nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Reguły tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznejWarszawa, 24 czerwca 2013 r.Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia do konsultacji materiał w postaci zbioru reguł będących istotnym wkładem w proces interoperacyjności oraz zasad tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Udostępniony dokument (zwany dalej „Regułami”) jest zbiorem reguł biznesowych oraz walidacyjnych dla elektronicznych dokumentów medycznych wystawianych przez usługodawców medycznych. Reguły określają między innymi definicje struktur dokumentów, wymagalność danych oraz słowniki, których należy użyć do klasyfikacji danych zawartych w dokumencie.

Reguły zostały opracowane dla dokumentów, które będą przetwarzane na Platformie P1, tzn. e-Recepta, e-Skierowanie i e-Zlecenie. Celem opracowania reguł było zapewnienie standaryzacji interoperacyjnej tych dokumentów w stopniu umożliwiającym ich przetwarzanie na Platformie P1 zgodnie z założeniami przyjętymi na aktualnym etapie projektu oraz w systemach usługodawców medycznych, w tym ich bezpieczną wymianę pomiędzy podmiotami.

Dla każdej reguły biznesowej został określony zestaw parametrów takich jak: regulacja prawna, walidacja przez system lub omówienie reguły w instrukcji dla dostawców oprogramowania i usługodawców. Jeśli dana reguła biznesowa może być, choćby częściowo, obsługiwana za pomocą walidacji przez system, to została dla niej zapisana również odpowiednia reguła walidacyjna.
Niniejsze Reguły są doprecyzowaniem standardu HL7 CDA (Clinical Document Architecture) Release 2.

Reguły biznesowe i walidacyjne zostały zgrupowane w template’y, które zapisano w notacji HD (Hierarchical Description) stosowanym w modelach HL7. Template’y mogą standaryzować obiekty na poziomie dokumentu, sekcji dokumentu, elementu nagłówka dokumentu lub elementu sekcji dokumentu.

Załączone przykłady dokumentów, w postaci plików XML, ilustrują zastosowanie poszczególnych template’ów.

Wszystkie rozszerzenia standardu określone przez Reguły zostały wyspecyfikowane w schemacie XML , będącym integralnym składnikiem Reguł, oraz w odpowiednich template’ach.

W regułach biznesowych zastosowane zostały cztery poziomy wymagalności dla danej reguły określane jako:


„MUSI” lub „JEST WYMAGANY” oznacza wymagalność bezwzględną: Niespełnienie tej reguły oznacza zawsze niezgodność elektronicznego dokumentu medycznego z wymaganiami określonymi w Regułach.
„POWINIEN” oznacza wymagalność operacyjną: Systemy oraz procesy muszą być zaprojektowane w taki sposób, żeby reguła mogła zostać spełniona. Jeśli wymagana informacja jest dostępna operacyjnie w konkretnej sytuacji, to musi ona zostać zapisana w dokumencie.
„MOŻE” oznacza wskazanie właściwego sposobu zapisu niektórych danych opcjonalnych. Nie oznacza to, że tylko dane wymienione w regule mogą zostać zapisane w dokumencie.
„NIE MOŻE” oznacza bezwzględny zakaz. Złamanie tego zakazu oznacza niezgodność dokumentu z wymaganiami określonymi w Regułach.

Udostępniony materiał stanowi wkład do dalszych prac standaryzacyjnych dla Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, umożliwiających zapewnienie interoperacyjności na odpowiednim poziomie. W najbliższym czasie zostaną zorganizowane warsztaty uzgodnieniowe w zakresie udostępnionego materiału roboczego.

W celu uzyskania materiału wystarczy wysłać zgłoszenie na adres: p1_info@csioz.gov.pl, podając w tytule maila treść: "Udostępnienie Reguł Tworzenia EDM".

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 31 lipca 2013 r. na adres e-mail: p1_info@csioz.gov.plWersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-24
Data publikacji:
       2013-06-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-06-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 13047 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.