nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Wyjaśnienia do siwzMINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
Nr MZ-AGZ-270-5677/AB/12 11-05-2012 r.Sprawa: przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5677/AB/12

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie 4 tablic z wizualizacją do oznaczenia miejsca realizacji projektu oraz zaprojektowanie i wykonanie 3 banerów (roll-up) – stojaków informacyjno-promocyjnych”
i dostarczenie tablic i bannerów do adresatów wskazanych przez Zamawiającego, wpłynęło zapytanie, na które na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnienia.

Pytanie: Jak wygląda sposób przedstawienia produktów do akceptacji:
„Wykonawca przed wysłaniem Tablic i Bannerów na wskazane przez Zamawiającego
adresy, zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji po jednym
egzemplarzu wykonanego wzoru Bannera oraz Tablicy”
Czy jest to możliwe za pomocą fotografii?


Odpowiedź: Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wykonanego produktu (jednego banera i 1 tablicy), a nie ich fotografii.


Prosimy o uwzględnienie powyższych wyjaśnień przy sporządzaniu ofert.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-11
Data publikacji:
       2012-05-11
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 1490 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.