nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Wyjaśnienia do siwz
MINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-5705-6/JP/12 24-05-2012 r.


Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów na potrzeby Ministerstwa Zdrowia, przez okres 12 miesięcy, – przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5705/JP/12 wpłynęło następujące zapytanie:

W rozdziale VIII pkt 3 Zamawiający w przypadku oferowania produktów równoważnych wymaga załączenia do oferty zaświadczenia wydanego przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości posiadający stosowna akredytacje w zakresie badania jakości produktów objętych przedmiotem zamówienia, podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty spełniają wymogi normy ISO/IEC 19752 , ISO/IEC 19798, ISO/IEC 23711, ISO/IEC 24712 lub równoważne. Informujemy, iż Polski Komitet Normalizacyjny wydał opinię w sprawie certyfikacji produktu za zgodność z wyżej wymienionymi normami ISO/IEC, iż żadna z jednostek certyfikujących wyroby współpracująca z PKN nie posiada akredytacji (uprawnień) na tę normę. Zatem nie istnieje podmiot uprawniony do kontroli jakości. Czy Zamawiający uzna za wystarczający raport potwierdzający wydajność wydany przez producenta oferowanych tonerów i tuszy?

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) wyjaśniamy, że Zamawiający uzna za wystarczające raporty z przeprowadzonych - zgodnie z metodologią określoną przedmiotowymi normami - przez producenta oferowanych tonerów i tuszy testów, które potwierdzają wydajność oferowanych tonerów i tuszy.
Prosimy o uwzględnienie powyższego przy sporządzaniu oferty.


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-24
Data publikacji:
       2012-05-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-05-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1436 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.