nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie organizacji i prowadzenia:
1. kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji,
2. kursów kwalifikacyjnych dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej.

+ Podmioty uprawnione do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych w zakresie technologii sterylizacji i dezynfekcjiDepartament Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, iż na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w dziale ”Nauka” w zakładce „Kształcenie podyplomowe” będą zamieszczane informacje w zakresie organizacji i prowadzenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji oraz kursów kwalifikacyjnych dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej.

W celu umieszczenia na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia informacji o podmiotach spełniających warunki do organizowania i prowadzenia ww. kursów, podmiot zamierzający podjąć się organizacji i prowadzenia przedmiotowych kursów przesyła do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa informacje dotyczące:

1) nazwy i adresu organizatora kursu,
2) posiadanej bazy dydaktycznej (w tym bazy do prowadzenia zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych):
- miejsca realizacji,
- wyposażenia niezbędnego do zapewnienia prawidłowej realizacji kursów,
- informacji o placówkach, w których będą prowadzone zajęcia (deklaracje o współpracy, umowy przedwstępne),
3) kadry dydaktycznej:
- osoby wyznaczonej do pełnienia roli kierownika kursu – nazwisko, imię, wykształcenie, staż pracy na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni,
- wykładowców - nazwisko, imię, wykształcenie, wykonywany zawód, staż pracy,
4) terminu, czasu trwania i miejsca realizacji kursu,
5) planowanego rozkładu zajęć i terminu egzaminu,

Powyższe informacje należy złożyć w terminie co najmniej 2 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kursu.

W celu uzyskania przez organizatora kursu rekomendacji Zarządu Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji dla kierownika kursu, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie występował w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia do Przewodniczącego Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji o wydanie opinii.

Opinia Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji powinna zostać wydana i przesłana do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie później niż w terminie 21 dni od daty wpłynięcia pisma.

Przedmiotowa opinia zostanie przesłana przez Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego do podmiotu ubiegającego się o prowadzenie ww. kursów niezwłocznie po uzyskaniu stanowiska Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji.

Jednocześnie informujemy, iż w oparciu o ww. informacje Ministerstwo Zdrowia sporządzi i przedstawi na swojej stronie internetowej wykaz kursów i podmiotów prowadzących kursy kwalifikacyjne z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji oraz dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej oraz programu kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji.
Pliki do pobrania:
Program kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji;
Aktualizacja w dniu 07.05.2013
Program kursu kwalifikacyjnego dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej.
Aktualizacja w dniu 07.05.2013
Podmioty uprawnione do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych w zakresie technologii sterylizacji i dezynfekcji
Aktualizacja w dniu 13.11.2013
Wykaz jednostek organizujących kursy kwalifikacyjne dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej.
Aktualizacja w dniu 13.01.2014

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2013-11-13
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-11-13Monika Latoszek Aktulizacja załącznika
2013-09-13Monika Latoszek Aktualizacja załączników
2012-07-10Małgorzata Woźniak-Juhre Aktualizacja listy - podmioty uprawnione do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych w zakresie technologii sterylizacji i dezynfekcji

Statystyka strony: 9204 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.