nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD” w ramach zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych”iWarszawa, 28 czerwca 2013 r.Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD”.
Lista ofert spełniających wymagania formalne:
1. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
2. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
3. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów
4. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
5. Regionalny Szpital w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
6. Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin
7. Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza
8. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schlnzla 13, 27-600 Sandomierz
9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof.. Ludwika Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
11. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof.. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik
13. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole
14. VITO-MED. Sp. z o.o., ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice
15. III Szpital Miejski im. K. Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
16. MEGREZ Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy
17. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
18. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podlaski
19. Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
20. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ul. J. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica
21. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy, Plac Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
22. Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań
23. Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Gen. Władysława Andersa 3, 14-200 Iława
24. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw
25. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie- Zdrój
26. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka
27. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa
28. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa
29. Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk
30. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza- Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
31. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
32. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 ElblągLista ofert niespełniających wymagań formalnych:
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, ul. J. Aleksandrowicza 5, 26 - 617 Radom
-niekompletna informacja dot. dysponowania infrastrukturą umożliwiającą zainstalowanie i wykorzystanie aparatury będącej przedmiotem konkursu w 2013 r.
2. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm
- brak kompletnej informacji o systemie rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu (załącznik nr 2)
3. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marii Skłodowskiej- Curie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
-nieaktualny wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
-nieaktualny odpis z KRS
4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz,
-brak informacji o czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju (zał. nr 3)
5. Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza, ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
- brak kompletnej informacji o systemie rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu (załącznik nr 2)
6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów
-brak prawidłowego oświadczenia dotyczącego informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
-brak prawidłowego oświadczenia dotyczącego informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
8. Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl
-brak informacji o stopniu wykonania kontraktu z NFZ
-brak prawidłowego oświadczenia dotyczącego informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
-niekompletna informacja dot. dysponowania infrastrukturą umożliwiającą zainstalowanie i wykorzystanie aparatury będącej przedmiotem konkursu w 2013 r.
9. Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
- brak kompletnej informacji o systemie rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu (załącznik nr 2)
-nieczytelna kopia odpisu z KRS
-brak prawidłowej reprezentacji (niezgodność z odpisem z rejestru przedsiębiorców Dział 2 Rubryka 1)
10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie, ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
-brak aktualnego wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
-brak informacji o przychodach podmiotu uzyskanych w poprzednim roku obrotowym
-brak informacji o przychodach podmiotu ze środków innych iż środki publiczne
11. Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego , ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych
-niekompletna informacja dot. dysponowania infrastrukturą umożliwiającą zainstalowanie i wykorzystanie aparatury będącej przedmiotem konkursu w 2013 r.
12. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
- brak informacji o stopniu wykonania kontraktu z NFZ (zał. nr 3)
13. Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Medyczna 19, 09-400 Płock
-brak informacji o czasie czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju za rok 2012 (zał. nr 3)
-brak prawidłowego oświadczenia dotyczącego informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
14. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów
-brak prawidłowego oświadczenia dotyczącego informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
15. Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
-brak informacji o stopniu wykonania kontraktu z NFZ
-brak informacji o czasie czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju za rok 2012 (zał. nr 3)
-niekompletna informacja dot. dysponowania infrastrukturą umożliwiającą zainstalowanie i wykorzystanie aparatury będącej przedmiotem konkursu w 2013 r.
16. Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło
- brak kompletnej informacji o systemie rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu (załącznik nr 2)
17. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
-brak szczegółowego pełnomocnictwa do podpisywania oferty konkursowej
18. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, skr. Poczt. 615
-brak kompletnej informacji o systemie rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu (załącznik nr 2)
19. Szpital Polski Sztum, ul. Reja 12, 82-400 Sztum
- brak kompletnej informacji o systemie rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu (załącznik nr 2)
-brak uzasadnienia wniosku ( zał. nr 3)
-niezgodne z pkt. 12 ogłoszenia konkursowego informacja o przychodach podmiotu ze środków publicznych
20. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław
-brak informacji o czasie czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju za rok 2012 (zał. nr 3)
21. Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181, 91-520 Łódź
-brak informacji o czasie czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju za rok 2012 (zał. nr 3)
-brak daty na załączniku nr 2
22. Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
-brak informacji o przychodach podmiotu uzyskanych w poprzednim roku obrotowym
-brak informacji o przychodach podmiotu ze środków innych iż środki publiczne
23. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska
- brak aktualnego wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
-brak prawidłowego oświadczenia dotyczącego informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
24. Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 00-789 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
-brak pełnomocnictwa szczegółowego
25. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce
-brak prawidłowego oświadczenia dotyczącego informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
26. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony, ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa
-brak informacji o stopniu wykonania kontraktu z NFZ
27. Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o., ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia
-nieprawidłowo złożone (sformułowane) oświadczenie o zapoznaniu sie z treścią ogłoszenia
28. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów
-brak informacji o stopniu wykonania kontraktu z NFZ
-brak informacji o czasie czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju za rok 2012 (zał. nr 3)
-nieprawidłowa informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
29. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
-brak informacji o stopniu wykonania kontraktu z NFZ
-brak informacji o czasie czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju za rok 2012 (zał. nr 3)
30. Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
-wskazanie błędnych danych osobowych dyrektora placówki w zał. nr 1 -brak upoważnienia do złożenia oferty
31. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
-brak informacji o czasie czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju za rok 2012 (zał. nr 3)
32. Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
-brak aktualnego odpisu z KRS
33. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów, ul .Żeromskiego 113, 90-549 Łódź
-nieprawidłowo sporządzona informacja o przychodach podmiotu uzyskanych w poprzednim roku obrotowym
- nieprawidłowo sporządzona informacja o przychodach podmiotu ze środków innych iż środki publiczne
34. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
-brak informacji o czasie czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju za rok 2012 (zał. nr 3)
35. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., oś. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków.
-brak aktualnego odpisu z KRS
36. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
-brak uzasadnienia wniosku ( zał. nr 3)
37. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof.. Leszka Gieca, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice- Ochojec
-brak załączników nr 2 i 3 na płycie CD
-nieprawidłowa informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
38. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola
-brak aktualnego odpisu z KRS
39. Zakład Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim
-brak wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
40. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, ul. Dr Andrzeja Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków
- brak daty w zał. nr 2.

Brakujące dokumenty należy składać w formie pisemnej w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
Uzupełnienie do konkursu: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD – „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych” zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-28
Data publikacji:
       2013-06-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2013-07-01
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-07-01Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja
2013-06-28Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: ogłoszenie
Statystyka strony: 5373 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.