nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Listy oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD” w ramach zadania pn.: „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych”Warszawa, 21 czerwca 2013 r.Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania pn.: „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD”.

Lista ofert spełniających wymagania formalne:

1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku u. M. Skłodowskiej Curie 24 A, 15-276 Białystok
2. Szpital Wojewódzki Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko Biała
3. Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 11, 70-891 Szczecin
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamieńskiego 73 a, 51-124 Wrocław,
5. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz,
6. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce Al.. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka
7. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy u. Marii Skłodowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka ul. Profesora Lotha 26, 76-200 Słupsk
9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
10. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie ul. Banacha 1 a, 02-097 Warszawa
11. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce
12. Szpital Wojewódzki Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra, Tel. 68-32-96-200
13. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn.
14. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Lista ofert niespełniających wymagań formalnych:
1. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań – brak płyty cd.
2. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz – brak daty i pieczęci w zał. nr 2, brak pieczęci na wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, brak pieczęci na odpisie z KRS.
3. Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl – informacji o czasie czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju (wnioskowanego) za rok 2012, brak wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
4. Mazowiecki Szpital Bródnowski ul. Kondradowicza 8, 03-242 Warszawa – brak prawidłowej reprezentacji (niezgodność z zasadami reprezentacji określonymi w dziale 2 odpisu z KRS)
5. Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o. o ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia – niezgodna treść oświadczenia pkt.1 wymagań formalnych ogłoszenia, brak danych o przychodach z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i z innych środków za cały rok 2012 r.
6. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław – brak oznaczenia mocodawcy w pełnomocnictwie.
7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź – informacji o czasie czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju (wnioskowanego) za rok 2012, niezgodna treść oświadczenia dotyczącego informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,

Brakujące dokumenty należy składać w formie pisemnej w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:

Uzupełnienie do konkursu: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD – Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-21
Data publikacji:
       2013-06-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-06-21Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4853 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.