nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Wyjaśnienia do siwz

MINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-5724-4/JP/12 09-07-2012 r.


Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) zamawiający dokonuje zmiany w specyfikacji istotnych warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup czasu reklamowego i prezentacja spotu reklamowego (30 s.) promującego efekty wdrażania Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Kapitał Ludzki (POKL) – przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5724/JP/12.

Zamawiający wykreśla dotychczasową treść pkt. 6 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 1 do siwz:

6. Miejsce emisji spotów reklamowych
Zamawiający wymaga, aby emisja spotów reklamowych przeprowadzona była we wszystkich kinach w sieci/sieciach które, które spełniają łącznie następujące warunki:
kina wchodzące w skład sieci zlokalizowane są na terenie całego kraju, w co najmniej 18 miastach; w tym obligatoryjnie w: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Bydgoszczy;
posiada łącznie co najmniej 20 kin;
posiada łącznie co najmniej 200 ekranów kinowych.

i w to miejsce wpisuje:
6. Miejsce emisji spotów reklamowych
Zamawiający wymaga, aby emisja spotów reklamowych przeprowadzona była we wszystkich kinach w sieci/sieciach, które spełniają łącznie następujące warunki:
kina wchodzące w skład sieci zlokalizowane są na terenie całego kraju, w co najmniej 18 miastach; w tym obligatoryjnie w: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy;
posiada łącznie co najmniej 20 kin;
posiada łącznie co najmniej 200 ekranów kinowych.

Zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na wykreśleniu wszystkich dat 9 lipca 2012 r. i wpisaniu w to miejsce 13 lipca 2012 r.

Prosimy o uwzględnienie powyższego przy sporządzaniu oferty.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-07-09
Data publikacji:
       2012-07-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-07-09Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2060 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.