nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych
w Departamencie Organizacji Ochrony ZdrowiaNr ogłoszenia: 143555

poz. 1253


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko:
Specjalisty w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia
Liczba lub wymiar etatu: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji, usunięcia, zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych, celem zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,
- gromadzenie i analiza informacji i propozycji od uprawnionych podmiotów dotyczących kwalifikacji, usunięcia, zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych,
- przygotowywanie założeń do projektów aktów prawnych dotyczących przepisów w sprawie świadczeń gwarantowanych,
- przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski osób prawnych i instytucji, oraz interpelacji i zapytań poselskich, oświadczeń senatorskich, w zakresie właściwości merytorycznej Wydziału,
- udzielanie informacji telefonicznych w sprawach związanych z realizacją świadczeń gwarantowanych.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego, praca wymagająca samodzielności


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
budynek zabytkowy nie wyposażony w windę; miejsce bezpośredniej pracy znajduje się na II piętrze; toaleta dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich zlokalizowana jest na parterze; otoczenie budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

- wykształcenie: wyższe magisterskie,
- półroczne doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony zdrowia,
- znajomość przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość innych przepisów związanych z funkcjonowaniem zakładów opieki zdrowotnej oraz systemu ochrony zdrowia,
- znajomość zagadnień związanych z kontraktowaniem i finansowaniem świadczeń gwarantowanych,
- umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia oraz samodzielnej pracy koncepcyjnej,
- komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

- doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
- umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
- bardzo dobra organizacja pracy oraz obowiązkowość,
- umiejętność pracy w zespole,
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl: Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 08.06.2012 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia”.

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: : www2.mz.gov.pl ; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończonym procesie naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 63-49-277.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-25
Data publikacji:
       2012-05-28
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-05-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1564 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.