nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Ogłoszenie dotyczące listy oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań formalnych w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt dla banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania HLA w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Instytut Hematologii i Transfuzjologii ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
2. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań
3. Centrum Leczenia Oparzeń ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
4. NZOZ Medigen Diagnostyka Molekularna ul. Morcinka 5/19, 01-496 Warszawa
5. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
6. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, ul Dębniki 7, 80 – 952 Gdańsk
7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im św. Barbary, Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
8. Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek Ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa
9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice
10. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 ul. Staszica 16, 20-081 Lublin,
11. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, w Warszawie, Oddział w Gliwicach
12. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. Antoniego Gębali, ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin
13. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
14. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
15. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
16. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok
17. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
18. NZOZ „FRK HOMOGRAFT” Sp. z o.o., ul. Wolności 345 a, 41-800 Zabrze,
19. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93 – 513 Łódź,
20. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce,
21. Wojskowy Instytut Medyczny ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
Brak ofert.
8.03.2011 Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2011 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-03-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2636 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.