nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Informacja nt. udziału Pani Agnieszki Pachciarz, Podsekretarza Stanu w spotkaniu Ministrów Zdrowia Państw Grupy Wyszehradzkiej i AustriiMINISTERSTWO ZDROWIA
RZECZNIK PRASOWY
Agnieszka Gołąbek

Warszawa, 18 kwietnia 2012 r.


Informacja nt. udziału Pani Agnieszki Pachciarz, Podsekretarza Stanu w spotkaniu Ministrów Zdrowia Państw Grupy Wyszehradzkiej i Austrii


Pani Agnieszka Pachciarz, Podsekretarz Stanu wzięła udział w spotkaniu Ministrów Zdrowia Państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Austrii, które odbyło się 13 kwietnia br. w Pradze. Spotkanie poświęcone było dwóm tematom: kwestii funkcjonowania systemów ochrony zdrowia w kontekście zróżnicowanej sytuacji gospodarczej, w której znalazły się państwa V4 oraz implementacji Dyrektywy UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.
W ramach pierwszego tematu omawiano zagadnienia dotyczące działań organizujących i porządkujących funkcjonowanie systemu zdrowia, zapewniania właściwego bilansu przychodów i wydatków systemów ochrony zdrowia oraz kwestie podnoszenia dostępności i jakości opieki zdrowotnej.
Drugim tematem była implementacja Dyrektywy UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, której przepisy muszą zostać wdrożone do prawodawstw państw członkowskich do października 2013 r. Przedstawiciele państw V4 i Austrii podzielili się opiniami nt. przewidywanych konsekwencji dla systemów ochrony zdrowia związanych z implementacją Dyrektywy.


/-/Agnieszka Gołąbek
Rzecznik Prasowy


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-04-18
Data publikacji:
       2012-04-18
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-04-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4894 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.