nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia konkursowego na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016”Ogłoszenie konkursowe na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016”Prośba o doprecyzowanie kwestii zwartych w podpunkcie 3 dotyczącym systemów zarządzania jakością.
1. „Wewnętrzny system zarządzania jakością w zakresie transportu” – należy wskazać system zarządzania jakością w zakresie transportu komórek rozrodczych i zarodków pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji, w szczególności dotyczący:
 transportu komórek rozrodczych lub zarodków z podmiotu leczniczego, w którym zostały pobrane komórki rozrodcze lub utworzone zarodki do banku, który je przechowuje;
 transportu komórek rozrodczych lub zarodków pomiędzy bankami, które je przechowują;
 transportu komórek rozrodczych lub zarodków z banku, który je przechowuje do podmiotu leczniczego, w którym zostaną wykorzystane/zastosowane u kobiety.
2. „Opisany algorytm postępowania w przypadku błędu” – należy wskazać, jak podmiot postępuje w przypadku błędnego wykonania czynności mających wpływ na komórki rozrodcze i zarodki, jak np. niewłaściwego przechowywania komórek rozrodczych lub zarodków albo błędnej identyfikacji lub pomylenia komórek rozrodczych lub zarodków.

Czy procedury dotyczące stosowania systemów zapewnienia jakości należy dołączyć do wniosku czy tylko je wymienić?
Procedury dotyczące systemów zapewnienia jakości należy dołączyć do wniosku jako załącznik w kopercie zawierającej dane merytoryczne. Taki wymóg został określony w ogłoszeniu w punkcie „Sposób oceny oferty (…) 5) nie przedstawienie wymaganych systemów zarządzania jakością powoduje wykluczenie oferty z postępowania konkursowego;”.
Jeżeli wymienione w załączniku nr 4 systemy zapewnienia jakości znajdują się jednym ogólnym systemie zarządzania jakością, należy załączyć ten system. Można wskazać, w którym miejscu znajdują się poszczególne, wymagane ogłoszeniem, systemy, jednakże nie jest to konieczne.
W zeszłorocznym konkursie wymagane było szczegółowe opisanie systemu zarządzania jakością obowiązującego w placówce. Czy w tym roku również należy je dołączyć?
Należy załączyć tylko te systemy zapewnienia jakości, które są wymienione w załączniku nr 4 w punkcie „Stosowane systemy zapewniania jakości”. Jeżeli wymienione w załączniku nr 4 systemy zapewnienia jakości znajdują się jednym ogólnym systemie zarządzania jakością, należy załączyć ten system.
Embrio Glue i Embyo Gen zawarte są w załączniku nr 4 w punkcie dotyczącym aparatury i sprzętu medycznego, przy których wymagane jest podanie danych dotyczących ważności ostatniego badania technicznego, a są to podłoża hodowlane.
Wskazanie w tym miejscu procedur Embrio Glue i Embyo Gen miało na celu zaprezentowanie, co Ogłaszający konkurs rozumie jako zaawansowane techniki wspomaganego rozrodu. Jeżeli oferent chciałby ująć przedmiotowe lub podobne techniki w swojej ofercie, może to zrobić, a miejscu dotyczącym daty ostatniego badania technicznego należy wpisać „nie dotyczy”.
W tym miejscu należy podkreślić, że jeżeli oferent wskaże w swojej ofercie zaawansowane techniki wspomaganego rozrodu, będzie to oznaczało jego zobowiązanie się do stosowania wymienionych technik u pacjentów ze wskazaniem biorących udział w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji w ramach Programu.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-03-12
Data publikacji:
       2014-03-12
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-03-12Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 22243 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.