nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

P R A K T Y K I   S T U D E N C K I E
20141. Organizacja praktyk studenckich w Ministerstwie Zdrowia

Studenci zainteresowani odbyciem praktyki w tutejszym Urzędzie zobowiązani są wypełnić i złożyć:
formularz zgłoszeniowy
plik do pobrania w formacie *pdf
zaświadczenie o odbywanych studiach wydane przez Dziekanat macierzystej uczelni
skierowanie z uczelni do odbycia praktyk studenckich

Komplet dokumentów należy składać co najmniej na 30 dni przed wskazanym terminem praktyki bezpośrednio na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
00-952 Warszawa


Niezbędnym warunkiem do odbywania praktyki jest również zawarcie porozumienia o organizację praktyki między Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia a władzami Uczelni.

2. Informacje o wolnych miejscach praktyk w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Dialogu Społecznego
Departament Funduszy Europejskich
Departament Zdrowia Publicznego
Biuro Dyrektora Generalnego
Departament Nadzoru Kontroli i Skarg
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Departament Polityki Zdrowotnej
Departament Prawny
Departament Matki i Dziecka
Departament Strategii i Analiz

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-02-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2014-02-11
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-02-11Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja
2014-01-09Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja na 2014 rok
2013-06-05Małgorzata Woźniak-Juhre usunięto wykaz praktyk studenckich w Departamencie Organizacji ochrony Zdrowia
2013-05-17Małgorzata Woźniak-Juhre usunięto wykaz praktyk studenckich w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
2013-01-03Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja na 2013
2012-07-13Marlena Woźniak aktualizacja (departament zdrowia publicznego)
2012-06-22Małgorzata Woźniak-Juhre usunięcie informacji o wolnych miejscach w DOOZ, DZKiRM
2012-03-16Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja formularza zgłoszeniowego
2012-01-23Monika Latoszek Dodanie informacji o wolnych miejscach praktyk w komórkach organizacyjnych

Statystyka strony: 40808 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.