nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD” w ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej”Warszawa, 9 lipca 2013 r.Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD”.

Lista ofert spełniających wymagania formalne:

1. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. Antoniego Gębali w Lublinie ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin,
2. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof.. Stanisława Popowskiego ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn,
3. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze,
4. Uniwersytecki dziecięcy Szpital kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok,
5. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź,
6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Warszawa,
7. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa,
8. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk,

Lista ofert niespełniających wymagań formalnych:
1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II ul. Medyków 16, 40-752 Katowice – brak uzasadnienia wniosku z określeniem celowości zakupu aparatury, informacji o stopniu wykonania kontraktu z NFZ obejmującego przedmiot oferty oraz informacji o czasie czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju (wnioskowanego) za rok 2012 ( zał. nr 2), brak aktualnego odpisu z KRS.
2. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie u. Wielicka 265, 30-663 Kraków – niezgodna treść informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju z pkt. 11 ogłoszenia konkursowego.
3. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań – brak pełnomocnictwa do podpisywania dokumentacji oferty konkursowej przez zastępcę dyrektora.
4. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań – informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ze środków innych niż publiczne niezgodna z pkt. 12 i 13 ogłoszenia konkursowego.

Brakujące dokumenty należy składać w formie pisemnej w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:

Uzupełnienie do konkursu: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD – „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej”. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-07-09
Data publikacji:
       2013-07-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-07-09Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: ogłoszenia
Statystyka strony: 4568 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.