nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Wyjaśnienia do siwzMINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-5801-4/AB/12 07.09.2012


Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji szkoleniowej pn. „Przygotowanie działu administracji rządowej - Zdrowie do realizacji zadań na potrzeby obronne państwa”– przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5801/AB/12 wpłynęło następujące zapytanie.

- W wymogach Zamawiającego dotyczących hotelu lub ośrodka szkoleniowego napisali Państwo, iż obiekt posiadać ma dwie sale, natomiast zgodnie z ad 1. Zapewnienie sal konferencyjnych wraz z odpowiednim sprzętem technicznym, każdego dnia potrzebna jest tylko jedna sala na 90 osób. Proszę zatem o uściślenie ile sal zapewnić ma Wykonawca każdego dnia.

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), udzielam następującego wyjaśnienia:
Zamawiający wymaga zapewnienia jednej sali konferencyjnej wraz z odpowiednim sprzętem technicznym.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuję zmiany w załączniku Nr 1 do SIWZ – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, polegającej na wykreśleniu
w Wymogach Zamawiającego dotyczących hotelu lub ośrodka szkoleniowego zapisu
dwie sale konferencyjne, wyżywienie i nocleg w jednym budynku,
i wpisaniu w to miejsce:
• salę konferencyjną, wyżywienie i nocleg w jednym budynku.

Proszę o uwzględnienie powyższego przy sporządzaniu oferty.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-09-07
Data publikacji:
       2012-09-07
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 1466 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.