nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Stanowisko Naczelna Pielęgniarka w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki ŁódźFORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW


INSTYTUCJA: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
MIASTO: Łódź
STANOWISKO: Naczelnej Pielęgniarki
DATA OGŁOSZENIA: 21.05.2013r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 21.05.2013r. do 03.06.2013r.
LINK DO STRONY: www.iczmp.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: Naczelna Pielęgniarka

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska Naczelna Pielęgniarka w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych:
Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca:
wykształcenie:
- wyższe pielęgniarskie lub
- inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i średnie medyczne,

5 lat stażu pracy w zawodzie

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
1. podanie adresowane do Kierownika ICZMP o zatrudnienie na stanowisku Naczelnej Pielęgniarki,
2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
4. życiorys (CV) z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,
5. oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Dziale Kadr i Płac Instytutu CZMP w Łodzi ul. Rzgowska 281/289 pawilon ginekologiczno - położniczy pok. 5a. opatrzonej napisem: nabór na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki z podaniem imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego w terminie od 21.05.2013r. do 03.06.2013r. w dni robocze od godz. 8.00 do godziny 15.30.
W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym lub pocztą kurierską decyduje data wpływu zgłoszenia do „Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki”.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie.

Złożonych ofert nie odsyłamy.
Informacja dotycząca wyniku postępowania konkursowego zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej www.iczmp.edu.pl Instytutu CZMP.

Instytut CZMP zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie jego trwania bez podania przyczyny.
Łódź, dnia 20.05.2013r.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-05-22
Data publikacji:
       2013-05-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-05-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2303 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.