nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie1. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

2. Ministerstwo Gospodarki

3. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

5. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

6. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

7. Rządowe Centrum Legislacji

8. Rzecznik Praw Pacjenta

9. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

10. Centras Public & Government Affairs

11. Fundacja Audemus Audire

12. Konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii

13. Medort S.A.

14. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę

15. NZOZ OPTIMED

16. Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych Miasto Ostrołęka

17. PolPeDia Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

18. Polski Związek Niewidomych

19. Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu

20. Porozumienie Zielonogórskie

21. Stowarzyszenie "Aktywne życie"

22. TPCh Hospicjum św. Łazarza

23. Konsultant wojewódzki w dziedzinie angiologii

24. UroConti Stowarzyszenie Osób z NTM

25. NZOZ Zakłady Ortopedyczne Warszawa

26. Centrum Flebologii

27. Fundacja Helpful Hand

28. Konsultant Krajowy w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej

29. Naczelna Izba Lekarska

30. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Zarząd Krajowy

31. Orto Partner Pracownia Ortopedyczna

32. Pofam-Poznań Sp. z o.o.

33. Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym - ECHO

34. Polskie Stowarzyszenie Opiekunów

35. Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych

36. Protoma s.c.

37. Stowarzyszenie "Pomagam, więc jestem"

38. Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych

39. Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej

40. Fabryka Wózków Inwalidzkich i Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych VERMEIREN POLSKA Sp. z o.o.

41. Związek Rzemiosła Polskiego

42. Forte - Nowoczesne Protezowanie Sp. z o.o.

43. Fundacja Spina

44. Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej

45. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

46. Ogólnopolski Związek Pracodawców Protetyki Słuchu

47. Ortolan Sp. z o.o.

48. Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO

49. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

50. Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu

51. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

52. Reha Fund Sp. z o.o.

53. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu

54. Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej dla województwa dolnośląskiego

55. LIW Care Technology Sp. z o.o.

56. Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

57. Forum Hospicjów Polskich

58. Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej Związek Pracodawców "IPD"

59. MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

60. Narodowy Fundusz Zdrowia

61. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Razem Możemy Więcej"

62. Otto Bock Polska Sp. z o.o.

63. Polski Związek Głuchych

64. Polskie Towarzystwo Angiologiczne Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej ŚUM

65. Polskie Towarzystwo Urologiczne

66. Rokoko s.c.

67. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących

68. Konsultant wojewódzki w dziedzinie diabetologii

69. Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

70. Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

71. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED

72. e-mail z dnia 10 października 2013 r.

73. e-mail z dnia 11 października 2013 r.

74. e-mail z dnia 28 października 2013 r.

75. e-mail z dnia 30 października 2013 r.

76. e-mail z dnia 31 października 2013 r.

77. pismo z dnia 29 października 2013 r.

78. pismo z dnia 30 października 2013 r.

79. e-mail z dnia 11 października 2013 r.

80. pismo z dnia 29 października 2013 r.

81. pismo z dnia 30 października 2013 r.

82. e-mail z dnia 31 października 2013 r.

83. pismo z dnia 29 października 2013 r.

84. pismo z dnia 30 października 2013 r.

85. e-mail z dnia 19 października 2013 r.

86. e-mail z dnia 29 października 2013 r.

87. e-mail z dnia 30 października 2013 r.

88. pismo z dnia 21 października 2013 r.

89. pismo z dnia 30 października 2013 r.

90. e-mail z dnia 27 października 2013 r.

91. e-mail z dnia 30 października 2013 r.

92. e-mail z dnia 31 października 2013 r.

93. pismo z dnia 29 października 2013 r.

94. pismo z dnia 30 października 2013 r.

95. pismo obywateli

96. propozycje zmian zgłoszonych przez kilkanaście osób

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-12-16
Data publikacji:
       2013-12-16
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Statystyka strony: 8221 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.