nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia Programu Szkoleniowego na zasadach ETPOD na lata 2013-2014, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.Warszawa, 2013-06-04


Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia Programu Szkoleniowego na zasadach ETPOD na lata 2013-2014, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.
1. Lista ofert spełniających warunki formalne:
Brak ofert.
2. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
Stowarzyszenie Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, ul. Sienna 61, 00-820 Warszawa.

Załącznik nr 1 wypełniony został niezgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego. Osoba podpisująca załącznik zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym pełni w Stowarzyszeniu Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej funkcję Wiceprezesa. Ponadto Prezesem jest osoba wymieniona w KRS a nie osoba podpisująca załącznik nr 1.

Oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej w 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy. O przyjęciu uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-04
Data publikacji:
       2013-06-04
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3658 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.