nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczającychDz.U.13.64 → z dnia 16 stycznia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 stycznia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających


Na podstawie art. 201 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz. U. Nr 179, poz. 1854, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zapewniają stałą obecność personelu, w tym personelu ochrony, na terenie zakładu albo – w przypadku dysponowania warunkami wzmocnionego zabezpieczenia w części zakładu – w tej części zakładu, w godzinach dziennych (od godziny 7.00 do 22.00) w liczbie nie mniejszej niż 1/3 pojemności odpowiednio zakładu albo części zakładu i w godzinach nocnych (od godziny 22.00 do 7.00) w liczbie nie mniejszej niż 1/6 pojemności odpowiednio zakładu albo części zakładu.”;
2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) lp. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,
ul. Mickiewicza 1,
56-600 Lubiąż

województwo dolnośląskie:
powiaty -
głogowski, górowski, jaworski, legnicki, lubiński, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, średzki, trzebnicki, wałbrzyski, wołowski, wrocławski, Wałbrzych, Wrocław

90
3 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza,
ul. Sądowa 18,
86-100 Świecie n. Wisłą
województwo kujawsko-pomorskie 75”,
b) lp. 14 otrzymuje brzmienie:

„14

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza,
ul. Partyzantów 2/4,
05-802 Pruszków

województwo mazowieckie:
powiaty -
garwoliński, grodziski, grójecki, legionowski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, węgrowski, żyrardowski; miasto stołeczne Warszawa (dzielnice: Bemowo, Bielany, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Wola, Żoliborz), Ostrołęka

80”,
c) lp. 20 otrzymuje brzmienie:

„20

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza,
Pl. Z. Brodowicza 1,
16-070 Choroszcz

województwo podlaskie

190”,
d) lp. 23 i 24 otrzymują brzmienie:

„23

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,
ul. Gliwicka 33,
44-200 Rybnik


województwo śląskie:
powiaty -
bielski, cieszyński, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tyski, wodzisławski, żywiecki, Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy, Żory
218
24 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana,
ul. Grunwaldzka 48,
42-700 Lubliniec
województwo śląskie:
powiaty -
będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Piekary Śląskie, Sosnowiec
52”,
e) dodaje się lp. 32 i 33 w brzmieniu:

„32

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej,
ul. Szpitalna 1a,
57-300 Kłodzko

województwo dolnośląskie:
powiaty – kłodzki, ząbkowicki, kamiennogórski, dzierżoniowski, świdnicki, strzeliński
35
33 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDISON,
ul. Słoneczna 15,
75-642 Koszalin
województwo zachodniopomorskie 25”;
3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,
ul. Mickiewicza 1,
56-600 Lubiąż

województwa:
dolnośląskie, łódzkie

60 – dla mężczyzn”,
b) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

„5

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza,
ul. Partyzantów 2/4,
05-802 Pruszków

województwo mazowieckie

35 – dla mężczyzn
10 - dla kobiet”,
c) lp. 11 otrzymuje brzmienie:

„11

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,
ul. Gliwicka 33,
44-200 Rybnik

województwa:
podkarpackie, śląskie

45”,
d) dodaje się lp. 16 i 17 w brzmieniu:

„16

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej,
ul. Szpitalna 1a,
57-300 Kłodzko

województwo kujawsko-pomorskie
20
17 Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9,
02-957 Warszawa
cały kraj 50 – dla mężczyzn
10 – dla kobiet”,
4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia lp. 3 otrzymuje brzmienie:

„3

Pomorskie

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej,
ul. Skarszewska 7,
83-299 Starogard Gdański

a) województwo kujawsko- pomorskie
b) województwo lubuskie
c) województwo pomorskie
d) województwo warmińsko- mazurskie
e) województwo wielkopolskie
f) województwo zachodniopomorskie


70”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. d w zakresie lp.17, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

MINISTER ZDROWIA


W porozumieniu:
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
1) ) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 734, Nr 185, poz. 1092, Nr 217, poz. 1280 i Nr 240, poz. 1431 oraz z 2012 r. poz. 908.
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz. 113, z 2009 r. Nr 22, poz. 127 oraz z 2010 r. Nr 170, poz. 1148.


Dokument w wersji *pdf


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-01-04
Data publikacji:
       2013-01-04
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-01-08
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-01-08Marlena Woźniak dodano: rozporządzenie w formacie pdf

Statystyka strony: 5764 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.