nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej1. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

2. Główny Inspektorat Farmaceutyczny

3. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

4. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

5. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

6. Rządowe Centrum Legislacji

7. Wojewoda Dolnośląski

8. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

9. Wojewoda Opolski

10. Wojewoda Lubuski

11. Wojewoda Świętokrzyski

12. Wojewoda Małopolski

13. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Skarżysku-Kamiennej

14. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

15. e-mail z dnia 6 maja 2013

16. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

17. Porozumienie Zielonogórskie

18. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy

19. Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych

20. Sekretariat Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

21. Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych

22. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

23. Krajowy Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

24. Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów

25. NSZZ "Solidarność"

27. Naczelna Rada Lekarska

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-19
Data publikacji:
       2013-06-19
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 4994 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.