nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej1. Wojewoda Kujawsko - Pomorski

2. Wojewoda Wielkopolski

3. Wojewoda Śląski

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

5. Narodowy Fundusz Zdrowia

6. Starosta Gorzowski

7. Wojewoda Zachodniopomorski

8. Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice

9. Rzecznik Ubezpieczonych

10. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

11. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

12. Zarząd Województwa Opolskiego

13. Małopolski Urząd Wojewódzki
w Krakowie

14. Starosta Nowosolski

15. Wojewoda Lubuski

16. Wojewoda Warmińsko - Mazurski

17. Wojewoda Dolnośląski

18. Zrzeszenie Szpitali Powiatowych i Miejskich Województwa Łódzkiego

19. Porozumienie Zielonogórskie

20. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

21. Związek Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień

22. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

23. Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

24. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

25. Federacja Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej

26. Polska Federacja Szpitali

27. Naczelna Rada Lekarska

28. Gospodarczy Gabinet Cieni

29. Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski

30. Polmed

31. Izba Gospodarcza "Uzdrowiska Polskie"

32. Forum Hospicjów Polskich

33. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

34. Polska Izba Ubezpieczeń

35. Śląskie Centrum Chorób Serca
w Zabrzu

36. Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

37. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Zarząd Krajowy

38. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny

39. SPZOZ Sulęcin

40. Instytut Logistyki i Magazynowania

41. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej Curie
w Zgierzu

42. Carint Scanmed Sp. z o.o.

43. Intercard

44. Stowarzyszenie Polska Unia Szpitali Kliniznych

45. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

46. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej

47. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

48. NSZZ "Solidarność"

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-06-29
Data publikacji:
       2012-06-29
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2012-06-29
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-06-29Marlena Woźniak aktualizacja

Statystyka strony: 2751 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.