nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Zmiany do siwz29.05.2013MINISTERSTWO ZDROWIA
Biuro Dyrektora Generalnego
MZ-AGZ-270-9523-10/AB/13
WSZYSCY WYKONAWCY
Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ochrona fizyczna osób i mienia Ministerstwa Zdrowia
w Warszawie o obiektach przy:

ul. Miodowej 15,
ul. Długiej 38/40,
Al. Jerozolimskich 155,

a także konwojowanie wartości pieniężnych – przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-9523/AB/13 wpłynęło zapytanie:
Czy usługa konwojowania ma odbywać się z kasjerem/pracownikiem Zamawiającego?

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), udzielam wyjaśnienia:
Usługa konwojowania odbywa się z kasjerem/pracownikiem Zamawiającego.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający dokonuje zmiany w formularzu cenowym - załącznik nr 1 do wzoru oferty w kolumnie 6 „ Szacunkowa liczba godzin lub konwojów
w czasie trwania umowy”
w wierszu 2 polegającej na:
wykreśleniu cyfry: 12.048
i wpisaniu w to miejsce: 6.024

Proszę o uwzględnienie powyższego przy sporządzaniu oferty.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-05-29
Data publikacji:
       2013-05-29
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Statystyka strony: 1652 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.