nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne1. Zespół problemowy pielęgniarek dializacyjnych działających przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

2. Regionalne Centrum Nefrologii Szczecinek

3. Ośrodek Hospicjum Domowe Warszawa

4. Forum Hospicjów Polskich

5. e-mail z dnia 27 sierpnia 2012 r.

6. Zespół ds. Pielęgniarstwa Nefrologicznego i Dializacyjnego Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

7. Zespół Pielęgniarek Kliniki Pediatrii, Immunologii z Podoodziałem Nefrologii i Dializoterapii ICZMP
w Łodzi

8. zespołu ds. opracowania kompetencji pielęgniarki opieki paliatywnej powołanego przez konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

9. Małopolskie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Higienistek Środowiskowych Medycyny Szkolnej

10. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Katowice

11. Konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii

12. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku

13. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Katowice

14. Warszawski Uniwersytet Medyczny

15. Warszawski Uniwersytet Medyczny Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

16. Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

17. Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

18. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek

19. Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Na Rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "OAZA"

20. Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego

21. Stowarzyszenie Na Rzecz Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Przedstawicieli Innych Zawodów Medycznych

22. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

23. Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

24. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

25. Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa

26. Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

27. Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego

28. Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

29. Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

30. Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego

31. Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

32. Konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej

33. Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego Wydział Nauki o Zdrowiu WUM

34. POLTRANSPLANT

35. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gdańsku

36. Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa

37. e-maile z dnia 22 stycznia 2013 r.

38. Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych "EDUKACJA" s.c.
w Ełku

39. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

40. Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej

41. pismo z dnia 21 grudnia 2012

42. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

43. Zespół Pielęgniarek Operacyjnych IP CZD
w Warszawie

44. Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

45. e-mail z dnia 18 października 2012 r.

46. e-mail z dnia 27 sierpnia 2012 r.

47. e-mail z dnia 27 sierpnia 2012 r.

48. e-mail z dnia 26 sierpnia 2012 r.

49. e-mail z dnia 9 sierpnia 2012 r.

50. e-mail z dnia 25 sierpnia 2012 r.

51. e-mail z dnia 28 sierpnia 2012 r.

52. Rządowe Centrum Legislacji

53. Główny Inspektorat Farmaceutyczny

54. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

55. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

56. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

57. Ministerstwo Finansów

58. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

59. Federacja Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej

60. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

61. Polska Federacja Edukacji w Diabetologii

62. Naczelna Izba Lekarska

63. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

64. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

65. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

66. Porozumienie Zielonogórskie

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-09-05
Data publikacji:
       2013-09-05
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-09-09
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-09-09Marlena Woźniak dodano: poz.52-66

Statystyka strony: 5141 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.