nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9076/JP/13 (+ wyjaśnienia do siwz) + Ogłoszenie o wyniku postępowaniaPrzedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Zaprojektowaniu, wykonaniu, wdrożeniu serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz zapewnieniu ich serwisowania i hostingu. Przedmiot zamówienia obejmuje:
ETAP I: - Opracowanie dokumentu zasad realizacji projektu, - Opracowanie analizy funkcjonalności Systemu, - Opracowanie projektu technicznego Systemu, - Opracowanie projektów graficznych wyglądu serwisów, - Dostawa oprogramowania i licencji z nim związanych niezbędnych do wdrożenia CMS, - Wykonanie Instalacja i konfiguracja oprogramowania systemowego i narzędziowego na sprzęcie wykonawcy, - Wykonanie instalacji oprogramowania CMS, - Wytworzenie i dostarczenie brakującej funkcjonalności wynikającej z wymagań zamawiającego, - Wykonanie migracji danych, - Wykonanie testów funkcjonalnych, bezpieczeństwa Systemu i danych, wydajnościowych, - Dostarczenie dokumentacji użytkownika, administratora i powykonawczej Systemu.
ETAP II: - Przeprowadzenie szkoleń użytkowników systemu (administratorów i redaktorów), - Uruchomienia serwisów.
ETAP III: - Świadczenie wsparcia przez okres 24 miesięcy, - Świadczenie hostingu przez okres 24 miesięcy, - Dokonywanie okresowych przeglądów oraz audytów bezpieczeństwa Systemu w ramach świadczonego wsparcia (1- po 12 miesiącach, 2 - po 22 miesiącach od zakończenia Etapu II), - Świadczenie Usługi Rozwoju Systemu - polegającej na wykonywaniu wskazanych przez zamawiającego dodatkowych modyfikacji w ramach nie więcej niż 200 roboczogodzin przewidzianych na tego typu prace w trakcie Etapu III.

– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 14.02.2013 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Wyjaśnienia do SIWZ
- w formacie *pdf (z dnia 19 lutego 2013 r.)

w formacie *pdf (z dnia 25 lutego 2013 r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania
- formacie *html

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-02-14
Data publikacji:
       2013-02-14
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-03-27
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-03-27Monika Latoszek dodano: wynik postępowania
2013-02-25Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwz
2013-02-19Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwz
2013-02-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, ogłoszenia
Statystyka strony: 3978 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.