nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Rada do Spraw Diety, Aktywności Fizycznej i ZdrowiaPrzewodniczący:
Pracami Rady kieruje Prezydium Rady, któremu przewodniczy – jako Przewodniczący – osoba wskazana przez Ministra.

Członkowie:
dwóch przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz po jednym przedstawicielu:
1) Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
2) Ministerstwa Edukacji Narodowej;
3) Ministerstwa Sportu i Turystyki;
4) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny;
5) Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie;
6) Instytutu Matki i Dziecka;
7) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki;
8) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego;
9) Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie;
10) Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce;
11) Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych;
12) Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich;
13) Stowarzyszenia Konsumentów Polskich
14) Federacji Konsumentów;
15) Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców;
16) Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków;
17) Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Spożywczy”;
18) Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy”;
19) Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji;
20) Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy;
21) Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR;
22) Telewizji Polskiej SA;
23) Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością;
24) Polskiego Związku Fitness & Wellness;
25) Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności;
26) Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.Powołana zarządzeniem: Dz.Urz.MZ.07.17.93
Zmieniona zarządzeniem: DZ. URZ. Min. Zdr. 2013.30
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-11-28
Data publikacji:
       2013-11-28
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-11-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2449 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.