nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających tych wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD w ramach zadania pn. Nieoperacyjna naprawa funkcjonalnej (pozawałowej oraz w kardiomiopatii roztrzeniowej) istotnej niedomykalności zastawki mitralnej przy użyciu systemu MitraClip u chorych wysokiego ryzyka, zdyskwalifikowanych z leczenia kardiochirurgicznegoWarszawa, 2013-09-30

Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania pn. Nieoperacyjna naprawa funkcjonalnej (pozawałowej oraz w kardiomiopatii roztrzeniowej) istotnej niedomykalności zastawki mitralnej przy użyciu systemu MitraClip u chorych wysokiego ryzyka, zdyskwalifikowanych z leczenia kardiochirurgicznego w ramach programu zdrowotnego pn. Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD.

I. Lista ofert spełniających wymagania formalne:
1. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa,
2. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. Marii Curie - Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze,
3. 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław,
4. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa,
5. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

II. Lista ofert niespełniających wymagań formalnych:
1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec
-niekompletny załącznik nr 4 (brak pieczęci nagłówkowej podmiotu leczniczego)
-brak właściwego oświadczenia o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju (zgodnego z treścią ogłoszenia konkursowego)
2. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
-brak załącznika nr 4
-brak informacji o wielkości i strukturze oferenta, umożliwiającej prawidłową realizację przedmiotowego zadania
-brak informacji dotyczącej doświadczeniu oferenta w przeprowadzeniu nieoperacyjnej naprawy funkcjonalnej, istotnej niedomykalności zastawki mitralnej przy użyciu systemu MitraClip wraz z informacją o wynikach leczenia wczesnych i odległych
3. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. Marii Skłodowskiej Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
-brak załącznika nr 4
-brak właściwego oświadczenia o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju (zgodnego z treścią ogłoszenia konkursowego)

Brakujące dokumenty należy składać w formie pisemnej w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu:

Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD – Nieoperacyjna naprawa funkcjonalnej (pozawałowej oraz w kardiomiopatii roztrzeniowej) istotnej niedomykalności zastawki mitralnej przy użyciu systemu MitraClip u chorych wysokiego ryzyka, zdyskwalifikowanych z leczenia kardiochirurgicznego. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-09-30
Data publikacji:
       2013-09-30
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3445 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.