nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Promocji i Internetu
w Biurze Prasy i PromocjiNr ogłoszenia: 144913

poz. 1263


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Promocji i Internetu
w Biurze Prasy i Promocji

Liczba lub wymiar etatu: 1 „umowa na zastępstwo”


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- publikowanie na stronie internetowej informacji przekazywanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Zdrowia oraz komunikaty i inne materiały przygotowywane przez Biuro i Rzecznika,
- udział w redagowaniu Biuletyn Informacji Publicznej (BIP MZ i BIP RCL) oraz publikacji w nim dokumentów określonych ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz ustawą o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
- monitorowanie terminowości przekazywania przez komórki organizacyjne dokumentów określonych ustawą o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, do publikacji w BIP,
- współdziałanie z komórkami organizacyjnymi ministerstwa oraz innymi urzędami i instytucjami podległymi Ministrowi Zdrowia w zakresie wynikającym z zadań Wydziału,
- współdziałanie w przygotowaniu, prowadzeniu kampanii i akcji informacyjnych oraz przy opracowaniu projektów strategii medialnych.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- realizacja zadań na stanowisku związana jest z całodzienną pracą przy komputerze w pozycji siedzącej;
- praca wymaga dyspozycyjności oraz wiąże się z możliwością wykonywania zadań po godzinach pracy jak również w dni wolne od pracy.
- w ramach wykonywanej pracy występują częste kontakty telefoniczne z przedstawicielami administracji, oraz z klientami zewnętrznymi; realizacja zadań wymaga odporności na stres oraz umiejętności efektywnej pracy pod presją czasu,
- praca na tym stanowisku może wiązać się również z koniecznością wyjazdów służbowych na terenie kraju, w tym w dni wolne od pracy, które są związane z prowadzonymi działaniami informacyjno – edukacyjno – promocyjnymi.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- stanowisko pracy zorganizowane jest w pokoju wieloosobowym, na drugim piętrze głównego gmachu Ministerstwa Zdrowia, a pracownik posiada do dyspozycji własne biurko wraz z wyposażeniem biurowym jak również telefon oraz komputer z niezbędnym oprogramowaniem,
- w gmachu Ministerstwa nie ma wind a komunikacja odbywa się po schodach,
- ze względu na zabytkowy charakter gmachu, obiekt posiada szereg wąskich przejść i korytarzy,
- w przypadku konieczności komunikowania się z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa konieczne jest przemieszczanie się po kondygnacjach,
- gmach ministerstwa nie stwarza możliwości dla samodzielnego poruszania się np. na wózku inwalidzkim
- brak jest ramp, równi i wind oraz występuje tylko jedna dostosowana dla osób niepełnosprawnych toaleta na parterze gmachu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

- wykształcenie wyższe,
- półroczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
- wiedza w zakresie budowy i bezpieczeństwa serwisów internetowych,
- znajomość przepisów prawa z zakresu e-administracji,
- znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
- znajomość podstawowych zagadnień związanych z ochroną zdrowia,
- znajomość procedur administracyjnych,
- biegła umiejętność obsługi komputera,
- komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

- półroczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z obsługą serwisów informacyjnych i stron internetowych,
- umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej, zdolność analitycznego myślenia,
- umiejętność pracy w zespole.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata o komunikatywnej znajomości języka angielskiego,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 06.08.2012 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Promocji i Internetu w Biurze Prasy i Promocji – umowa na zastępstwo”.

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz-mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 63 49 244.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-07-24
Data publikacji:
       2012-07-25
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-07-24Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1453 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.