nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz usługobiorców1. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

2. Główny Inspektor Farmaceutyczny

3. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

4. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

6. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

7. Ministerstwo Finansów

8. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

9. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

10. Ministerstwo Sprawiedliwości

11. Ministerstwo Sportu i Turystyki

12. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

13. Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

14. Narodowy Fundusz Zdrowia

15. Rządowe Centrum Legislacji

16. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

17. e-mail z dnia 26 stycznia 2012

18. Agencja Oceny Technologii Medycznych

19. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

20. Instytut Logistyki i Magazynowania

21. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

22. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

23. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

24. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

25. Polska Izba Ubezpieczeń

26. Porozumienie Zielonogórskie

27. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH

28. e-mail z dnia 24 lutego 2012

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-04-05
Data publikacji:
       2012-04-05
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 5172 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.