nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz zapewnienie ich serwisowania i hostingu

Załączniki
1. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.
2. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2., *w wersji pdf
3. Wzór oświadczenia - załącznik nr 3.
4. Formularz oferty - załącznik nr 4., *w wersji pdf

- załącznik nr 1 do oferty, *w wersji pdf
- załącznik nr 2 do oferty, *w wersji pdf
- załącznik nr 3 do oferty, *w wersji pdf
- załącznik nr 4 do oferty, *w wersji pdf

5. Protokół - załącznik nr 5., *w wersji pdf
6. Wzór umowy - załącznik nr 6., *w wersji pdf
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-02-14
Data publikacji:
       2013-02-14
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 2232 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.