nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Finansowania Kształcenia Podyplomowego w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycjinr ogłoszenia: 158194 poz. 1443

MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Finansowania Kształcenia Podyplomowego w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji
liczba lub wymiar etatu: c1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- sporządzanie i weryfikacja kalkulacji do umów rezydenckich oraz aneksów na podstawie m.in. analizy danych z jednostek zatrudniających rezydentów,
- aktualizowanie baz umów, rozliczeń i zwrotów środków,
- sporządzanie przelewów na sfinansowanie rezydentur,
- analizowanie i wprowadzanie rozliczeń nadesłanych z jednostek zatrudniających rezydentów do bazy rozliczeń w celu weryfikacji ich prawidłowości pod względem finansowym,
- przygotowanie danych dotyczących realizacji umów rezydenckich w celu opracowania materiałów do planowania i wykonania budżetu w zakresie zadań wydziału,
- potwierdzanie zwrotów środków dokonanych przez jednostki zatrudniające rezydentów w celu ich prawidłowego zaksięgowania,
- monitowanie jednostek zatrudniających rezydentów w celu wyegzekwowania należnych rozliczeń i zwrotów.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej, przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; wskazana dyspozycyjność i odporność na stres;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym; pokój znajduje się na parterze w części „C”; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku „B” i „C”; budynek nie posiada windy i nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
wymagania niezbędne:

- wykształcenie: wyższe magisterskie,
- co najmniej 1 rok pracy,
- znajomość przepisów z zakresu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów,
- znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych,
- znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel na poziomie średniozaawansowanym,
- znajomość przepisów mających zastosowanie do zatrudnienia na umowę o pracę (Kodeks pracy, ustawa o ubezpieczeniu społecznym).

wymagania dodatkowe:
- co najmniej 1 rok pracy w jednostce sektora finansów publicznych,
- umiejętność pracy w zespole,
- znajomość obsługi programu Word,
- komunikatywność, kreatywność,
- umiejętność analitycznego myślenia,
- dokładność i systematyczność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy, znajdują się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 17.03.2014 r. pod adresem:
B[Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15
00 – 952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Finansowania Kształcenia Podyplomowego w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty kandydatów, z wyjątkiem oferty kandydata wyłonionego, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji 22- 63- 49- 428,
- w Biurze Kadr 22-63-49-521.

B[Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.©
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-02-28
Data publikacji:
       2014-03-03
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-02-28Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1618 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.