizacji świadczeń medycznych przez położną w opiece długoterminowej

Opinia w sprawie pobierania materiałów do badań bakteriologicznych

Opinia w sprawie kwalifikacji oraz kompetencji położnej w zakresie wykonywania dializ

Opinia w sprawie zatrudnienia położnej w Szpitalu Rehabilitacyjnym

Opinia w sprawie niezbędnych warunków pielęgnowania osób niesamodzielnych w zakresie poruszania się na podstawie art.10 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. 2009, Nr 52, poz. 419)

Opinia w sprawie wykonywania KTG przez położną w poradni położniczo-ginekologicznej

Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 06.12.2010 r. w sprawie podawania antybiotyków z dodatkiem leków miejscowo znieczulających drogą domięśniową u dzieci.

Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego w sprawie roli konsultantów krajowych w systemie ochrony zdrowia

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych - czy niewidomy może być opiekunem

Stanowisko w sprawie poprawy jakości opieki nad kobietą, rodziną, sprawowaną przez położną podstawowej opieki zdrowotnej

Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych projekt bezpiecznej praktyki medycznej

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego dotyczące redukcji ryzyka rozwoju zakażenia miejsca operowanego

Stanowisko w sprawie wykonywania zawodu przez położne zatrudnione na stanowiskach pielęgniarek

Opinia dotycząca wykonywania ekg w warunkach lecznictwa stacjonarnego

Opinia w sprawie metod ogrzewania noworodka w oddziałach noworodkowych z dnia 28.04.2008 r.

Opinia w sprawie podawania Debecyliny dzieciom do 18 r.ż. w warunkach ambulatoryjnych

Opinia w sprawie cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci z dnia 28.04.2008 r.

Opinia Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa w sprawie zakładania opatrunków gipsowych

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa w sprawie możliwości rozszerzania przez dyrektorów zatrudniających pielęgniarki i położne zakresu obowiązków o zadania przekraczające kompetencje zawodowe z dnia 27.03.2008 r.

Opinia w sprawie obsady pielęgniarskiej w oddziałach dziecięcych pracujących w trybie całodobowym

Opinia w sprawie rozpuszczania i przygotowywania leków w oddziałach szpitalnych przez pielęgniarki

Opinia w sprawie zastosowania metody pobierania krwi u dzieci w oddziałach/szpitalach pediatrycznych

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa w sprawie wykonywania zleceń lekarskich przez pielęgniarki w oddziałach szpitalnych

Zalecenia konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa w sprawie prowadzenia profilaktyki odleżyn u pacjentów hospitalizowanych

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa skierowane do konsultantów wojewódzkich w dz. pielęgniarstwa oraz kadry zarządzającej w pielęgniarstwie (w lecznictwie stacjonarnym) z dnia 14.05.2007r.

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa w sprawie likwidacji kierowniczych stanowisk w pielęgniarstwie

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa, Konsultanta Krajowego w dz. Opieki Długoterminowej w sprawie bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów z dnia 11.10.2004 r.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-02-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2012-05-21
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-05-21Marlena Woźniak aktualizacja

Statystyka strony: 12967 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.