nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Przygotowanie pilotażowego wdrożenia programu zapobiegania depresji, zgodnie ze schematem programu zdrowotnego stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z dnia 12 marca 2010 r.), w tym dostosowanie projektu programu do wymagań określonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, w oparciu o wstępnie przygotowany projekt programu.Szanowni Państwo,

Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisane zadanie.

Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie pilotażowego wdrożenia programu zapobiegania depresji, zgodnie ze schematem programu zdrowotnego stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z dnia 12 marca 2010 r.), w tym dostosowanie projektu programu do wymagań określonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, w oparciu o wstępnie przygotowany projekt programu.

Termin realizacji zamówienia:

W terminie trzech tygodni od daty podpisania umowy.

Dokumenty wymagane od wykonawcy:

Oferta,
Pisemne oświadczenie o dorobku naukowym potencjalnego wykonawcy zamówienia.

Termin składania oferty:

Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: d.jozwik@mz.gov.pl do dnia
4 października 2013 r., do godz. 15:30.

Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert:

Możliwość wdrożenia rozwiązań zaproponowanych w projekcie programu oraz ocena ich potencjalnej efektywności i skuteczności a także sposobu ewaluacji,
Dorobek naukowy w stosownym obszarze,
Koszt realizacji.

Ocena ofert zostanie dokonana przez Komisję konkursową składającą się z trzech przedstawicieli Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

Informacja o sposobie porozumiewania się:

Dopuszczony jest kontakt drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem faksu.

Osoba uprawniona do kontaktów:

Osobą wyznaczoną do kontaktu w Ministerstwie Zdrowia jest Pani Dominika Jóźwik (tel.: 22 53 00 147, e-mail: d.jozwik@mz.gov.pl, fax: 22 635 58 80).

Załączniki:
Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia.
Zał. 2 Formularz oferty.
Zał. 3 Wzór umowy.
Zał. 4 Wstępnie przygotowany projekt programu.
Zał. 5 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z dnia 12 marca 2010 r.).
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-10-02
Data publikacji:
       2013-10-02
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-10-02Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 3688 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.