nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Referendarz w Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Obsługi Sekretarskiej Ministra Zdrowia, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Szefa Gabinetu Politycznego Ministra w Biurze Ministranr ogłoszenia: 151231                   poz. 1331


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
referendarza
w Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Obsługi Sekretarskiej Ministra Zdrowia, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Szefa Gabinetu Politycznego Ministra
w Biurze Ministra

Liczba lub wymiar etatu: 1 – ”umowa na zastępstwo”


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie rejestru korespondencji wpływającej i wychodzącej z sekretariatu,
prowadzenie obsługi sekretarskiej Podsekretarza Stanu,
kompletowanie materiału na Kierownictwo, komisje sejmowe i senackie, konferencje, narady, spotkania oraz monitoruje terminy i przygotowanie materiałów (informacji) przez merytoryczne departamenty i biura.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; dyspozycyjność i odporność na stres; rzetelność i terminowość; praca wymaga przemieszczania się; wysoka kultura osobista;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy, miejsce bezpośredniej pracy na piętrze, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, otoczenie budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych: podjazd dla osób niepełnosprawnych;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie: wyższe,
roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
wiedza z zakresu działania Ministra Zdrowia,
znajomość regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia oraz podziału kompetencji sekretarza i podsekretarzy stanu,
znajomość struktury organizacyjnej urzędu,
umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
komunikatywność.

Wymagania dodatkowe:

dwuletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
znajomość zagadnień dotyczących obsługi kancelaryjnej,
znajomość ustawy o służbie cywilnej,
ukończony specjalistyczny kurs lub szkoła dla sekretarek,
umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 04.05.2013 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa
z dopiskiem: referendarz w Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Obsługi Sekretarskiej Ministra Zdrowia, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Szefa Gabinetu Politycznego Ministra w Biurze Ministra – „umowa na zastępstwo”

Inne informacje:


W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Biurze Ministra (22) 63-49-437 lub w Biurze Kadr pod nr tel. (22) 63-49-521.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-04-23
Data publikacji:
       2013-04-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-04-23Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1570 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.