nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

wyjaśnień do siwzWarszawa, 24.05.2013 r.
MINISTERSTWO ZDROWIA

Biuro Dyrektora Generalnego

MZ-AGZ-270-9580-2/JP/13WSZYSCY WYKONAWCY


Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa dla Ministerstwa Zdrowia fabrycznie nowego, następującego sprzętu komputerowego:
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
1. Stacje robocze z oprogramowaniem biurowym – 4 sztuki
2. Laptop wraz z oprogramowaniem i pakietem Office (matryca 12”- 14”)
3. Drukarki mono - 2 sztuki
4. Urządzenie wielofunkcyjne A3 - 1 sztuka

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA
Części i akcesoria komputerowe
CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

15 stacji roboczych z oprogramowaniem biurowym,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Nr MZ-AGZ-270-9580/JP/13, wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), poniżej przedstawiam treść pytań
i wyjaśnienie:
W przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9580/JP/13 część pierwsza podpunkt 2
w opisie „Laptopa wraz z oprogramowaniem i pakietem Office" Zamawiający wymaga by laptop uzyskał w teście Mobile Mark 2012 Performance Qualification min. 250 pkt.
Z najlepszej wiedzy Wykonawcy oraz z informacji zawartych na stronie http://bapco.com/najwyższy osiągnięty wynik dla komputerów przenośnych wynosi 168,47 pkt. Stąd pytanie czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej przy podawaniu wymaganych punktów ?

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia Części I zamówienia:
Zamawiający zmienia w części I w pozycji 2. Laptop wraz z oprogramowaniem i pakietem Office (matryca 12”- 14”), w rubryce „Wydajność obliczeniowa laptopa” z:
„Laptop uzyskujący w teście Mobile Mark 2012 Performance Qualification min. 250 pkt - na etapie składania ofert Wykonawca zobowiązany będzie do załączenia do oferty wydrukowanych wyników testów. Zamawiający dopuszcza by Wykonawca powołał się na wyniki testów, opublikowane przez firmę Bapco na stronie http://www.bapco.com, o ile wszystkie parametry danego laptopa wyspecyfikowane na ww. stronie (tj. procesor, pamięć RAM, dysk twardy, karta graficzna) odpowiadają parametrom oferowanego laptopa przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca załączy do oferty wydruk ww. strony ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów i konfiguracji laptopa. Wydruk strony musi być podpisany przez Wykonawcę.”
na:
„Laptop uzyskujący w teście Mobile Mark 2012 Rating min. 100 pkt - na etapie składania ofert Wykonawca zobowiązany będzie do załączenia do oferty wydrukowanych wyników testów. Zamawiający dopuszcza by Wykonawca powołał się na wyniki testów, opublikowane przez firmę Bapco na stronie http://www.bapco.com, o ile wszystkie parametry danego laptopa wyspecyfikowane na ww. stronie (tj. procesor, pamięć RAM, dysk twardy, karta graficzna) odpowiadają parametrom oferowanego laptopa przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca załączy do oferty wydruk ww. strony ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów i konfiguracji laptopa. Wydruk strony musi być podpisany przez Wykonawcę.”

W celu umożliwienia wprowadzenia zmian w ofertach, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający dokonuje zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na wykreśleniu wszystkich dat 27 maja 2013 r.
i wpisaniu w to miejsce 29 maja 2013 r.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-05-24
Data publikacji:
       2013-05-24
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Statystyka strony: 1770 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.