nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Zgłoszenia zainteresowania nad pracami legislacyjnymiZgodnie art. 7 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U.05.169.1414), udostępnieniu podlegają zgłoszenia zainteresowania nad pracami legislacyjnymi

2014-03-24 Korespondencja dotycząca wystąpienia zawodowego lobbysty - Pana Jędrzeja Sadowskiego

2014-03-24 Korespondencja dotycząca wystąpienia zawodowego lobbysty - Pana Jędrzeja Sadowskiego

2014-03-10 Korespondencja dotycząca wystąpienia zawodowego lobbysty - Pana Jędrzeja Sadowskiego

2014-03-10 Korespondencja dotycząca wystąpienia zawodowego lobbysty - Pana Jędrzeja Sadowskiego

2014-03-04 Korespondencja dotycząca wystąpienia zawodowego lobbysty - Pana Patryka Pańkowskiego

2013-12-27 Korespondencja dotycząca wystąpienia zawodowego lobbysty - Pana Tomasza Zapalskiego

2013-07-29 Korespondencja dotycząca wystąpienia zawodowego lobbysty - Pana Tomasza Zapalskiego

2013-05-24 Wystąpienia Pana Tomasza Zapalskiego w sprawie zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia ws. wykazu wyrobów medycznych na zlecenie

2013-02-19 pismo przekazane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"

pismo GIS adresowane do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"

2013-01-16 wystąpienie zawodowego lobbysty - Pani Tamary Zimnej Kancelaria Prawa Medycznego

03-01-2013 Wniosek o spotkanie przekazany przez firmę STADA Poland Sp. z o.o.

24-10-2012 Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych, projektem ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz projektami rozporządzeń z nią związanych przekazane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"

24-10-2012 Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych przekazane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"

23-08-2012 Dokumentacja dotycząca wystąpienia zawodowego lobbysty - Pani Elizy B. Walczak.

27-03-2012 Pismo firmy Mar - Med Medical Sp. z o.o. Sp. K.

15-11-2011 Informacja dotycząca spotkania przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

12-10-2011 Zaproszenie na konferencje uzgodnieniową wraz z załącznikiem - projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne - Zaproszenie na konferencję uzgodnieniową Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

02-08-2011 Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne - przekazane do Ministerstwa Zdrowia przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

15-10-2010 Informacja dotycząca spotkania przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z Panią Katarzyną Sabiłło Prezesem Fundacji Lege Pharmaciae

11-10-2010 Wniosek Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Stomatologów Kas Chorych

07-09-2010 Pismo pani Edyty Cierniewskiej Prezesa Zarządu TMS SP. z o.o.

05-02-2010 Zgłoszenie zainteresoawnia pracami nad projektem Założeń do projektu ustawy Prawo badań klinicznych produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych

19-01-2010 Pismo Pana Tadeusza Poźniaka V-ce Prezesa Euro Mobile PET Services Sp. z o.o. zawierające prośbę o spotkanie z przedstawicielami Minsterstwa Zdrowia.

19-01-2010 Pisma przesłane do Ministerstwa Zdrowia przez Amerykańską Izbę Handlową

19-01-2010 Pismo firmy Wyeth Sp. z o.o.

19-01-2010 Pismo Dyrektora Generalnego Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji oraz Dyrektora Generalnego Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

8-01-2010 Pismo PKPP LEWIATAN oraz projektu ustawy o zasadach refundacji i ustalenia cen urzędowych rzeczowych świadczeń świadczeń zdrowotnych finansowanych, opracowanego wspólnie z Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

8-01-2010 Pismo Pani Danuty Gut Biura Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce - Browary Polskie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

30-09-2009 Notatka ze spotkania przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami JTJ Polska Sp. o.o. oraz Imperial Tabacco Polska SA

22-10-2008 Pismo ELMIKO APARATURA MEDYCZNA zawierające prośbę o spotkanie w ramach działalności lobbingowej

20-10-2008 Pismo Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty - PASMI zawierające prośbę o spotkanie w ramach działalności lobbingowej

14-10-2008 Notatka Służbowa ze spotkaniaprzedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami Octopharma, które odbyło się 25 września 2008 r.
Notatka Służbowa → MZ-BGP-079-5074-1/MS/08

29-07-2008 Pismo PKPP LEWIATAN zawierające prośbę o spotkanie w ramach działalności lobbingowej
dotyczy akcyzy na wyroby tytoniowe


24-06-2008 Pismo Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców Warszawskiego Traktu Królewskiego, występującego w imieniu Warszawskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenia "Nowy Świat"

09-06-2008 Dokumenty dotyczące Baxter, podmiotu wykonującego działalność lobbingową w rozumieniu art. 2 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
a) pisma firmy Baxter do Ministerstwa Zdrowia; b) Notatka służbowa ze spotkania w dniu 29 kwietnia 2008 r., przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami firmy Baxter


09-06-2008 Dokumenty dotyczące Bayer HealyhCare, podmiotu wykonującego działalność lobbingową w rozumieniu art. 2 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
Notatka służbowa ze spotkania w dniu 13 maja 2008 r., przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami firmy Bayer HealyhCare


09-06-2008 Dokumenty dotyczące Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o., podmiotu wykonującego działalność lobbingową w rozumieniu art. 2 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
(a) pismo Bioton z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania; b) Notatka służbowa ze spotkania w dniu 18 kwietnia 2008 r., przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami firmy BIOMED


07-05-2008 Pismo MEDICOVER Sp. z o.o. zawierającego prośbę o spotkanie w ramach działalności lobbingowej zdefiniowanej w art. 2 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U.Nr 169, poz. 1414)

28-03-2008 Pismo Pani Danuty Gut Dyrektora Biura Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce - Browary Polskie zawierające prośbę o spotkanie w ramach działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

05-03-2008 Przygotowany przez Związek Pracodawców INFARMA projekt ustawy o refundacji i ustalaniu cen leków i wyrobów medycznych objętych świadczeniami refundacyjnymi

20-02-2008 Notatka Służbowa ze spotkania przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami Ogólnopolskiej Izby Specjalistycznego Zaopatrzenia Medycznego w dniu 4-02-2008
Notatka Służbowa → MZ-BGP-463-4518-1/MS/08

13-02-2008 Zgłoszenie Ogólnopolskiej Izby Specjalistycznego Zaopatrzenia Medycznego, które zwrócił się z prośbą, w ramach działalności lobbingowej prowadzonej we własnym imieniu, o umożliwienie spotkania swoich przedstawicieli z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia
→ Kraków 2008-01-2008

13-02-2008 Notatka Służbowa ze spotkania Pana Krzysztofa Grzegorka Sekretarza Stanu w MZ z przedstawicielami Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o przy uczestnictwie przedstawiciela Viewpoint Group (zawodowy lobbysta)
Notatka Służbowa → MZ-BGP-022-4520-1/MS/0827-06-2007 Pismo przedstawicieli Salans D. Oleszczuk Kancelaria prawnicza Sp. k. tj. podmiotu wykonujacego zawodową działalność lobbingową na rzecz MSD Polska Sp. z o.o.
projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw → w zakresie refundacji i ustalania cen produktów leczniczych

31-05-2007 Pismo przedstawicieli grupy franczyzobiorców, którzy obsługują wagony gastronomiczne spółki WARS

25-05-2007 Pismo przedstawicieli Salans D. Oleszczuk Kancelaria prawnicza Sp. k. tj. podmiotu wykonujacego zawodową działalność lobbingową na rzecz MSD Polska Sp. z o.o.

18-05-2007 Pismo przedstawicieli Salans D. Oleszczuk Kancelaria prawnicza Sp. k. tj. podmiotu wykonujacego zawodową działalność lobbingową na rzecz MSD Polska Sp. z o.o.

11-05-2007 Pismo przedstawicieli Salans D. Oleszczuk Kancelaria prawnicza Sp. k. tj. podmiotu wykonujacego zawodową działalność lobbingową na rzecz MSD Polska Sp. z o.o. wraz z projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

17-04-2007 Pismo o umożliwienie spotkania przedstawicieli Salans D. Oleszczuk Kancelaria prawnicza Sp. k. tj. podmiotu wykonujacego zawodową działalność lobbingową na rzecz MSD Polska Sp. z o.o.z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia

05-04-2007 Pismo o umożliwienie spotkania przedstawicieli Salans D. Oleszczuk Kancelaria prawnicza Sp. k. tj. podmiotu wykonujacego zawodową działalność lobbingową na rzecz MSD Polska Sp. z o.o.z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia

22-03-2007 Pismo o umożliwienie spotkania przedstawicieli Salans D. Oleszczuk Kancelaria prawnicza Sp. z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia

14-03-2007 Pismo przedstawicieli grupy franczyzobiorców, ktorzy obsługują wagony gastronomiczne spółki WARS, z prośbą o umozliwienie spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia

14-03-2007 Pismo grupy farmaceutycznej CELON PHARMA z dnia 27 lutego 2007 roku, z prośbą o umozliwienie spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia

06-03-2007 Zgłoszenie przekazane przez zawodowego lobbysttę Viewpoint Group Public Relations & Lobbing.

20-02-2007 Propozycja spotkania przedstawicieli Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa w celu omówienia kwestii związanych z projektami rozporządzeń refunadacyjnych

16-02-2007 Zgłoszenie Salans D Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa w imieniu osoby prawnej MSD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zainteresowania pracami nad projektami rozporządzeń refunadacyjnych


16-02-2007 Zgłoszenie Salans D Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa w imieniu osoby prawnej MSD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zainteresowania pracami nad projektami rozporządzeń refunadacyjnych


27-07-2006 Zgłoszenie PPHU „Muskat” Waleria Gray zainteresowania pracami nad projektem Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

29-05-2006 Zgłoszenie Krajowego Sztabu Ratownictwa zainteresowania pracami nad projektem z dnia 17 maja 2006 roku rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

29-05-2006 Zgłoszenie Krajowego Sztabu Ratownictwa zainteresowania pracami nad projektem Ustawy o ratownictwie medycznym "Ustawa o ratownictwie medycznym"

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-03-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2014-03-24
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-03-24Monika Latoszek Aktualizacja
2014-03-10Monika Latoszek Dodano dwa zgłoszenia
2014-03-04Monika Latoszek Aktualizacja
2013-05-24Małgorzata Woźniak-Juhre dodanow wystapienie
2013-02-19Marlena Woźniak dodano korespondencje GIS i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"
2013-01-03Marlena Woźniak dodano: Wniosek o spotkanie przekazany przez firmę STADA Poland Sp. z o.o.
2012-10-24Marlena Woźniak dodano: Zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektami przekazane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"
2012-08-23Małgorzata Woźniak-Juhre dodano - Dokumentacja dotycząca wystąpienia zawodowego lobbysty - Pani Elizy B. Walczak
2012-03-27Monika Latoszek Dodanie pisma firmy Mar - Med Medical Sp. z o.o. Sp. K.
2011-11-15Małgorzata Woźniak-Juhre 
2011-10-12Monika Latoszek 
2011-08-02Małgorzata Woźniak-Juhre 
2011-02-15Małgorzata Woźniak-Juhre 
2010-10-11Małgorzata Woźniak-Juhre 
2010-09-08Małgorzata Woźniak-Juhre 
2010-02-05Monika Latoszek 
2010-01-28Małgorzata Woźniak-Juhre 
2010-01-08Małgorzata Woźniak-Juhre 
2009-09-30Małgorzata Woźniak-Juhre 
2008-07-01Małgorzata Woźniak-Juhre 
2008-06-09Małgorzata Woźniak-Juhre 

Słowa kluczowe: Działalnść lobbingowa, lobbing
Statystyka strony: 12429 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.