nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Wynik postępowania

MINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-5621/JP/12 23-03-2012 r.


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa do Ministerstwa Zdrowia artykułów biurowych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12, za najkorzystniejszą, w rozumieniu art. 2
pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, została uznana oferta Nr 1, złożona przez
AMAD Sp. z o.o.,05-092 Łomianki, ul. Łąkowa 31, z ceną 193 207,61 zł.

Poniżej przestawiamy listę wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz streszczenie i porównanie złożonych ofert:
Numer
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Cena
Liczba punktów
w kryterium cena

1
AMAD Sp. z o.o.
05-092 Łomianki ul. Łąkowa 31

193 207,61

100

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-03-23
Data publikacji:
       2012-03-23
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-03-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1572 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.