nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ogłasza konkurs na Z - ca Dyrektora ds. finansowych - Główny księgowyFORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW


INSTYTUCJA: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
MIASTO: Łódź
STANOWISKO: Z - ca Dyrektora ds. finansowych - Główny księgowy
DYSCYPLINA NAUKOWA: finanse
DATA OGŁOSZENIA: 26.04.2013r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 26.04.2013r. do 15.05.2013r.
LINK DO STRONY: www.iczmp.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: Z - ca Dyrektora ds. finansowych - Główny księgowy

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska Z - ca Dyrektora ds. finansowych - Główny księgowy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych:


1. wykształcenie wyższe o profilu finansowo - ekonomicznym,
2. co najmniej 5-letnią praktykę na stanowiskach kierowniczych w finansach,
3. wiedzę popartą doświadczeniem z zakresu: rachunkowości, finansów publicznych, podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób fizycznych, prawa zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
4. doświadczenie związane z restrukturyzacją jednostek budżetowych,
5. praktyczną wiedzę z zakresu analizy finansowej, rachunkowości zarządczej i controllingu,
6. umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia oraz bardzo dobra znajomość narzędzi informatycznych,
7. doświadczenie w tworzeniu procedur i organizacji pracy.


Mile widziane posiadanie uprawnień biegłego rewidenta lub doradcy podatkowego.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1. podanie adresowane do Kierownika ICZMP o zatrudnienie na stanowisku Z -cy Dyrektora ds. Finansowych - Głównego księgowego,
2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
4. życiorys (CV) z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,
5. oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Dziale Kadr i Płac Instytutu CZMP w Łodzi ul. Rzgowska 281/289 pawilon ginekologiczno - położniczy pok. 5a. opatrzonej napisem: nabór na stanowisko Z - cy Dyrektora ds. Finansowych - Główny Księgowy z podaniem imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego w terminie od 26.04.2013r. do 15.05.2013r. w dni robocze od godz. 8.00
do godziny 15.30.
W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym lub pocztą kurierską decyduje data wpływu zgłoszenia do „Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki”.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie.
Złożonych ofert nie odsyłamy.
Informacja dotycząca wyniku postępowania konkursowego zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej www.iczmp.edu.pl Instytutu CZMP.

Instytut CZMP zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie jego trwania bez podania przyczyny.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-04-29
Data publikacji:
       2013-04-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-04-29Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 2314 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.