nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9482/JP/13 (+ Ogłoszenie o wyniku postępowania)Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
świadczenie usługi gastronomicznej: bufet powitalny (w formie szwedzkiego stołu, serwowany w sali konferencyjnej Ministerstwa Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa); obiad
w restauracji (odległość do 500 m - pieszo chodnikiem - od ul. Miodowej 15
w Warszawie) w trakcie seminarium dla kadry kierowniczej Beneficjentów Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA
organizacja i obsługa spotkania z Beneficjentami Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w IV kwartale 2013 roku,

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA
przygotowanie i świadczenie 4 usług gastronomicznych w trakcie szkoleń organizowanych przez Departament Funduszy Europejskich dla Instytucji realizujących projekty w ramach obszaru tematycznego „ochrona zdrowia” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA
kompleksowa obsługa Zamawiającego w ramach cyklu szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców Programu Operacyjnego PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,

CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA
świadczenie 7 usług gastronomicznych w czasie spotkań organizowanych przez Departament Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego PL 07 ,,Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” oraz Programu Operacyjnego PL13 „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”, finansowanych z kosztów zarządzania Programów Operacyjnych: PL07 ,,Poprawa i lepsze dostosowania ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” i PL13 ,,Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”, realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
Spotkania dotyczą m. in.: posiedzeń Komitetu Współpracy, Komitetu ds. wyboru projektów oraz Zespołu Oceny Projektu Predefiniowanego,

CPV:
55320000-9 Usługi podawania posiłków
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 19.04.2013 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Ogłoszenie o wyniku postępowania
- w formacie *pdf (z dnia 13 maja 2013 r.)


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-04-19
Data publikacji:
       2013-04-19
Opublikowany przez: Monika Latoszek
Data ostatniej zmiany:
       2013-05-13
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-05-13Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowania
2013-04-19Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2929 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.