nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Obsługi Mediów w Biurze Prasy i PromocjiNr ogłoszenia: 147569

poz. 1283


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Obsługi Mediów w Biurze Prasy i Promocji
Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- współpraca z mediami w zakresie bieżącej informacji, w porozumieniu z rzecznikiem prasowym,
- analiza porannych przeglądów prasy,
- obsługa dziennikarzy,
- współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia i podmiotami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania informacji dla mediów(w tym uczestniczenie w konferencjach i spotkaniach),
- redagowanie komunikatów prasowych i innych materiałów informacyjnych na podpis rzecznika prasowego,
- organizacja, obsługa konferencji i spotkań prasowych organizowanych przez Biuro i rzecznika prasowego.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- realizacja zadań na stanowisku specjalisty w Wydziale Obsługi Mediów, związana jest z całodzienną pracą przy komputerze w pozycji siedzącej,
- pracownik zajmuje się sprawami obejmującymi różnorodne zagadnienia i wymagane jest szybkie pozyskiwanie informacji z wielu różnorodnych źródeł,
- realizowane zadania wymagają kreatywności ze względu na ich indywidualny charakter i brak cechy powtarzalności,
- praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz może wiązać się z możliwością wykonywania zadań po godzinach pracy jak również w dni wolne od pracy,
- w ramach wykonywanej pracy występują częste kontakty telefoniczne z przedstawicielami mediów oraz z klientami zewnętrznymi,
- realizacja zadań na tym stanowisku wymaga odporności na stres oraz umiejętności efektywnej pracy pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- stanowisko pracy zorganizowane jest w pokoju wieloosobowym, na drugim piętrze głównego gmachu Ministerstwa Zdrowia, a pracownik posiada do dyspozycji własne biurko wraz z wyposażeniem biurowym oraz telefon i komputer z niezbędnym oprogramowaniem,
- w gmachu Ministerstwa nie ma wind a komunikacja odbywa się po schodach,
- ze względu na zabytkowy charakter gmachu, obiekt posiada szereg wąskich przejść i korytarzy,
- w przypadku konieczności komunikowania się z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa konieczne jest przemieszczanie się po kondygnacjach,
- brak jest ramp, równi i wind oraz występuje tylko jedna dostosowana dla osób niepełnosprawnych toaleta na parterze gmachu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

- wykształcenie wyższe,
- półroczne doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą mediów,
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
- umiejętność redagowania informacji dla mediów,
- wiedza z zakresu public relations,
- znajomość rynku mediów,
- znajomość prawa prasowego, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- znajomość podstawowych zagadnień związanych z ochroną zdrowia,
- podstawowa znajomość zagadnień społeczno-politycznych,
- dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe:

- półroczne doświadczenie w administracji publicznej,
- komunikatywność,
- kreatywność,
- biegła umiejętność obsługi komputera,
- umiejętność pracy w zespole,
- odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata o komunikatywnej znajomości języka angielskiego,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 06.12.2012 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Obsługi Mediów w Biurze Prasy i Promocji”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz-mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 63 49 453.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-11-21
Data publikacji:
       2012-11-22
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-11-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2075 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.