nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenie uzależnień1. e-mail z dnia 7 sierpnia 2013 r.

2. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej OPZZ

3. Federacja Związków Zawodowych Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej

4. Instytut Matki i Dziecka

5. Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

6. Uniwersytet Gdański Instytut Psychologii

7. Instytut Psychologii Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii

8. Konsultant krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej

9. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

10. Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii i Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

11. Konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii

12. Konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii i położnictwa

13. Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

14. Konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej

15. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

16. Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych

17. Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dla województwa kujawsko-pomorskiego

18. Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

19. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

20. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

21. Narodowy Fundusz Zdrowia

22. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

23. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

24. pismo obywatela

25. pismo z dnia 9 sierpnia 2013 r.

26. Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku

27. Polska Federacja Psychoterapii

28. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

29. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

30. Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

31. Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne

32. Polskie Towarzystwo Urologiczne

33. Porozumienie Autyzm Polska - Fundacja Synapsis

34. Porozumienie Zielonogórskie

35. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH

36. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie

37. Zakład Pilęgnacyjno - Opiekuńczy SP ZOZ Śrem

38. Zakład Zdrowia Publicznego Instytutu Psychologii i Neurologii

39. Związek Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień

40. Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ

41. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie

42. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ

44. Instytut Psychiatrii i Neurologii

45. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

46. Ministerstwo Edukacji Narodowej

47. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

48. Ministerstwo Obrony Narodowej

49. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

50. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

51. Ministerstwo Sprawiedliwości

52. Ministerstwo Finansów

53. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

54. Wojewoda Podkarpacki

55. Rządowe Centrum Legislacji

56. Rzecznik Praw Pacjenta

57. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

58. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

59. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

60. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

61. Wojewoda Kujawsko-Pomorski

62. Wojewoda Lubelski

63. Wojewoda Lubuski

64. Wojewoda Małopolski

65. Wojewoda Opolski

66. Wojewoda Podlaski

67. Wojewoda Świętokrzyski

68. Wojewoda Warmińsko-Mazurski

69. Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Familia Sp. z o.o.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-11-13
Data publikacji:
       2013-11-13
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Statystyka strony: 4637 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.