nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Rejestr zmian 
Data modyfikacji Modyfikowany przez AkcjaDokument
2014-03-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-11543/AB/14
2014-03-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń
2014-03-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń
2014-03-27Marlena Woźniak aktualizacjaOgłoszenie w sprawie podziału środków finansowych pomiędzy realizatorów programu zdrowotnego pn. Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 - 2016
2014-03-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór koordynatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie wyłonienia jednostki koordynującej.
2014-03-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2014-03-26Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11707/AB/14
2014-03-26Monika Latoszek dodano: ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11331/AB/14 + Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
2014-03-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2014-03-24Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2014-03-24Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2014-03-24Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2014-03-24Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2014-03-24Monika Latoszek AktualizacjaInformacje teleadresowe
2014-03-24Monika Latoszek AktualizacjaZgłoszenia zainteresowania nad pracami legislacyjnymi
2014-03-24Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego
2014-03-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2014-03-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2014-03-19Marlena Woźniak zmiana danych kontaktowychSpecjalista w Wydziale Profilaktycznej Opieki nad Matką i Dzieckiem w Departamencie Matki i Dziecka
2014-03-19Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej
2014-03-19Monika Latoszek Utworzenie wpisuNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013 – 2016
2014-03-18Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie w sprawie podziału środków finansowych pomiędzy realizatorów programu zdrowotnego pn. Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 - 2016
2014-03-18Monika Latoszek dodano: wynik postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11175/AB/14 + Wyjaśnienia do SIWZ + zmiana ogłoszenia + zmiana SIWZ + wynik postępowania
2014-03-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego o wartości poniżej 300 Euro - drewno pochodzące z wycinki
2014-03-13Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Profilaktycznej Opieki nad Matką i Dzieckiem w Departamencie Matki i Dziecka
2014-03-13Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Programowania i Wdrażania Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w Departamencie Funduszy Europejskich
2014-03-13Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Programów Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej (umowa na zastępstwo)
2014-03-13Marlena Woźniak Utworzenie wpisuGłówny specjalista w Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznych w Departamencie Zdrowia Publicznego „umowa na zastępstwo”
2014-03-12Monika Latoszek Utworzenie wpisuPytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia konkursowego na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016”
2014-03-12Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru
2014-03-12Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2014-03-12Monika Latoszek Dodano: wynik postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11404/JP/14 + Wyjaśnienia do SIWZ + Wynik postępowania
2014-03-12Monika Latoszek AktualizacjaSkargi i wnioski
2014-03-12Monika Latoszek aktulizacjaInformacje teleadresowe
2014-03-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzenia granicznej kontroli sanitarnej
2014-03-11Monika Latoszek AktualizacjaRedakcja BIP
2014-03-11Monika Latoszek aktualizacjaProjekt Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i Zadania na lata 2014-2018
2014-03-11Monika Latoszek Utworzenie wpisuPROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
2014-03-10Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11331/AB/14 + Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
2014-03-10Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i Zadania na lata 2014-2018
2014-03-10Monika Latoszek Dodano dwa zgłoszeniaZgłoszenia zainteresowania nad pracami legislacyjnymi
2014-03-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie konkursowe na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016”
2014-03-06Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2014-03-04Marlena Woźniak Utworzenie wpisuDyrektor Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie
2014-03-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o unieważnieniu
2014-03-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2014-03-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego
2014-03-04Monika Latoszek AktualizacjaZgłoszenia zainteresowania nad pracami legislacyjnymi
2014-03-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuKorespondencja dotycząca wystąpienia zawodowego lobbysty - Pana Patryka Pańkowskiego
2014-03-04Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej
2014-03-03Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2014-03-03Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenia o zamówienia
2014-03-03Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
2014-03-03Monika Latoszek AktualizacjaInformacje teleadresowe
2014-02-28Monika Latoszek Utworzenie wpisuDyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji Poltransplant ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw organizacyjno-finansowych w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji Poltransplant z siedzibą w Warszawie (02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87)
2014-02-28Monika Latoszek Utworzenie wpisuPROJEKT USTAWY zmieniającej ustawę o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw
2014-02-28Monika Latoszek aktualizacjaInformacje o listach oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne - średni czas oczekiwania i liczba oczekujących
2014-02-28Monika Latoszek Utworzenie wpisuSkład Komisji Ekonomicznej
2014-02-28Monika Latoszek Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Transplantologii w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2014-02-28Monika Latoszek Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Finansowania Kształcenia Podyplomowego w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji
2014-02-28Monika Latoszek Utworzenie wpisuStarszy specjalista w Wydziale Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Publicznego
2014-02-28Monika Latoszek aktualizacjaKonsultanci krajowi i wojewódzcy
2014-02-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale ds. Wynagrodzeń w Biurze Dyrektora Generalnego
2014-02-28Monika Latoszek Utworzenie wpisuObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych
2014-02-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuWpis został usunięty
2014-02-28Monika Latoszek Utworzenie wpisuObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
2014-02-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInspektor w Wydziale do spraw Wynagrodzeń w Biurze Dyrektora Generalnego
2014-02-26Monika Latoszek Utworzenie wpisuWyjaśnienia do SIWZ
2014-02-26Monika Latoszek dodano: wyjaśnienia do SIWZOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11404/JP/14 + Wyjaśnienia do SIWZ + Wynik postępowania
2014-02-26Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2014-02-26Monika Latoszek dodano: wyjaśnienia do SIWZOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11404/JP/14 + Wyjaśnienia do SIWZ + Wynik postępowania
2014-02-24Monika Latoszek Utworzenie wpisuPROJEKT USTAWY o produktach biobójczych
2014-02-24Marlena Woźniak Utworzenie wpisuUchwała Nr 1/2013 Komitetu Audytu dla działu zdrowie z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie rekomendacji podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej - zdrowie
2014-02-24Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSprawozdanie z realizacji zadań komitetu audytu dla działu administracji rządowej - zdrowie w roku 2013
2014-02-24Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2014 r.
2014-02-24Monika Latoszek Utworzenie wpisuPROJEKT USTAWY o produktach biobójczych
2014-02-24Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2014-02-24Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11404/JP/14 + Wyjaśnienia do SIWZ + Wynik postępowania
2014-02-21Monika Latoszek dodano: zmiana ogłoszenia i zmiana SIWZOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11175/AB/14 + Wyjaśnienia do SIWZ + zmiana ogłoszenia + zmiana SIWZ + wynik postępowania
2014-02-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2014 r.
2014-02-19Monika Latoszek Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Transplantologii w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2014-02-19Monika Latoszek Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Pomocy Technicznej w Departamencie Funduszy Europejskich
2014-02-19Monika Latoszek Utworzenie wpisuGłówny specjalista w Wydziale Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg
2014-02-19Monika Latoszek dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11175/AB/14 + Wyjaśnienia do SIWZ + zmiana ogłoszenia + zmiana SIWZ + wynik postępowania
2014-02-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-11408/AB/14
2014-02-17Monika Latoszek aktualizacjaElektroniczna Skrzynka Podawcza
2014-02-17Monika Latoszek Utworzenie wpisuObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji
2014-02-17Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2014-02-14Monika Latoszek Dodano dokumentInformacja na temat działań podejmowanych wobec Ministerstwa Zdrowia przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej
2014-02-12Monika Latoszek Dodano: wynik postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11156/AB/14 (wyjaśnienia do siwz + wynik postępowania)
2014-02-12Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2014-02-12Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw
2014-02-11Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja
P R A K T Y K I   S T U D E N C K I E
2014

2014-02-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych
2014-02-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2014-02-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2014-02-10Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11175/AB/14 + Wyjaśnienia do SIWZ + zmiana ogłoszenia + zmiana SIWZ + wynik postępowania
2014-02-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuLiczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1-31 marca 2014 r.
2014-02-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety
2014-02-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów
2014-02-07Marlena Woźniak aktualizacjaKonsultanci krajowi i wojewódzcy
2014-02-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuWiceprezesa Urzędu do spraw Wyrobów Medycznych
2014-02-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
2014-02-04Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-11247/JP/14 (+Wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2014-02-04Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
2014-02-03Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze
2014-02-03Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze
2014-02-03Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze
2014-01-31Monika Latoszek dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11156/AB/14 (wyjaśnienia do siwz + wynik postępowania)
2014-01-31Monika Latoszek aktualizacja danychSzpitale kliniczne
2014-01-30Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
2014-01-30Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11156/AB/14 (wyjaśnienia do siwz + wynik postępowania)
2014-01-29Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11156/AB/14 (wyjaśnienia do siwz + wynik postępowania)
2014-01-29Marlena Woźniak dodano: Wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-11247/JP/14 (+Wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2014-01-28Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuRadca prawny w Wydziale Obsługi Procesowej i Postępowania Administracyjnego w Departamencie Prawnym
2014-01-28Marlena Woźniak dodano: Wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11156/AB/14 (wyjaśnienia do siwz + wynik postępowania)
2014-01-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuGłówny specjalista ds. legislacji w Wydziale Legislacji w Departamencie Prawnym
2014-01-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Refundacyjno-Prawnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji
2014-01-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
2014-01-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin
2014-01-24Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11156/AB/14 (wyjaśnienia do siwz + wynik postępowania)
2014-01-24Marlena Woźniak Utworzenie wpisuObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
2014-01-24Marlena Woźniak Utworzenie wpisuObwieszczenie Ministra zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej
2014-01-24Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuSprawozdanie z wykonania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku
2014-01-24Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych
2014-01-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-11247/JP/14 (+Wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2014-01-22Marlena Woźniak aktualizacjaInformacje teleadresowe
2014-01-22Monika Latoszek dodanie oświadczenia majatkowego Piotra Warczyńskiego Podsekretarz Stanu w Ministerstwie ZdrowiaOŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
2014-01-22Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2014-01-22Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2014-01-22Monika Latoszek Utworzenie wpisuspecjalista w Wydziale Programowania i Wdrażania Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w Departamencie Funduszy Europejskich
2014-01-22Monika Latoszek Utworzenie wpisuspecjalista do spraw analiz ekonomicznych i budowy modeli ekonomicznych w Departamencie Analiz i Strategii
2014-01-22Monika Latoszek Utworzenie wpisupodreferendarz do spraw analiz ilościowych w Departamencie Analiz i Strategii
2014-01-22Monika Latoszek Utworzenie wpisuspecjalista w Wydziale ds. Służby Cywilnej w Biurze Kadr
2014-01-22Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2014-01-22Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2014-01-22Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2014-01-22Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2014-01-22Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2014-01-22Monika Latoszek Utworzenie wpisu Ogłoszenie o wyborze ofert
2014-01-22Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2014-01-22Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2014-01-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuMinisterstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na najem powierzchni w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego w budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 oraz kiosku wielobranżowego w budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Długiej 38/40 Warszawie.
2014-01-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
2014-01-20Monika Latoszek Aktualizacja danychSkargi i wnioski
2014-01-17Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
2014-01-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom umieszczonym w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
2014-01-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego
2014-01-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd
2014-01-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
2014-01-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2012 roku
2014-01-15Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2014-01-15Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2014-01-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2014-01-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2014-01-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2014-01-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2014-01-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisuUnieważnienie postępowania
2014-01-13Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
2014-01-10Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana na stanowisku podsekretarza stanuInformacje teleadresowe
2014-01-10Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 roku procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego
2014-01-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Obsługi Informatycznej Urzędu w Biurze Dyrektora Generalnego
2014-01-10Monika Latoszek Utworzenie wpisuGłówny specjalista w Wydziale Obsługi Informatycznej Urzędu w Biurze Dyrektora Generalnego
2014-01-09Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja na 2014 rok
P R A K T Y K I   S T U D E N C K I E
2014

2014-01-09Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2014-01-09Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuReferendarz w Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Obsługi Sekretarskiej Ministra Zdrowia, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Szefa Gabinetu Politycznego Ministra w Biurze Ministra
2014-01-09Marlena Woźniak Utworzenie wpisuZarządzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie trybu udostępniania informacji publicznej na wniosek w Ministerstwie Zdrowia zmienionego zarządzeniem Nr 40 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014-01-09Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuStarszy specjalista w Wydziale ds. Onkologii w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2014-01-02Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuDyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg
2014-01-02Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2014-01-02Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2014-01-02Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2014-01-02Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2013-12-31Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd
2013-12-31Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom stwarzającym zagrożenie umieszczonym w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym
2013-12-31Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego
2013-12-31Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
2013-12-31Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
2013-12-31Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
2013-12-30Marlena Woźniak dodano: Plan działalności Ministra Zdrowia na rok 2014 dla działu administracji rządowej ZdrowiePlan Działalności Ministerstwa Zdrowia
2013-12-27Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuWystąpienie zawodowego lobbysty - Pana Tomasza Zapalskiego
2013-12-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin
2013-12-27Monika Latoszek Utworzenie wpisuObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
2013-12-27Monika Latoszek Utworzenie wpisuObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
2013-12-27Monika Latoszek Utworzenie wpisuObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów
2013-12-27Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-12-27Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-12-27Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-12-27Monika Latoszek Utworzenie wpisuSprostowanie do SIWZ
2013-12-27Monika Latoszek Utworzenie wpisuSprostowanie do SIWZ
2013-12-27Monika Latoszek Utworzenie wpisuSprostowanie do SIWZ
2013-12-23Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki Nr MZ-AGZ-270-10888/AB/13
2013-12-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie wyników konkursu ofert
na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych
finansowanych z budżetu państwa
nr 1-8 oraz 10-12
w 2014 roku oraz 9 w I półroczu 2014 r.

2013-12-20Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych
2013-12-20Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę
2013-12-20Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
2013-12-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisurozp DOOZ
2013-12-19Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuDyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
2013-12-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-12-18Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja danychProgram prac legislacyjnych dotyczący projektów rozporządzeń pozostających we właściwości Ministra Zdrowia, w tym także Rady Ministrów
2013-12-18Marlena Woźniak dodano: Informacja o powołaniu członków Rady AkredytacyjnejOgłoszenie o przystąpieniu do wyłaniania kandydatów na członków Rady Akredytacyjnej
2013-12-17Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10739/AB/13 (+ Wyjaśnienia do siwz) + wynik postępowania
2013-12-16Monika Latoszek dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
2013-12-16Monika Latoszek dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
2013-12-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-12-13Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-12-13Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-12-13Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie
2013-12-13Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne
2013-12-13Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
2013-12-13Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuMinister Zdrowia ogłasza nabór na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego
2013-12-13Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenia o udzieleniu zamówienia
2013-12-13Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10782/JP/13 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-12-13Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych
2013-12-12Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r.
2013-12-12Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
2013-12-12Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-12-12Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSprostowanie do ogłoszenia
2013-12-12Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-12-12Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Promocji i Internetu w Biurze Prasy i Promocji
2013-12-12Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Prawno-Organizacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego
2013-12-11Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych
2013-12-11Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2013-12-11Monika Latoszek dodanie: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego
2013-12-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-12-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-12-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-12-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-12-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-12-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuZaproszenie na briefing
2013-12-09Monika Latoszek dodano: wynik postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10739/AB/13 (+ Wyjaśnienia do siwz) + wynik postępowania
2013-12-09Monika Latoszek dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
2013-12-09Monika Latoszek dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji
2013-12-09Monika Latoszek dodano: numer dziennika ustawObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2013 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
2013-12-09Monika Latoszek dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
2013-12-09Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
2013-12-09Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy
2013-12-09Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy
2013-12-09Monika Latoszek aktualizacjaSzpitale kliniczne
2013-12-09Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
2013-12-09Monika Latoszek Utworzenie wpisuObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
2013-12-09Monika Latoszek dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10782/JP/13 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-12-06Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-12-06Monika Latoszek dodano: wyjaśnienia do SIWZOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10782/JP/13 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-12-06Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014r.
2013-12-06Monika Latoszek Aktualizaja danych - dodanie p. Joanny KilkowskiejInformacje teleadresowe
2013-12-06Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru
2013-12-05Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie dotyczące unieważnienia postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu zdrowotnego Ministra Zdrowia pn. Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013
2013-12-05Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10782/JP/13 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-12-05Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10553/JP/13 (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-12-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-12-04Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-12-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-12-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-12-03Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10782/JP/13 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-12-03Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10737/JP/13 + Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o wyniku postępowania
2013-12-02Marlena Woźniak dodano: zestawienie uwagPROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
2013-12-02Monika Latoszek Utworzenie wpisuSprawozdanie z wykonania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku
2013-11-29Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację
ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia nr 1-8 i 10-12 w 2014 r.

2013-11-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania
2013-11-29Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację
ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia nr 9 w I półroczu 2014 r.

2013-11-29Marlena Woźniak aktualizacjaContact
2013-11-29Marlena Woźniak aktualizacjaInformacje o listach oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne - średni czas oczekiwania i liczba oczekujących
2013-11-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2013-11-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2013-11-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie sposobu i trybu przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego
2013-11-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
2013-11-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2013-11-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-11-29Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2013-11-28Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10419/AB/13 (Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-11-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie
2013-11-28Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowania CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIAOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10434/JP/13 (+ ogłoszenie o wyniku postępowania + Ogłoszenie o wyniku postępowania CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA)
2013-11-28Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę nr 75/2013 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2013
2013-11-28Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10650/JP/13 + Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o wyniku postępowania
2013-11-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2013-11-28Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10650/JP/13 + Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o wyniku postępowania
2013-11-28Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10434/JP/13 (+ ogłoszenie o wyniku postępowania + Ogłoszenie o wyniku postępowania CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA)
2013-11-28Marlena Woźniak usunięto: ogłoszenie o wyniku postępowania (mylnie został podany Nr postępowania)Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10553/JP/13 (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-11-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRada do Spraw Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia
2013-11-28Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10553/JP/13 (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-11-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuZespół do Spraw Nagród Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich
2013-11-27Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-11-27Marlena Woźniak aktualizacjaKomitet do spraw wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014
2013-11-27Marlena Woźniak aktualizacjaZespół mający za zadanie opiniowanie wniosków jednostek szkolących ubiegających się o akredytację na prowadzenie specjalizacji dla farmaceutów
2013-11-27Marlena Woźniak aktualizacjaRada Społeczna Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego
2013-11-27Marlena Woźniak dodano: poz. 13Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
2013-11-27Marlena Woźniak aktualizacjaRada Społeczna Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie
2013-11-27Monika Latoszek Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Programów Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej (umowa na zastępstwo)
2013-11-27Marlena Woźniak aktualizacjaRada Społeczna Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim
2013-11-27Marlena Woźniak aktualizacjaRada Społeczna Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu
2013-11-27Marlena Woźniak aktualizacjaRada Społeczna Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach
2013-11-27Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
2013-11-27Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
2013-11-27Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
2013-11-27Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuPROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
2013-11-27Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Transplantologii w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2013-11-27Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2013-11-27Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2013-11-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji
2013-11-27Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i trybu współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji na temat osób zgłaszających się do leczenia z powodu używania środków odurzających lub substancji psychotropowych
2013-11-27Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuPodreferendarz w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
2013-11-27Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuNaczelnik Wydziału Transplantologii w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2013-11-26Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja wykazu konsultantów krajowychKonsultanci krajowi i wojewódzcy
2013-11-26Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
2013-11-25Monika Latoszek dodano: wynik postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10764/JP/13 (+ zmiana do siwz + wyjaśnienia do siwz) + wynik postępowania
2013-11-25Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych
2013-11-25Monika Latoszek dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10739/AB/13 (+ Wyjaśnienia do siwz) + wynik postępowania
2013-11-25Monika Latoszek Dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
2013-11-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
2013-11-25Monika Latoszek dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
2013-11-25Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji
2013-11-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
2013-11-25Marlena Woźniak dodnao: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
2013-11-22Marlena Woźniak dodano: Profilaktyka, diagnostyka i terapia zakażeń w ortopedii.Wykaz programów zdrowotnych Ministra Zdrowia w roku 2013
2013-11-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-11-22Marlena Woźniak dodano: Wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10739/AB/13 (+ Wyjaśnienia do siwz) + wynik postępowania
2013-11-22Monika Latoszek dodano: wynik postepowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10423/JP/13 + wyjaśnień do SIWZ + Wynik postępowania
2013-11-22Marlena Woźniak dodano: poz. 12, 13Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii oraz wysokości opłaty za tę analizę
2013-11-22Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
2013-11-22Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt uchwały Nr /2013 Rady Ministrów zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”
2013-11-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznych w Departamencie Zdrowia Publicznego
2013-11-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuReferendarz w Wydziale Obsługi Kancelaryjnej w Biurze Ministra
2013-11-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInspektor w Wydziale ds. Wynagrodzeń w Biurze Dyrektora Generalnego
2013-11-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInspektor w Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Obsługi Sekretarskiej Ministra Zdrowia, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Szefa Gabinetu Politycznego Ministra w Biurze Ministra
2013-11-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuGłówny specjalista w Wydziale Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Publicznego
2013-11-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuStarszy specjalista w Wydziale Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Departamencie Funduszy Europejskich
2013-11-21Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego
2013-11-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu w sprawie wymiany drzwi zewnętrznych w ilości 4 szt. na nowe drzwi z zachowaniem wymiarów, typu, materiału i koloru oraz roboty towarzyszące związane z wykonaniem, dostawą i wymianą drzwi w budynku przy ul. Długiej 38/40
w Warszawie

2013-11-21Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10727/AB/13 (+ Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-11-20Monika Latoszek dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
2013-11-20Monika Latoszek dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
2013-11-20Monika Latoszek dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
2013-11-20Monika Latoszek dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zakresu i trybu współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
2013-11-20Monika Latoszek dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
2013-11-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-11-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10739/AB/13 (+ Wyjaśnienia do siwz) + wynik postępowania
2013-11-19Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
2013-11-19Marlena Woźniak aktualizacjaZADŁUŻENIE
2013-11-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenia o zamówieniu
2013-11-15Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2013-11-15Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2013-11-15Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2013-11-15Monika Latoszek dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych
2013-11-15Monika Latoszek  dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki
2013-11-15Monika Latoszek  dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
2013-11-15Monika Latoszek  dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych
2013-11-15Monika Latoszek  dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
2013-11-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych
2013-11-15Monika Latoszek  dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego
2013-11-15Monika Latoszek  dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2013 r.
w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny
2013-11-15Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii oraz wysokości opłaty za tę analizę
2013-11-15Monika Latoszek dodano: uwagiRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
2013-11-15Monika Latoszek dodano: uwagiProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
2013-11-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2013-11-14Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10764/JP/13 (+ zmiana do siwz + wyjaśnienia do siwz) + wynik postępowania
2013-11-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014r.
2013-11-14Marlena Woźniak aktualizacjaOŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
2013-11-14Marlena Woźniak aktualizacjaInformacje teleadresowe
2013-11-14Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10553/JP/13 (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-11-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10553/JP/13 (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-11-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-11-13Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10419/AB/13 (Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-11-13Marlena Woźniak dodano: zmiana do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10764/JP/13 (+ zmiana do siwz + wyjaśnienia do siwz) + wynik postępowania
2013-11-13Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-11-13Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu dotyczącym wykonania zabezpieczenia przeciwwilgotnościowego w partiach wjazdowych do budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie, prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn.zm.).
2013-11-13Monika Latoszek dodano: uwagiProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenie uzależnień
2013-11-13Monika Latoszek dodano: uwagiRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
2013-11-13Monika Latoszek Aktulizacja załącznikaKomunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie organizacji i prowadzenia:
1. kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji,
2. kursów kwalifikacyjnych dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej.

+ Podmioty uprawnione do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych w zakresie technologii sterylizacji i dezynfekcji
2013-11-13Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-11-13Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10434/JP/13 (+ ogłoszenie o wyniku postępowania + Ogłoszenie o wyniku postępowania CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA)
2013-11-13Monika Latoszek dodano: wyjaśnienia do SIWZOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10727/AB/13 (+ Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-11-13Monika Latoszek dodano: Wyjaśnienia do SIWZOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10737/JP/13 + Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o wyniku postępowania
2013-11-13Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych
2013-11-13Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach systemu informacji w ochronie zdrowia
2013-11-13Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1
2013-11-12Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10764/JP/13 (+ zmiana do siwz + wyjaśnienia do siwz) + wynik postępowania
2013-11-12Monika Latoszek dodano: Wyjaśnienia do SIWZOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10650/JP/13 + Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o wyniku postępowania
2013-11-12Monika Latoszek dodano: Wyjaśnienia do SIWZOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10727/AB/13 (+ Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-11-12Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-11-12Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-11-12Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-11-12Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-11-08Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych
2013-11-08Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy oraz szczegółowego wykazu danych i dokumentów objętych wnioskiem o zmianę tego pozwolenia oraz rodzaju i sposobu dokonywania zmian w pozwoleniu na import równoległy
2013-11-08Monika Latoszek AktualizacjaSzpitale kliniczne
2013-11-08Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-11-08Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-11-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
2013-11-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
2013-11-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
2013-11-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
2013-11-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
2013-11-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10737/JP/13 + Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o wyniku postępowania
2013-11-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10727/AB/13 (+ Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-11-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru
2013-11-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
2013-11-06Marlena Woźniak dodano: Unieważnienia postępowania konkursowego na wybór realizatora lub realizatorówNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD
2013-11-06Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
2013-11-06Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki
2013-11-06Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2013-11-06Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu dotyczącym wykonania zabezpieczenia przeciw wilgotnościowego w partiach wjazdowych do budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie, prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907).
2013-11-06Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10650/JP/13 + Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o wyniku postępowania
2013-11-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuDyrektor Biura Prasy i Promocji
2013-11-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuStarszy specjalista w Wydziale Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Publicznego
2013-11-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuStarszy specjalista w Wydziale Organizacyjno – Prawnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji
2013-11-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Promocji i Internetu w Biurze Prasy i Promocji
2013-11-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia
2013-11-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej w Biurze Dyrektora Generalnego
2013-11-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Funduszy Europejskich w Departamencie Budżetu Finansów i Inwestycji
2013-11-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista do spraw analiz ekonomicznych w Departamencie Analiz i Strategii
2013-11-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-11-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
2013-11-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
2013-11-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
2013-11-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
2013-11-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
2013-11-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
2013-11-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
2013-11-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
2013-11-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
2013-11-04Marlena Woźniak aktualizacjaKonsultanci krajowi i wojewódzcy
2013-10-31Marlena Woźniak aktualizacjaInformacje o listach oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne - średni czas oczekiwania i liczba oczekujących
2013-10-31Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-10-30Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-10-30Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych
2013-10-30Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
2013-10-30Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2013-10-30Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-10-30Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-10-29Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2013-10-29Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Miastu Frombork i sołectwom: Bogdany i Ronin położonym na obszarze gminy Frombork
2013-10-29Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Astachowice, Bądków, Biała, Brachowice, Dzierżązna, Gieczno, Grabiszew, Jasionka, Rogóźno, Śladków Górny, Warszyce, Wola Rogozińska i Wypychów położonym na obszarze gminy Zgierz oraz sołectwu Celestynów położonemu na obszarze gminy Ozorków
2013-10-29Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10555/AB/13 + Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o wyniku postępowania
2013-10-29Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii oraz wysokości opłaty za tę analizę
2013-10-29Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10500/JP/13 (+ ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-10-28Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-10-28Monika Latoszek Dodano: uwagiProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
2013-10-28Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru
2013-10-28Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana w daisInformacje teleadresowe
2013-10-28Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw
2013-10-25Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2013 r
2013-10-25Monika Latoszek Utworzenie wpisuPROJEKT USTAWY o produktach biobójczych
2013-10-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
2013-10-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-10-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
2013-10-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista do spraw analiz ekonomicznych i budowy modeli ekonomicznych w Departamencie Analiz i Strategii
2013-10-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Obsługi Informatycznej Urzędu w Biurze Dyrektora Generalnego
2013-10-23Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-10-23Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2013-10-23Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2013-10-22Małgorzata Woźniak-Juhre dodano listę kandydatówOgłoszenie o przystąpieniu do wyłonienia kandydatów na członków Rady Akredytacyjnej
2013-10-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuLISTA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY AKREDYTACYJNEJ
2013-10-22Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana teleadresowa DWMInformacje teleadresowe
2013-10-22Małgorzata Woźniak-Juhre stan na 21.10.2013Kolejka zakwalifikowanych par oczekujących na procedurę w ramach programu zdrowotnego pn. "Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016.
Stan na 08.01.2013 r.
2013-10-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuWynik postępowania
2013-10-22Małgorzata Woźniak-Juhre dodano wynik postepowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10473/AB/13 + wyjaśnienia do SIWZ + WYNIK
2013-10-21Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączonej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
2013-10-21Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego
2013-10-21Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuPROJEKT OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2013 r.
2013-10-21Monika Latoszek dodano: wyjaśnienia do SIWZOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10423/JP/13 + wyjaśnień do SIWZ + Wynik postępowania
2013-10-21Monika Latoszek Utworzenie wpisuKomunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 października 2013 roku w sprawie: zawierania umów rezydenckich i ich wzorów, przekazywania informacji mających wpływ na realizację umów rezydenckich, składania wniosków o dodatkowe przedłużenie okresu szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury, rozliczania umów rezydenckich oraz numerów rachunków bankowych Ministerstwa Zdrowia
2013-10-21Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji
2013-10-21Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2013-10-18Monika Latoszek dodano: wyniki konkursuNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD
2013-10-18Monika Latoszek Utworzenie wpisuWynik konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: Zakup zestawów elektroanatomicznych dla zabezpieczenia referencyjnych ośrodków w zakresie nowoczesnej elektrofizjologii w ramach programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD
2013-10-18Monika Latoszek dodano: wyniki konkursuNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD
2013-10-18Monika Latoszek Utworzenie wpisuWynik konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: Nieoperacyjna naprawa funkcjonalnej (pozawałowej oraz w kardiomiopatii roztrzeniowej) istotnej niedomykalności zastawki mitralnej przy użyciu systemu MitraClip u chorych wysokiego ryzyka, zdyskwalifikowanych z leczenia kardiochirurgicznego w ramach programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD
2013-10-18Monika Latoszek Utworzenie wpisuObwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
2013-10-18Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych
2013-10-18Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych
2013-10-18Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zakresu i trybu współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
2013-10-18Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
2013-10-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
2013-10-18Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-10-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie w sprawie podziału środków finansowych pomiędzy realizatorów programu zdrowotnego pn. Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 - 2016
2013-10-18Monika Latoszek dodano: wyjaśnienia do SIWZOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10555/AB/13 + Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o wyniku postępowania
2013-10-16Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-10-16Monika Latoszek dodano: wynik postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 + Wynik postępowania
2013-10-16Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10423/JP/13 + wyjaśnień do SIWZ + Wynik postępowania
2013-10-16Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
2013-10-16Monika Latoszek Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Transplantologii w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2013-10-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuWyjaśnienia do SIWZ
2013-10-15Małgorzata Woźniak-Juhre dodanie wyjaśnieńOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10473/AB/13 + wyjaśnienia do SIWZ + WYNIK
2013-10-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
2013-10-14Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10555/AB/13 + Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o wyniku postępowania
2013-10-14Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-10-14Monika Latoszek dodano: wynik postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10379/JP/13 (+ Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia) + Wynik postępowania
2013-10-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisuPROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013
2013-10-11Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10473/AB/13 + wyjaśnienia do SIWZ + WYNIK
2013-10-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisuPROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
2013-10-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-10-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-10-10Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o unieważnieniu konkursuKonkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie lekarzy w zakresie nowoczesnych technik obrazowania w onkologii.”
2013-10-10Marlena Woźniak dodano: Wynik konkursu na wybór realizatorów zadaniaKonkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu” w roku 2013
2013-10-10Marlena Woźniak dodano: Wynik konkursu na wybór realizatorów zadaniaKonkurs ofert na wybór realizatorów programu drowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych” w roku 2013
2013-10-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10500/JP/13 (+ ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-10-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego
2013-10-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista do spraw analiz ekonomicznych i budowy modeli ekonomicznych w Departamencie Analiz i Strategii
2013-10-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuNaczelnik Wydziału Transplantologii w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2013-10-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
2013-10-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-10-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-10-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-10-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-10-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-10-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
2013-10-08Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuStarszy specjalista w Wydziale Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Publicznego
2013-10-08Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Transplantologii w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2013-10-08Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Inwestycji w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji
2013-10-08Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Finansowo – Księgowym w Biurze Dyrektora Generalnego
2013-10-08Marlena Woźniak aktualizacjaKonsultanci krajowi i wojewódzcy
2013-10-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-10-08Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuGłówny specjalista w Wydziale Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg
2013-10-08Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-10-08Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2013-10-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuPROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
2013-10-07Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuKomunikat w sprawie dostępności produktu leczniczego NEOPROFEN 10mg/ml
2013-10-04Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja wykazuProgram prac legislacyjnych dotyczący projektów rozporządzeń pozostających we właściwości Ministra Zdrowia, w tym także Rady Ministrów
2013-10-04Marlena Woźniak Utworzenie wpisuZmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok
2013-10-03Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie wyników konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa nr 7-12 w okresie od 11 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. NA OBSZAR WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
2013-10-02Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-10-02Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu pracowniczego w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie
2013-10-02Monika Latoszek dodano: wynik postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10376/JP/13 + Ogłoszenie o wyniku postępowania
2013-10-02Monika Latoszek Utworzenie wpisuPrzygotowanie pilotażowego wdrożenia programu zapobiegania samobójstwom, zgodnie ze schematem programu zdrowotnego stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z dnia 12 marca 2010 r.), w tym dostosowanie projektu programu do wymagań określonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, w oparciu o wstępnie przygotowany projekt programu.
2013-10-02Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuPrzygotowanie pilotażowego wdrożenia programu wczesnej diagnostyki i interwencji w zaburzeniach rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, zgodnie ze schematem programu zdrowotnego stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z dnia 12 marca 2010 r.), w tym dostosowanie projektu programu do wymagań określonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, w oparciu o wstępnie przygotowany projekt programu
2013-10-02Monika Latoszek Utworzenie wpisuPrzygotowanie pilotażowego wdrożenia programu zapobiegania depresji, zgodnie ze schematem programu zdrowotnego stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z dnia 12 marca 2010 r.), w tym dostosowanie projektu programu do wymagań określonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, w oparciu o wstępnie przygotowany projekt programu.
2013-10-01Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o udzieleniu zamówienia nr MZ-AGZ-270-10418/AB/13
2013-10-01Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-09-30Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10379/JP/13 (+ Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia) + Wynik postępowania
2013-09-30Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10379/JP/13 (+ Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia) + Wynik postępowania
2013-09-30Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego
2013-09-30Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 + Wynik postępowania
2013-09-30Marlena Woźniak dodano: Lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających tych wymagańNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD
2013-09-30Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSprostowanie do ogłoszenia
2013-09-27Marlena Woźniak aktualizacjaInformacje teleadresowe
2013-09-26Małgorzata Woźniak-Juhre dodano ogłoszenie o wynikachNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Udarowych”.
2013-09-26Małgorzata Woźniak-Juhre ogłoszenie o wynikachKonkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej” w roku 2013 r.
2013-09-26Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów zadania pn. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD
2013-09-26Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów zadania pn.: Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD
2013-09-25Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2013-09-25Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego
2013-09-25Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć
2013-09-25Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
2013-09-25Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2013-09-24Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10379/JP/13 (+ Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia) + Wynik postępowania
2013-09-23Monika Latoszek Utworzenie wpisuPROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
2013-09-23Monika Latoszek dodano: uwagiProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych
2013-09-23Monika Latoszek dodano: uwagiProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę
2013-09-23Monika Latoszek dodano: wynik postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10403/JP/13 + Wyjaśnienia do SIWZ + Wynik postępowania
2013-09-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuStarszy specjalista w Wydziale Wyrobów Medycznych w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji
2013-09-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuStarszy specjalista w Wydziale Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg
2013-09-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg
2013-09-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista do spraw analiz ekonomicznych w Departamencie Analiz i Strategii
2013-09-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuNaczelnik Wydziału Świadczeń Gwarantowanych w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia
2013-09-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuGłówny specjalista w Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznych w Departamencie Zdrowia Publicznego
2013-09-20Monika Latoszek dodano: wynik postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym nr MZ-AGZ-270-10377/AB/13 + wyjaśnienie do SIWZ + wynik postępowania
2013-09-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-09-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuPROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw
2013-09-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuDyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej
2013-09-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację
ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia nr 7-12 w okresie od 11 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

2013-09-18Monika Latoszek dodano: wyjaśnienia do SIWZOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10403/JP/13 + Wyjaśnienia do SIWZ + Wynik postępowania
2013-09-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie wyników konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa nr 7-12 w IV kwartale 2013 roku
2013-09-17Marlena Woźniak dodano: lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających tych wymagańNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD
2013-09-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-09-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt Informacji o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 r.
2013-09-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt Informacji o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 r.
2013-09-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt Informacji o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 r.
2013-09-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuPROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013
2013-09-16Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorówKonkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów, kardiochirurgicznych u dorosłych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej” w roku 2013.
2013-09-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-09-16Monika Latoszek dodano: - wynik postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10148/JP/13
2013-09-13Marlena Woźniak dodano: Wyłonienie realizatora/realizatorów zadaniaKonkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców poprzez program edukacyjno-promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ w latach 2013-2014
2013-09-13Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-09-13Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-09-13Monika Latoszek Aktualizacja załącznikówKomunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie organizacji i prowadzenia:
1. kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji,
2. kursów kwalifikacyjnych dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej.

+ Podmioty uprawnione do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych w zakresie technologii sterylizacji i dezynfekcji
2013-09-13Marlena Woźniak dodano: ogłoszenieOgłoszenie o przystąpieniu do wyłaniania kandydatów na członków Rady Akredytacyjnej
2013-09-12Marlena Woźniak Utworzenie wpisuDyrektor Departamentu Analiz i Strategii
2013-09-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisuNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD
2013-09-11Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10403/JP/13 + Wyjaśnienia do SIWZ + Wynik postępowania
2013-09-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuLiczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1 – 31 października 2013 r.
2013-09-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuLiczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1 – 31 października 2013 r.
2013-09-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuLiczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1 – 31 października 2013 r.
2013-09-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu
2013-09-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-09-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Programów Zdrowotnych
w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2013-09-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Inwestycji w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji
2013-09-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuStarszy specjalista do spraw obsługi prawno-organizacyjnej w Wydziale Prawno-Organizacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego
2013-09-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuStarszy specjalista w Wydziale Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Publicznego
2013-09-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuWpis został usunięty
2013-09-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Programów Zdrowotnych
w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2013-09-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim”
2013-09-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie”
2013-09-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy”
2013-09-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przystąpieniu do wyłonienia kandydatów na członków Rady Akredytacyjnej
2013-09-09Marlena Woźniak aktualizacjaZobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie sprawozdań Rb-Z
2013-09-09Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-09-09Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2013-09-09Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2013-09-09Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10376/JP/13 + Ogłoszenie o wyniku postępowania
2013-09-09Marlena Woźniak dodano: poz.52-66Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne
2013-09-06Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2013-09-06Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-09-06Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-09-06Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-09-06Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuWyjaśnień do SIWZ
2013-09-05Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne
2013-09-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-09-05Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja wykazu konsultantów krajowychKonsultanci krajowi i wojewódzcy
2013-09-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych
2013-09-04Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym nr MZ-AGZ-270-10377/AB/13 + wyjaśnienie do SIWZ + wynik postępowania
2013-09-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-09-02Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10148/JP/13
2013-08-30Marlena Woźniak aktualizacjaInformacje o listach oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne - średni czas oczekiwania i liczba oczekujących
2013-08-29Marlena Woźniak dodano: Wybór realizatora/realizatorów zadania w roku 2013Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą ustawowych rejestrów transplantacyjnych.
2013-08-29Marlena Woźniak dodano: Wybór realizatora zadaniaKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą rejestrów transplantacyjnych – wdrażanie systemu informatycznego Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.
2013-08-29Marlena Woźniak Utworzenie wpisuWybór realizatora zadania w roku 2013 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" w zakresie wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą ustawowych rejestrów transplantacyjnych - wdrażanie systemu informatycznego Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej
2013-08-29Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-08-29Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-08-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD
2013-08-28Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-08-28Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-08-28Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-08-28Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie w sprawie dodatkowych informacji do ogłoszenia
2013-08-28Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie w sprawie dodatkowych informacji do ogłoszenia
2013-08-28Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
2013-08-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2013 r.
w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny
2013-08-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2013 r.
w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny
2013-08-26Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw
2013-08-26Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw
2013-08-26Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2013 r.
2013-08-26Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInspektor w Wydziale ds. Wynagrodzeń w Biurze Dyrektora Generalnego
2013-08-26Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Publicznego
2013-08-26Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuGłówny specjalista w Wydziale Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Publicznego
2013-08-26Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacjaDynamika zobowiązań wymagalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2013-08-26Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacjaDynamika zobowiązań wymagalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podziale na województwa
2013-08-26Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacjaDynamika zobowiązań ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podziale na województwa
2013-08-26Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja plikuDynamika zobowiązań ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2013-08-26Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-08-23Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-08-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o unieważnieniu postępowania
2013-08-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenia o zamówieniu
2013-08-22Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki
2013-08-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2013-08-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuStarszy specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego w Departamencie Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych
2013-08-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego w Departamencie Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych
2013-08-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuNaczelnik Wydziału Transplantologii i Świadczeń Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2013-08-21Małgorzata Woźniak-Juhre dodano wybór realizatoraKonkurs ofert na wybór Realizatora dla zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”.
2013-08-21Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuWybór realizatorów „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”
2013-08-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-08-21Marlena Woźniak dodano: Jednostki spełniające wymogi formalneKonkurs ofert na wybór Realizatora dla zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”.
2013-08-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-08-20Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja wykazu konsultanci krajowiKonsultanci krajowi i wojewódzcy
2013-08-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych
2013-08-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o rozstrzygnięciu naboru - na wolne stanowiska pracy w Ministerstwie Zdrowia
2013-08-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach systemu informacji w ochronie zdrowia
2013-08-19Marlena Woźniak aktualizacjaKonsultanci krajowi i wojewódzcy
2013-08-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuPROJEKT OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2013 r.
2013-08-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację
ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia nr 7-12 w czwartym kwartale w 2013 r.

2013-08-16Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowegoNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD
2013-08-16Marlena Woźniak dodano: Wynik konkursu ofert na wybór realizatorówNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Epidemiologia żylnego owrzodzenia goleni”.
2013-08-16Marlena Woźniak dodano: Jednostki spełniające wymogi formalneKonkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie lekarzy w zakresie nowoczesnych technik obrazowania w onkologii.”
2013-08-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2013-08-14Marlena Woźniak konsultanci krajowi - aktualizacjaKonsultanci krajowi i wojewódzcy
2013-08-13Marlena Woźniak aktualizacjaInformacje teleadresowe
2013-08-13Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia
2013-08-13Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych
2013-08-13Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuPodreferendarz w Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Obsługi Sekretarskiej Ministra Zdrowia, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Szefa Gabinetu Politycznego Ministra w Biurze Ministra
2013-08-13Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuStarszy specjalista w Wydziale Finansowo- Księgowych w Biurze Dyrektora Generalnego
2013-08-12Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-08-09Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2013-08-09Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w roku 2012
2013-08-09Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2013-08-09Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-08-09Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie dodatkowych informacji
2013-08-08Małgorzata Woźniak-Juhre dodano wynikNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Projekt badań epidemiologicznych dotyczących przewlekłego, miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych”.
2013-08-08Marlena Woźniak dodano: Wynik konkursu na wybór realizatorów zadaniaKonkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej”.
2013-08-08Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuWyniki konkursu ofert na wybór realizatorów zadania pn.: Program profilaktyczny wczesnego wykrywania miażdżycy tętnic kończyn dolnych w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD
2013-08-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-08-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
2013-08-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKolejka zakwalifikowanych par oczekujących na procedurę w ramach programu zdrowotnego pn. "Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016.
Stan na 08.01.2013 r.
2013-08-07Marlena Woźniak dodano: Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnychKonkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców poprzez program edukacyjno-promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ w latach 2013-2014
2013-08-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-08-06Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o ponownym wyborze oferty
2013-08-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu
2013-08-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu
2013-08-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-08-05Marlena Woźniak dodano: poz.6Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć
2013-08-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-08-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2013-08-02Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-08-01Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw
2013-08-01Marlena Woźniak dodano: Wybór realizatorówKonkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”.
2013-08-01Marlena Woźniak dodano: Wybór realizatorówKonkurs ofert na wybór na lata 2013 - 2015 realizatorów programu zdrowotnego pt.: Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach
2013-08-01Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń
2013-08-01Marlena Woźniak dodano: poz. 14 - 16Instytuty badawcze - roczne sprawozdania finansowe za rok 2012
2013-07-31Marlena Woźniak aktualizacjaInformacje o listach oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne - średni czas oczekiwania i liczba oczekujących
2013-07-31Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10105/JP/13 (Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-07-31Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym -AGZ-270-9891/JP/13 (Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-07-30Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej
2013-07-30Marlena Woźniak Utworzenie wpisuUnieważnienie ogłoszenia o ponownym wyborze oferty
2013-07-30Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKierownik Kliniki Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii,
Kierownik Kliniki Neurochirurgii z Pododdziałem Neurologii,
Kierownik Kliniki Otolaryngologii,
Kierownik Klinki Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii
2013-07-30Marlena Woźniak Utworzenie wpisuReferendarz w Departamencie Analiz i Strategii
2013-07-29Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o ponownym wyborze oferty
2013-07-29Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
2013-07-26Małgorzata Woźniak-Juhre dodano listę oferentówNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD
2013-07-26Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuLista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających tych wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD
2013-07-25Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2013-07-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSprostowanie do ogłoszenia
2013-07-25Marlena Woźniak aktualizacjaLista konsultantów wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa
2013-07-24Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej
2013-07-24Marlena Woźniak Utworzenie wpisuObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia
2013-07-24Marlena Woźniak dodano: Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnychKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego rozwoju programu przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego.
2013-07-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie w sprawie nieodpłatnego przekazania zbędnych składników majątku ruchomego
2013-07-24Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
2013-07-24Marlena Woźniak dodano: Lista oferentów spełniających i niespełniających wymagania formalneNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD
2013-07-24Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-07-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuRadca prawny ds. obsługi prawnej w Biurze Dyrektora Generalnego
2013-07-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInspektor w Wydziale ds. Wynagrodzeń w Biurze Dyrektora Generalnego
2013-07-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuGłówny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej w Biurze Dyrektora Generalnego
2013-07-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKomunikat Ministra Zdrowia dotyczący tymczasowej przerwy w leczeniu pacjentów produktem leczniczym Increlex (mekasermina, rekombionowany ludzki czynnik wzrostu-1 IGF-1), 10 mg/ml roztwór do wstrzyknięć, 1 fiol. a 4 ml stosowanym w ramach programu lekowego Leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1 (ICD-10 E-34.3)
2013-07-23Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9669/AB/13 (+ Wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Zmiana do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-07-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-07-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenia o unieważnieniu czynności wyboru oferty z dnia 19.06.2013
2013-07-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-07-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuPROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013
2013-07-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców poprzez program edukacyjno-promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ w latach 2013-2014
2013-07-19Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania Nr MZ-AGZ-270-9889/JP/13
2013-07-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2013-07-19Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9998/JP/13 (+ ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-07-19Małgorzata Woźniak-Juhre dodanie wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9889/JP/13 + wynik
2013-07-19Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania MZ-AGZ-270-10001/AB/13
2013-07-19Małgorzata Woźniak-Juhre dodanie wyniku postepowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10001/AB/13 +wynik
2013-07-18Marlena Woźniak dodano: wersja projektu z dnia 9 lipca 2013Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny
2013-07-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10105/JP/13 (Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-07-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuStarszy specjalista w Wydziale Wdrażania Programów Pomocowych w Departamencie Funduszy Europejskich
2013-07-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuStarszy specjalista ds. monitoringu projektów w zakresie ochrony zdrowia realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Wydziale Instytucji Wdrażającej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Departamencie Funduszy Europejskich
2013-07-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia
2013-07-18Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9713/JP/13 + (Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-07-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuStarszy specjalista ds. monitoringu projektów w zakresie ochrony zdrowia realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Wydziale Instytucji Wdrażającej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Departamencie Funduszy Europejskich
2013-07-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Wdrażania Programów Pomocowych w Departamencie Funduszy Europejskich
2013-07-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuPodreferendarz w Wydziale Obsługi Kancelaryjnej w Biurze Ministra
2013-07-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale do Spraw Bezpośredniej Obsługi Ministra w Biurze Ministra
2013-07-18Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć
2013-07-17Marlena Woźniak dodano: poz. 14Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin
2013-07-17Marlena Woźniak dodano: poz. 13Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin
2013-07-17Marlena Woźniak dodano: poz. 14Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
2013-07-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2013-07-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2013-07-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2013-07-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2013-07-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2013-07-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2013-07-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2013-07-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2013-07-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2013-07-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2013-07-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2013-07-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2013-07-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2013-07-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2013-07-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2013-07-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2013-07-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki
2013-07-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSprostowanie do ogłoszenia
2013-07-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-07-16Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny
2013-07-16Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9938/AB/13 (+ zmiany do siwz + wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-07-16Marlena Woźniak dodano: roczne sprawozdania finansowe - rok 2012Instytuty badawcze - roczne sprawozdania finansowe
2013-07-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSprostowanie do ogłoszenia
2013-07-16Marlena Woźniak aktualizacjaKonsultanci krajowi i wojewódzcy
2013-07-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-07-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1
2013-07-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń
2013-07-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKorekta do ogłoszenia
2013-07-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-07-12Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
2013-07-12Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenie uzależnień
2013-07-12Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9890/JP/13 (+ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-07-11Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
2013-07-11Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin
2013-07-11Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin
2013-07-11Marlena Woźniak dodano: poz. 11Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"
2013-07-11Marlena Woźniak aktualizacjaKonsultanci krajowi i wojewódzcy
2013-07-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
2013-07-10Marlena Woźniak aktualizacjaUwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
2013-07-09Marlena Woźniak aktualizacjaWykaz organizacji świadczeniodawców, które złożyły oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 137 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 ze zmianami)
2013-07-09Małgorzata Woźniak-Juhre dodanie listy spełniajacych wymaganiaKonkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej” w roku 2013 r.
2013-07-09Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuLista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD” w ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej”
2013-07-09Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
2013-07-09Marlena Woźniak dodano: Wyjaśnienia i zmiany do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9938/AB/13 (+ zmiany do siwz + wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-07-09Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Udarów Mózgu
2013-07-09Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o ponownym wyborze oferty
2013-07-09Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2013-07-08Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuDyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej
2013-07-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuZmiany do siwz
2013-07-08Marlena Woźniak dodano: zmiany do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9938/AB/13 (+ zmiany do siwz + wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-07-08Marlena Woźniak aktualizacja plikuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
2013-07-08Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1
2013-07-08Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"
2013-07-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-07-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
2013-07-08Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
2013-07-08Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
2013-07-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
2013-07-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie lekarzy w zakresie nowoczesnych technik obrazowania w onkologii.”
2013-07-05Monika Latoszek Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór Realizatora dla zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”.
2013-07-05Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9998/JP/13 (+ ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-07-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
2013-07-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
2013-07-05Monika Latoszek Dodano uwagii poz. 57 - 66Uwagi do projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw
2013-07-04Małgorzata Woźniak-Juhre dodanie decyzji komisji konkursowejKonkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno-promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ.
2013-07-04Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuDecyzja komisji konkursowej w sprawie wyboru realizatorów w latach 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno - informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ
2013-07-04Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10001/AB/13 +wynik
2013-07-04Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej
2013-07-04Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia
2013-07-04Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę
2013-07-04Marlena Woźniak Utworzenie wpisuObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2013 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
2013-07-04Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym -AGZ-270-9891/JP/13 (Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-07-03Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacjaLista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD” w ramach zadania pn.: Program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej na lata 2013-2015
2013-07-03Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznych w Departamencie Zdrowia Publicznego
2013-07-03Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuNaczelnik Wydziału Transplantologii i Świadczeń Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2013-07-03Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Refundacyjno-Prawnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji
2013-07-03Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Kadr Ministerstwa w Biurze Kadr
2013-07-03Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Programów Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2013-07-03Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9938/AB/13 (+ zmiany do siwz + wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-07-03Monika Latoszek dodano uwagiProjekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw
2013-07-02Małgorzata Woźniak-Juhre dodano listę oferentówKonkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej”.
2013-07-02Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuLista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD” w ramach zadania pn.: Program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej na lata 2013-2015
2013-07-02Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia
2013-07-02Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2013-07-02Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9673/JP/13 (+ Wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-07-02Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych
2013-07-02Marlena Woźniak dodano: z-ca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i FarmacjiInformacje teleadresowe
2013-07-02Marlena Woźniak zmiana zapisu w załączniku nr 3 do RegulaminuWzory dokumentów przeznaczonych dla realizatorów programu zdrowotnego pn.: "Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016"
2013-07-02Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt sprawozdania z wykonania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku
2013-07-02Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć
2013-07-01Marlena Woźniak aktualizacjaInformacje o listach oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne - średni czas oczekiwania i liczba oczekujących
2013-07-01Marlena Woźniak dodano: poz. 48Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego
2013-07-01Marlena Woźniak dodano: poz. 96Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
2013-07-01Marlena Woźniak dodano: poz. 46, 47Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego
2013-07-01Marlena Woźniak dodano: poz. 94, 95Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
2013-07-01Marlena Woźniak dodano: poz. 27, 28Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego
2013-07-01Marlena Woźniak dodano: poz. 62-67Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
2013-07-01Marlena Woźniak aktualizacjaKonsultanci krajowi i wojewódzcy
2013-07-01Marlena Woźniak Utworzenie wpisuNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD
2013-07-01Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana adresu siedzibyGłówny Inspektor Farmaceutyczny
2013-07-01Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD
2013-07-01Marlena Woźniak aktualizacja: Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji NiejawnychInformacje teleadresowe
2013-07-01Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9889/JP/13 + wynik
2013-07-01Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego
2013-07-01Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacjaLista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD” w ramach zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych”i
2013-07-01Marlena Woźniak Utworzenie wpisuObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej
2013-06-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej
2013-06-28Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego
2013-06-28Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuLista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD” w ramach zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych”i
2013-06-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie wykazu specjalności lekarskich uzyskiwanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, które odpowiadają specjalnościom uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej
2013-06-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuObwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
2013-06-28Monika Latoszek Utworzenie wpisuObwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
2013-06-28Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja plikuProgram prac legislacyjnych dotyczący projektów rozporządzeń pozostających we właściwości Ministra Zdrowia, w tym także Rady Ministrów
2013-06-28Monika Latoszek Utworzenie wpisuObwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw
2013-06-28Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego
2013-06-28Marlena Woźniak dodano: Wyjaśnienia do SIWZOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9713/JP/13 + (Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-06-28Monika Latoszek dodano: ocenę skutków regulacjiProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin
2013-06-28Monika Latoszek Utworzenie wpisu Ogłoszenie o wyborze oferty
2013-06-28Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-06-28Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-06-28Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-06-28Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-06-28Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-06-28Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-06-28Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-06-28Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-06-28Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
2013-06-28Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-06-28Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-06-28Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-06-28Monika Latoszek Utworzenie wpisu Ogłoszenie o wyborze oferty
2013-06-28Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-06-28Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-06-28Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-06-28Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychKonkurs ofert na wybór na lata 2013 - 2015 realizatorów programu zdrowotnego pt.:„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadania pn.: Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci
2013-06-28Marlena Woźniak dodano: Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programuKonkurs ofert na wybór na lata 2013 - 2015 realizatorów programu zdrowotnego pt.:„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadania pn.: Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci
2013-06-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert ramowych
2013-06-28Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2013-06-28Monika Latoszek dodano: uwagi do projektuPROJEKT USTAWY zmieniającej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
2013-06-27Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuWyjaśnienia do SIWZ
2013-06-27Małgorzata Woźniak-Juhre dodano wyjasnienia do SIWZOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9713/JP/13 + (Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-06-27Marlena Woźniak dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9846/JP/13 (+ wyjaśnienia do siwz + wynik postępowania + ogłoszenie o unieważnieniu wyniku postępowania + ogłoszenie o wyniku postępowania + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)
2013-06-27Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9804/JP/13 (+ Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-06-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego
2013-06-27Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorówKonkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Prewencja pierwotna nowotworów.
2013-06-27Marlena Woźniak dodano: Wybór realizatora/realizatorów zadaniaKonkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno-promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ.
2013-06-27Marlena Woźniak dodano: Wybór realizatora zadaniaKonkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia Programu Szkoleniowego na zasadach ETPOD.
2013-06-26Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9749/AB/13 (+ Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-06-25Marlena Woźniak Lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań formalnychNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Projekt badań epidemiologicznych dotyczących przewlekłego, miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych”.
2013-06-25Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji
2013-06-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-06-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-06-25Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-06-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-06-25Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-06-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-06-25Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-06-25Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-06-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-06-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-06-25Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-06-25Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-06-25Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9669/AB/13 (+ Wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Zmiana do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-06-25Marlena Woźniak dodano: Zmiana do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9669/AB/13 (+ Wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Zmiana do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-06-25Małgorzata Woźniak-Juhre dodano listę oferentówNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Epidemiologia żylnego owrzodzenia goleni”.
2013-06-25Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuListy oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD” w ramach zadania pn.: „Epidemiologia żylnego owrzodzenia goleni” na lata 2013-2016
2013-06-25Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana formatu załącznika nr 3Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej” w roku 2013 r.
2013-06-25Małgorzata Woźniak-Juhre dodanie ogłoszenia o wyborze realizatoraKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego przygotowanie oprogramowania do oceny perspektywicznych efektów przeszczepiania narządu na podstawie posiadanej bazy danych "kalkulator".
2013-06-25Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuWybór realizatora zadania na rok 2013 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego przygotowania oprogramowania do oceny perspektywicznych efektów przeszczepiania narządu na podstawie posiadanej bazy danych "kalkulator"
2013-06-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2013 r.
2013-06-24Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-06-24Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-06-24Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9713/JP/13 + (Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-06-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuReguły tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej
2013-06-24Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1
2013-06-24Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
2013-06-24Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
2013-06-24Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2013-06-24Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyborze realizatorówKonkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”. Koordynacja zadania.
2013-06-24Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
2013-06-24Monika Latoszek dodano: informację o jednostkachKonkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”. Koordynacja zadania.
2013-06-24Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2013-06-24Monika Latoszek dodano: informację o jednostkachKonkurs ofert na wybór na lata 2013 - 2015 realizatorów programu zdrowotnego pt.:„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadania pn.: Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym
2013-06-24Monika Latoszek dodano: inofmracje o jednostkachKonkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Prewencja pierwotna nowotworów.
2013-06-24Monika Latoszek dodano: informację o jednostkachKonkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”.
2013-06-24Monika Latoszek dodano: informacje o jednostkachKonkurs ofert na wybór Realizatora dla zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii”.
2013-06-24Monika Latoszek dodano: informacje o jednostkachKonkurs ofert na wybór na lata 2013 - 2015 realizatorów programu zdrowotnego pt.: Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach
2013-06-24Monika Latoszek dodano: wynik i informacje o jednostkachKonkurs ofert na wybór na lata 2013 - 2015 realizatorów programu zdrowotnego pt.:„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadania pn.: Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci
2013-06-24Monika Latoszek dodano: wynik i informacje o jednostkachKonkurs ofert na wybór na lata 2013 - 2015 realizatorów programu zdrowotnego pt.:„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadania pn.: Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci
2013-06-24Monika Latoszek dodano: wynik i informacje o jednostkach spełniających wymogiKonkurs ofert na wybór na lata 2013 - 2015 realizatorów programu zdrowotnego pt.:„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadania pn.: Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci.
2013-06-21Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o unieważnieniu konkursuKonkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie lekarzy w zakresie nowoczesnych technik obrazowania w onkologii.”
2013-06-21Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o unieważnieniu konkursuKonkurs ofert na wybór na lata 2013 - 2015 realizatorów programu zdrowotnego pt.:„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadania pn.: „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”
2013-06-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-06-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-06-21Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2013-06-21Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2013-06-21Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2013-06-21Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2013-06-21Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2013-06-21Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
2013-06-21Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2013-06-21Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
2013-06-21Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2013-06-21Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
2013-06-21Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuLista wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia w 2013 r. oraz realizujących je podmiotów – konkurs uzupełniający
2013-06-21Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2013-06-21Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-06-21Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuListy oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD” w ramach zadania pn.: „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych”
2013-06-21Monika Latoszek dodano: Ogłoszenie o wynikuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9748/JP/13 + Ogłoszenie o wyniku postępowania
2013-06-21Małgorzata Woźniak-Juhre dodano listę oferentówKonkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu” w roku 2013
2013-06-21Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuListy oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD” w ramach zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu”
2013-06-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja na temat trwającej rekrutacji na szkolenia organizowane w związku z realizacją Projektu M45+
2013-06-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zmianie ogłoszenia
2013-06-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuWyjaśnienia do siwz
2013-06-20Marlena Woźniak dodano: Wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9669/AB/13 (+ Wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Zmiana do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-06-20Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9669/AB/13 (+ Wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Zmiana do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-06-20Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9890/JP/13 (+ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-06-20Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
2013-06-20Małgorzata Woźniak-Juhre dodanie listy oferentówKonkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.„Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013”
2013-06-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie dotyczące listy oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego p.n.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013”, w zakresie zadań na rok 2013
2013-06-20Małgorzata Woźniak-Juhre dodanie listy oferentówKonkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów, kardiochirurgicznych u dorosłych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej” w roku 2013.
2013-06-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-06-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-06-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-06-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-06-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-06-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-06-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-06-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-06-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie dotyczące listy oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo
– Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD”

2013-06-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2013-06-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuGłówny specjalista w Wydziale Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Publicznego
2013-06-19Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuPROJEKT OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2013 r.
2013-06-19Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9846/JP/13 (+ wyjaśnienia do siwz + wynik postępowania + ogłoszenie o unieważnieniu wyniku postępowania + ogłoszenie o wyniku postępowania + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)
2013-06-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Udarów Mózgu
2013-06-19Marlena Woźniak dodano: tabela uwagProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej
2013-06-19Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej
2013-06-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-06-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-06-19Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9673/JP/13 (+ Wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-06-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-06-19Małgorzata Woźniak-Juhre Dodanie Dyrektora DAiSInformacje teleadresowe
2013-06-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9669/AB/13 (+ Wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Zmiana do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-06-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o ostatecznej decyzji w sprawie wyboru realizatorów programu zdrowotnego na okres od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014 pn. Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 - 2016 oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie
2013-06-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuStarszy specjalisty w Wydziale Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg
2013-06-18Marlena Woźniak korekta ogłoszeniaKonkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej” w roku 2013 r.
2013-06-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Stanowiskach ds. Analiz i Rozliczeń Ekonomicznych w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2013-06-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSekretarz dyrektora w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia
2013-06-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuGłówny specjalista w Wydziale Transplantologii i Świadczeń Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2013-06-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuGłówny specjalista w Wydziale Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg
2013-06-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert ramowych
2013-06-17Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
2013-06-17Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o unieważnieniu wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9846/JP/13 (+ wyjaśnienia do siwz + wynik postępowania + ogłoszenie o unieważnieniu wyniku postępowania + ogłoszenie o wyniku postępowania + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)
2013-06-17Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych
2013-06-17Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia
2013-06-17Marlena Woźniak dodano: Wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9673/JP/13 (+ Wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-06-17Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny
2013-06-17Monika Latoszek zmiana nazwySzpitale kliniczne
2013-06-17Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuWyniki postępowania konkursowego na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. finansowych - głównego księgowego oraz Naczelnej Pielęgniarki w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
2013-06-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej”.
2013-06-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej” w roku 2013 r.
2013-06-14Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji
2013-06-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego rozwoju programu przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego.
2013-06-14Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji
2013-06-14Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin
2013-06-14Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin
2013-06-14Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
2013-06-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"
2013-06-13Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9890/JP/13 (+ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-06-13Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9890/JP/13 (+ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-06-13Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9673/JP/13 (+ Wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-06-13Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2013-06-12Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2013-06-12Małgorzata Woźniak-Juhre dodanie ogłoszenia o wyniku postepowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9846/JP/13 (+ wyjaśnienia do siwz + wynik postępowania + ogłoszenie o unieważnieniu wyniku postępowania + ogłoszenie o wyniku postępowania + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)
2013-06-12Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9749/AB/13 (+ Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-06-12Małgorzata Woźniak-Juhre informacja o zmianie siedziby GIF od 1 lipca 2013 r.Informacje teleadresowe
2013-06-12Monika Latoszek Utworzenie wpisuKomunikat dotyczący ogłoszenia konkursowego na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD” w zakresie zadania pn.: „Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów kardiochirurgicznych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej”
2013-06-11Małgorzata Woźniak-Juhre dodano sprawozdanie z wykonania planu za 2012 rokPlan Działalności Ministerstwa Zdrowia
2013-06-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuDyrektor Biura Prasy i Promocji
2013-06-10Monika Latoszek zmiana rokuKonkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu” w roku 2013
2013-06-10Monika Latoszek Zmiana rokuNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Udarowych”.
2013-06-10Monika Latoszek dodano obwieszczenieObwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
2013-06-10Monika Latoszek Dodano: tekst jednolityRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
2013-06-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej”.
2013-06-07Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
2013-06-07Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
2013-06-07Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9523/AB/13 (+ zmiany do siwz + wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-06-07Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9804/JP/13 (+ Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-06-07Monika Latoszek Utworzenie wpisuNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Udarowych”.
2013-06-07Monika Latoszek Utworzenie wpisuNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Projekt badań epidemiologicznych dotyczących przewlekłego, miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych”.
2013-06-07Monika Latoszek Utworzenie wpisuNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Epidemiologia żylnego owrzodzenia goleni”.
2013-06-07Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych
2013-06-07Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia
2013-06-07Monika Latoszek AktualizacjaZobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie sprawozdań Rb-Z
2013-06-06Marlena Woźniak aktualizacjaKonsultanci krajowi i wojewódzcy
2013-06-06Marlena Woźniak Utworzenie wpisuGłówny specjalista w Wydziale Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Publicznego
2013-06-06Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9846/JP/13 (+ wyjaśnienia do siwz + wynik postępowania + ogłoszenie o unieważnieniu wyniku postępowania + ogłoszenie o wyniku postępowania + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)
2013-06-05Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie w sprawie wyboru realizatorów programu zdrowotnego na okres od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014 pn. Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 - 2016 oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie
2013-06-05Marlena Woźniak dodano: Zestawienie uwagUwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji
2013-06-05Małgorzata Woźniak-Juhre usunięto wykaz praktyk studenckich w Departamencie Organizacji ochrony Zdrowia
P R A K T Y K I   S T U D E N C K I E
2014

2013-06-05Monika Latoszek Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Współpracy Dwustronnej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
2013-06-05Monika Latoszek Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Organizacyjno – Prawnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji
2013-06-05Monika Latoszek Utworzenie wpisuSpecjalista w Stanowiskach ds. Analiz i Rozliczeń Ekonomicznych w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2013-06-05Monika Latoszek Utworzenie wpisuSekretarz dyrektora w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji
2013-06-05Monika Latoszek Utworzenie wpisuInspektor w Wydziale ds. Wynagrodzeń w Biurze Dyrektora Generalnego
2013-06-04Marlena Woźniak dodano: Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnychKonkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia Programu Szkoleniowego na zasadach ETPOD.
2013-06-04Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9846/JP/13 (+ wyjaśnienia do siwz + wynik postępowania + ogłoszenie o unieważnieniu wyniku postępowania + ogłoszenie o wyniku postępowania + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)
2013-06-04Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych
2013-06-03Monika Latoszek Aktualizacja tabeli staży (diagności laboratoryjni)KSZTAŁCENIE INNYCH ZAWODÓW MEDYCZNYCH
2013-06-03Monika Latoszek AktualizacjaInformacje o listach oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne - średni czas oczekiwania i liczba oczekujących
2013-06-03Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu” w roku 2013
2013-06-03Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9748/JP/13 + Ogłoszenie o wyniku postępowania
2013-06-03Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2013-05-31Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór realizatorów programu drowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych” w roku 2013
2013-05-31Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów, kardiochirurgicznych u dorosłych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej” w roku 2013.
2013-05-31Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9846/JP/13 (+ wyjaśnienia do siwz + wynik postępowania + ogłoszenie o unieważnieniu wyniku postępowania + ogłoszenie o wyniku postępowania + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)
2013-05-31Monika Latoszek dodano: wynik postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270- 9580/JP/13 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia) + wynik postępowania
2013-05-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki NR MZ-AGZ-270-9539/AB/13
2013-05-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.„Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013”
2013-05-29Marlena Woźniak aktualizacjaKonsultanci krajowi i wojewódzcy
2013-05-29Monika Latoszek dodano" zmiany do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9523/AB/13 (+ zmiany do siwz + wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-05-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-28Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Ogólnopolskiego Rejestru Kardiologiczno-Kardiochirurgicznego Przezcewnikowych Implantacji Zastawek Aortalnych POL-TAVI
2013-05-28Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Ogólnopolskiego Rejestru Patologii Kardiologicznych u Płodów
2013-05-28Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych
2013-05-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
2013-05-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKomunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie zawierania umów rezydenckich i ich wzorów, przekazywania informacji mających wpływ na realizację umów rezydenckich, składania wniosków o dodatkowe przedłużenie okresu szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury, rozliczania umów rezydenckich oraz numerów rachunków bankowych Ministerstwa Zdrowia
2013-05-24Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9523/AB/13 (+ zmiany do siwz + wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-05-24Małgorzata Woźniak-Juhre dodanow wystapienieZgłoszenia zainteresowania nad pracami legislacyjnymi
2013-05-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista do spraw Narodowego Programu Zdrowia w Wydziale Opieki i Profilaktyki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Publicznego
2013-05-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista ds. polityki alkoholowej w Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznych w Departamencie Zdrowia Publicznego
2013-05-24Monika Latoszek dodano: projektProjekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
2013-05-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista ds. długoterminowej opieki zdrowotnej w Wydziale Opieki i Profilaktyki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Publicznego
2013-05-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista ds. polityki tytoniowej w Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznych w Departamencie Zdrowia Publicznego
2013-05-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista ds. lecznictwa psychiatrycznego i Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznych w Departamencie Zdrowia Publicznego
2013-05-24Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt stanowiska Rządu w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
2013-05-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuNaczelnik Wydziału Transplantologii i Świadczeń Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2013-05-24Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzenia granicznej kontroli sanitarnej
2013-05-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisuZmiana do siwz
2013-05-23Marlena Woźniak dodano: zmiany do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9523/AB/13 (+ zmiany do siwz + wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-05-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9523/AB/13 (+ zmiany do siwz + wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-05-22Marlena Woźniak dodano: Lista nie spełniających warunków formalnych ofert na wybór realizatora programu pn.: „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 – 2015” w zakresie zadania na rok 2013Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 – 2015”
2013-05-22Marlena Woźniak aktualizacjaZADŁUŻENIE
2013-05-22Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-05-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-22Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-22Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-22Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-22Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-22Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-22Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego
2013-05-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuStanowisko Naczelna Pielęgniarka w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki Łódź
2013-05-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2013-05-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2013-05-21Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9524/JP/13 (+ wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-05-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych
2013-05-17Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuLista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie programu pn. „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016”
2013-05-17Małgorzata Woźniak-Juhre usunięto wykaz praktyk studenckich w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
P R A K T Y K I   S T U D E N C K I E
2014

2013-05-17Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270- 9580/JP/13 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia) + wynik postępowania
2013-05-17Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuStarszy specjalista w Wydziale Transplantologii i Świadczeń Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2013-05-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
2013-05-17Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Programów Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2013-05-17Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuNaczelnika Wydziału Psychiatrii i Patologii Społecznych
w Departamencie Zdrowia Publicznego
2013-05-17Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia substytucyjnego
2013-05-17Monika Latoszek dodano: wynik postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9542/AB/13 + Wyjaśnienia do siwz + Wynik postepowania
2013-05-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór Realizatora dla zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii”.
2013-05-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”.
2013-05-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie lekarzy w zakresie nowoczesnych technik obrazowania w onkologii.”
2013-05-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór na lata 2013 - 2015 realizatorów programu zdrowotnego pt.:„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadania pn.: „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”
2013-05-16Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji
2013-05-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-05-15Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki Nr MZ-AGZ-270-9670/JP/13
2013-05-15Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki Nr MZ-AGZ-270-9699/JP/13
2013-05-15Monika Latoszek dodanie poz. 17Uwagi do projektu ustawy zmieniającej ustawę o wyrobach medycznych oraz niektóre inne ustawy
2013-05-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór na lata 2013 - 2015 realizatorów programu zdrowotnego pt.:„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadania pn.: Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci
2013-05-15Monika Latoszek Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór na lata 2013 - 2015 realizatorów programu zdrowotnego pt.: Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach
2013-05-15Monika Latoszek Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór na lata 2013 - 2015 realizatorów programu zdrowotnego pt.:„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadania pn.: Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci.
2013-05-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór na lata 2013 - 2015 realizatorów programu zdrowotnego pt.:„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadania pn.: Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci
2013-05-15Monika Latoszek Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór na lata 2013 - 2015 realizatorów programu zdrowotnego pt.:„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadania pn.: Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym
2013-05-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór na lata 2013 - 2015 realizatorów programu zdrowotnego pt.:„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadania pn.: Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci
2013-05-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-05-14Marlena Woźniak dodano: Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnychKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą rejestrów transplantacyjnych – wdrażanie systemu informatycznego Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.
2013-05-14Małgorzata Woźniak-Juhre dodano listę oferentówKonkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno-promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ.
2013-05-14Marlena Woźniak dodano: Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnychKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą ustawowych rejestrów transplantacyjnych.
2013-05-13Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9482/JP/13 (+ Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-05-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuPROJEKT USTAWY zmieniającej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
2013-05-10Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie w sprawie konkursu ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych
2013-05-10Marlena Woźniak aktualizacjaZobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie sprawozdań Rb-Z
2013-05-10Monika Latoszek Utworzenie wpisuLista wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia w 2013 r. oraz realizujących je podmiotów
2013-05-09Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2013-05-09Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
2013-05-09Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zmianie ogłoszenia
2013-05-09Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia Programu Szkoleniowego na zasadach ETPOD.
2013-05-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację
ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia nr 7-12 w trzecim kwartale w 2013 r.

2013-05-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację
ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia nr 1-6 w II półroczu 2013 r.

2013-05-08Marlena Woźniak dodano: poz. 16Uwagi do projektu ustawy zmieniającej ustawę o wyrobach medycznych oraz niektóre inne ustawy
2013-05-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
2013-05-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-05-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-08Marlena Woźniak dodano poz. 2 - 7Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
2013-05-08Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-08Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-08Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-08Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-08Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-08Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-08Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-08Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2013-05-08Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-08Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-05-07Marlena Woźniak dodano: poz. 15Uwagi do projektu ustawy zmieniającej ustawę o wyrobach medycznych oraz niektóre inne ustawy
2013-05-07Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt ustawy zmieniającej ustawę o wyrobach medycznych oraz niektóre inne ustawy
2013-05-07Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 – 2015”
2013-05-06Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Prewencja pierwotna nowotworów.
2013-05-06Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-05-06Marlena Woźniak dodano: poz. 36Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
2013-05-06Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu
2013-04-30Marlena Woźniak dodano: Wybór realizatora/realizatorów zadaniaKonkurs ofert na wybór realizatora lub realizatorów na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie programów edukacyjnych o zasięgu lokalnym prowadzonych przez organizacje pozarządowe
2013-04-30Marlena Woźniak dodano: Wybór realizatora/realizatorów zadaniaKonkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora/realizatorów zadania we ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym upowszechniających wiedzę w społeczeństwie na temat idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od osób żywych i zmarłych.
2013-04-30Marlena Woźniak aktualizacjaContact
2013-04-30Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw
2013-04-30Marlena Woźniak aktualizacjaInformacje teleadresowe
2013-04-30Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”. Koordynacja zadania.
2013-04-30Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-04-30Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuPrzeniesienie służbowe na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich
2013-04-30Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych oraz surowców wykorzystywanych do sporządzania leków recepturowych lub aptecznych
2013-04-30Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia
2013-04-29Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego
2013-04-29Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInstytut Centrum Zdrowia Matki Polki ogłasza konkurs na Z - ca Dyrektora ds. finansowych - Główny księgowy
2013-04-29Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
2013-04-29Monika Latoszek aktualizacja danychInformacje o listach oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne - średni czas oczekiwania i liczba oczekujących
2013-04-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuOświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ministra Zdrowia
2013-04-26Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-04-26Marlena Woźniak dodano: pisma RCL, GISUwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń
2013-04-26Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego
2013-04-26Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2013-04-26Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9524/JP/13 (+ wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-04-26Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-04-26Monika Latoszek Utworzenie wpisuZastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii
2013-04-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. "Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 - 2016
2013-04-24Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia
2013-04-24Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego
2013-04-24Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej
2013-04-24Marlena Woźniak aktualizacjaPozostałe jednostki podległe lub nadzorowane przez MZ
2013-04-24Marlena Woźniak aktualizacjaRządowy Program → Razem Bezpieczniej → Kontakt
2013-04-24Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
2013-04-24Monika Latoszek dodano: wynik postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9422/JP/13 (+ Wyjaśnienia do siwz) + Wynik postępowania
2013-04-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuRadca ministra w Departamencie Analiz i Strategii
2013-04-24Marlena Woźniak dodano: Wybór realizatora/realizatorów zadaniaKonkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego organizacji szkoleń ustawicznych i uaktualniających osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią
2013-04-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuNaczelnik Wydziału ds. Systemów Informacyjnych i Statystyki w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia
2013-04-23Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
2013-04-23Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuReferendarz w Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Obsługi Sekretarskiej Ministra Zdrowia, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Szefa Gabinetu Politycznego Ministra w Biurze Ministra
2013-04-23Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu oraz warunków nabywania i wchodzenia w posiadanie, przechowywania oraz używania do celów szkoleniowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1
2013-04-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno-promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ.
2013-04-23Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9430/AB/13 (+ Wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-04-22Monika Latoszek dodano: wyjaśnieniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9542/AB/13 + Wyjaśnienia do siwz + Wynik postepowania
2013-04-22Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9524/JP/13 (+ wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-04-22Monika Latoszek aktualizacja danychInformacje teleadresowe
2013-04-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-04-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
2013-04-22Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty
2013-04-22Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej
2013-04-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą rejestrów transplantacyjnych – wdrażanie systemu informatycznego Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.
2013-04-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą ustawowych rejestrów transplantacyjnych.
2013-04-19Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9482/JP/13 (+ Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-04-19Marlena Woźniak dodano: wybór realizatorówKonkurs ofert na wybór realizatora lub realizatorów na lata 2013 – 2014 Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt dla ośrodków transplantacyjnych narządów i szpiku, banków tkanek i komórek, medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania antygenów zgodności tkankowej oraz ośrodków pobierających narządy do przeszczepienia w zależności od mechanizmu stwierdzenia zgonu.
2013-04-19Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja wykazuProgram prac legislacyjnych dotyczący projektów rozporządzeń pozostających we właściwości Ministra Zdrowia, w tym także Rady Ministrów
2013-04-19Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej
2013-04-19Monika Latoszek dodano: wynik postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9525/JP/13 +Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ + Wynik postępowania
2013-04-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej
2013-04-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o konkursie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
2013-04-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
2013-04-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt ustawy zmieniającej ustawę o wyrobach medycznych oraz niektóre inne ustawy
2013-04-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2013-04-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9542/AB/13 + Wyjaśnienia do siwz + Wynik postepowania
2013-04-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji
2013-04-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Ogólnopolskiego Rejestru Kardiologiczno-Kardiochirurgicznego Przezcewnikowych Implantacji Zastawek Aortalnych POL-TAVI
2013-04-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-04-16Małgorzata Woźniak-Juhre Dodano ogłoszenie o Wyborze realizatora/realizatorówKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego kontynuacji przygotowania do przeszczepienia autologicznych hodowanych komórek chrząstki, naskórka lub przeszczepów kości czaszki pobranych od żywych dawców lub allogenicznych przeszczepów ścięgien i łąkotek pobranych od osób zmarłych.
2013-04-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuWybór realizatora/realizatorów zadania na rok 2013 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie kontynuacji przygotowania do przeszczepienia:
1) hodowanych komórek chrząstki lub
2) hodowanych komórek naskórka lub
3) ścięgien i łąkotek pobranych od dawców zmarłych lub
4) kości czaszki pobranych od żywych dawców

2013-04-16Marlena Woźniak dodano: poz. 29, 30Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami
2013-04-16Marlena Woźniak dodano: poz. 37Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej
2013-04-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej
2013-04-15Marlena Woźniak aktualizacjaPozostałe jednostki podległe lub nadzorowane przez MZ
2013-04-15Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9430/AB/13 (+ Wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-04-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Transplantologii i Świadczeń Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2013-04-15Monika Latoszek Utworzenie wpisuStarszy specjalista do spraw analiz ekonomicznych i budowy modeli ekonomicznych w Departamencie Analiz i Strategii
2013-04-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisuReferendarz do spraw analiz ekonomicznych i budowy modeli ekonomicznych w Departamencie Analiz i Strategii
2013-04-15Monika Latoszek Utworzenie wpisuStarszy specjalista w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia
2013-04-15Monika Latoszek Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia
2013-04-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisuNaczelnik Wydziału Transplantologii i Świadczeń Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2013-04-15Monika Latoszek Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznych w Departamencie Zdrowia Publicznego
2013-04-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisuGłówny specjalista w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia
2013-04-15Monika Latoszek dodano: Wyjaśnienia i zmiany do SIWZOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9525/JP/13 +Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ + Wynik postępowania
2013-04-12Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Ogólnopolskiego Rejestru Patologii Kardiologicznych u Płodów
2013-04-12Monika Latoszek Dodano: wybór realizatoraKonkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora lub realizatorów w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie promocji idei dawstwa narządów od zmarłych dawców w szpitalach o dużym ale niewykorzystanym potencjale dawstwa narządów od zmarłych osób, poprzez program edukacyjno - informacyjny o zasięgu ogólnopolskim.
2013-04-12Monika Latoszek Aktualizacja danychNieruchomości we władaniu Ministerstwa Zdrowia
2013-04-12Monika Latoszek Aktualizacja danychMajątek Ministerstwa Zdrowia
2013-04-12Monika Latoszek Utworzenie wpisuWybór realizatora/realizatorów zadania na rok 2013 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim upowszechniających wiedzę w społeczeństwie na temat idei dawstwa komórek, tkanek i narządów
2013-04-12Monika Latoszek Utworzenie wpisuWybór realizatora/realizatorów zadania na rok 2013 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim upowszechniających wiedzę w społeczeństwie na temat idei dawstwa komórek, tkanek i narządów
2013-04-11Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych oraz surowców wykorzystywanych do sporządzania leków recepturowych lub aptecznych
2013-04-11Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9430/AB/13 (+ Wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-04-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
2013-04-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
2013-04-11Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych oraz surowców wykorzystywanych do sporządzania leków recepturowych lub aptecznych
2013-04-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty
2013-04-11Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-04-11Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-04-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-04-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-04-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-04-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-04-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-04-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych
2013-04-09Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9525/JP/13 +Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ + Wynik postępowania
2013-04-09Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9430/AB/13 (+ Wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-04-09Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami
2013-04-08Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej
2013-04-04Marlena Woźniak dodano: Wybór realizatora/realizatorów zadania na rok 2013Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego finansowania pozyskiwania i przechowywania komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej dla biorcy niespokrewnionego.
2013-04-04Marlena Woźniak dodano: wybór realizatora na rok 2013Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego przeszczepiania rogówki u chorych z ryzykiem utraty przeszczepu z przyczyn immunologicznych.
2013-04-03Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuLista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie programów edukacyjnych o zasięgu lokalnym prowadzonych przez organizacje pozarządowe w roku 2013, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2013-04-03Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
2013-04-03Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej
2013-04-02Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych
2013-04-02Marlena Woźniak aktualizacjaZobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie sprawozdań Rb-Z
2013-03-29Marlena Woźniak dodano:Wybór realizatorów/realizatora w roku 2013, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego szkolenia nowych koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządówKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego szkolenia nowych koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
2013-03-29Małgorzata Woźniak-Juhre dodanie wyboruKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem jelita
2013-03-29Marlena Woźniak dodano: Wybór realizatorów/realizatora w roku 2013, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowej metody leczenia - przeszczepianie twarzyKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem twarzy.
2013-03-29Monika Latoszek dodano: wybór realizatorówKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia - przeszczepiania kończyny górnej.
2013-03-29Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuWybór realizatorów/realizatora w roku 2013, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowej metody leczenia - przeszczepianie jelita
2013-03-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuWybór realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowej metody leczenia - przeszczepianie kończyny górnej
2013-03-29Marlena Woźniak dodano: Wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9422/JP/13 (+ Wyjaśnienia do siwz) + Wynik postępowania
2013-03-28Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-03-28Marlena Woźniak dodanoŁ Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnychKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego przygotowanie oprogramowania do oceny perspektywicznych efektów przeszczepiania narządu na podstawie posiadanej bazy danych "kalkulator".
2013-03-27Marlena Woźniak dodano: Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnychKonkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora lub realizatorów w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie promocji idei dawstwa narządów od zmarłych dawców w szpitalach o dużym ale niewykorzystanym potencjale dawstwa narządów od zmarłych osób, poprzez program edukacyjno - informacyjny o zasięgu ogólnopolskim.
2013-03-27Monika Latoszek dodano: wynik postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9076/JP/13 (+ wyjaśnienia do siwz) + Ogłoszenie o wyniku postępowania
2013-03-27Monika Latoszek AktualizacjaInformacje o listach oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne - średni czas oczekiwania i liczba oczekujących
2013-03-27Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej
2013-03-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu oraz warunków nabywania i wchodzenia w posiadanie, przechowywania oraz używania do celów szkoleniowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1
2013-03-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-03-27Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie w sprawie konkursu ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych
2013-03-26Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalisty do spraw finansowych i pomocy technicznej
w ramach programów pomocowych finansowanych przez państwa EFTA w Wydziale Finansów i Pomocy Technicznej Programów Pomocowych w Departamencie Funduszy Europejskich
2013-03-26Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Programów Zdrowotnych
w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2013-03-26Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista (I) do spraw finansowych i pomocy technicznej w ramach programów pomocowych finansowanych przez państwa EFTA w Wydziale Finansów i Pomocy Technicznej Programów Pomocowych w Departamencie Funduszy Europejskich
2013-03-26Marlena Woźniak Utworzenie wpisuDyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych
2013-03-26Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuNaczelnik Wydziału Programów Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2013-03-26Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9422/JP/13 (+ Wyjaśnienia do siwz) + Wynik postępowania
2013-03-22Monika Latoszek dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9431/JP/13 + Ogłoszenie o wyniku postępowania
2013-03-22Monika Latoszek dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (w związku z transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24 w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej)
2013-03-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Budżetu w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji
2013-03-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuStarszy specjalista w Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznych w Departamencie Zdrowia Publicznego
2013-03-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg
2013-03-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRadca prawny ds. obsługi prawnej w Biurze Dyrektora Generalnego
2013-03-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuGłówny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej
w Biurze Dyrektora Generalnego
2013-03-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2013-03-20Monika Latoszek dodano: Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnychKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego przeszczepiania rogówki u chorych z ryzykiem utraty przeszczepu z przyczyn immunologicznych.
2013-03-20Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawOBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2013 r
2013-03-20Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego
2013-03-20Monika Latoszek  dodano: Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnychKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego szkolenia nowych koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
2013-03-20Marlena Woźniak dodano: Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnychKonkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora/realizatorów zadania we ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym upowszechniających wiedzę w społeczeństwie na temat idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od osób żywych i zmarłych.
2013-03-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2013-03-19Marlena Woźniak dodano: 03-19 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnychKonkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego organizacji szkoleń ustawicznych i uaktualniających osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią
2013-03-19Marlena Woźniak dodano: Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnychKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego kontynuacji przygotowania do przeszczepienia autologicznych hodowanych komórek chrząstki, naskórka lub przeszczepów kości czaszki pobranych od żywych dawców lub allogenicznych przeszczepów ścięgien i łąkotek pobranych od osób zmarłych.
2013-03-19Marlena Woźniak dodano: Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnychKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego finansowania pozyskiwania i przechowywania komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej dla biorcy niespokrewnionego.
2013-03-19Marlena Woźniak dodano: Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnychKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia - przeszczepiania kończyny górnej.
2013-03-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSprostowanie ogłoszenia
2013-03-19Marlena Woźniak aktualizacja: Lista konsultantów wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwaKonsultanci krajowi i wojewódzcy
2013-03-18Marlena Woźniak dodanoŁ Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnychKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem jelita
2013-03-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 – 2015” – w zakresie zadań na rok 2013.
2013-03-18Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie
2013-03-18Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-03-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2013 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
2013-03-18Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
2013-03-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-03-18Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych
2013-03-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej
2013-03-15Monika Latoszek Utworzenie wpisuWybór realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno - informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ
2013-03-15Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2013-03-14Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Stanowiskach ds. Onkologii w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2013-03-14Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych
w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia
2013-03-14Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-03-14Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-03-14Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-03-12Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSprostowania do ogłoszenia
2013-03-12Małgorzata Woźniak-Juhre dodano oświadczenie szefa gabinetu politycznegoOświadczenia członków Gabinetu Politycznego MZ dotyczące zatrudnienia oraz uzyskiwanych dochodów z okresu trzech lat poprzedzających zatrudnienie w Gabinecie Politycznym
2013-03-08Marlena Woźniak aktualizacja: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych: nr faxInformacje teleadresowe
2013-03-08Marlena Woźniak zmiana teleadresowa - Instytut Fizjologii i Patologii SłuchuInstytuty badawcze
2013-03-08Małgorzata Woźniak-Juhre dodano zrządzenie zmieniająceZarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
2013-03-08Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuZarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
2013-03-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór realizatora lub realizatorów na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie programów edukacyjnych o zasięgu lokalnym prowadzonych przez organizacje pozarządowe
2013-03-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku
2013-03-08Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
2013-03-07Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-03-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-03-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-03-07Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-03-07Marlena Woźniak dodano: Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnychKonkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno - informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ.
2013-03-06Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9431/JP/13 + Ogłoszenie o wyniku postępowania
2013-03-06Małgorzata Woźniak-Juhre dodano listę oferentówKonkurs ofert na wybór realizatora lub realizatorów na lata 2013 – 2014 Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt dla ośrodków transplantacyjnych narządów i szpiku, banków tkanek i komórek, medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania antygenów zgodności tkankowej oraz ośrodków pobierających narządy do przeszczepienia w zależności od mechanizmu stwierdzenia zgonu.
2013-03-06Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuLista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania na lata 2013-2014
2013-03-05Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty
2013-03-05Marlena Woźniak dodano: wybór realizatorówKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego rekrutacji i badań HLA potencjalnych dawców szpiku.
2013-03-04Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9330/AB/13 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-03-04Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
2013-03-04Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego
2013-03-04Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora lub realizatorów w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie promocji idei dawstwa narządów od zmarłych dawców w szpitalach o dużym ale niewykorzystanym potencjale dawstwa narządów od zmarłych osób, poprzez program edukacyjno - informacyjny o zasięgu ogólnopolskim.
2013-03-04Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego przygotowanie oprogramowania do oceny perspektywicznych efektów przeszczepiania narządu na podstawie posiadanej bazy danych "kalkulator".
2013-03-04Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2013-03-01Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń
2013-03-01Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSprostowanie do ogłoszenia
2013-03-01Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-02-28Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej zdrowie
2013-02-28Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuZarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania regulaminu pracy Komitetu Audytu
2013-02-28Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuZarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu
2013-02-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami
2013-02-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora/realizatorów zadania we ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym upowszechniających wiedzę w społeczeństwie na temat idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od osób żywych i zmarłych.
2013-02-27Marlena Woźniak dodano: nformacja na temat działań podejmowanych wobec Ministerstwa Zdrowia w 2012 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowejInformacja na temat działań podejmowanych wobec Ministerstwa Zdrowia przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej
2013-02-26Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru na wyższe stanowisko w służbie cywilnej
2013-02-26Małgorzata Woźniak-Juhre dodano listę oferentówKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego rekrutacji i badań HLA potencjalnych dawców szpiku.
2013-02-26Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuLista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego rekrutacji i badań HLA potencjalnych dawców szpiku, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2013-02-26Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2013-02-26Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-02-26Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-02-25Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9076/JP/13 (+ wyjaśnienia do siwz) + Ogłoszenie o wyniku postępowania
2013-02-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego przeszczepiania rogówki u chorych z ryzykiem utraty przeszczepu z przyczyn immunologicznych.
2013-02-25Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego szkolenia nowych koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
2013-02-25Marlena Woźniak aktualizacjaKonsultanci krajowi i wojewódzcy
2013-02-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2013 r
2013-02-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej
2013-02-22Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja wykazuProgram prac legislacyjnych dotyczący projektów rozporządzeń pozostających we właściwości Ministra Zdrowia, w tym także Rady Ministrów
2013-02-22Małgorzata Woźniak-Juhre dodanie wyjaśnień do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9330/AB/13 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-02-21Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9271/JP/13. (+ Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania)
2013-02-21Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2013-02-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt uchwały Rady Ministrów w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2013 oraz kierunków realizacji zadań tego programu w roku 2014 i 2015
2013-02-21Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2013-02-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia - przeszczepiania kończyny górnej.
2013-02-21Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem jelita
2013-02-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem twarzy.
2013-02-21Marlena Woźniak aktualizacjaZADŁUŻENIE
2013-02-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego organizacji szkoleń ustawicznych i uaktualniających osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią
2013-02-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego finansowania pozyskiwania i przechowywania komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej dla biorcy niespokrewnionego.
2013-02-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
2013-02-20Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9330/AB/13 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-02-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
2013-02-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuPrzeniesienie służbowe na stanowisko stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego
2013-02-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuStarszy specjalista w Wydziale Kształcenia w Innych Zawodach Medycznych w Departamencie Nauki Szkolnictwa Wyższego
2013-02-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista do spraw wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Wydziale Wdrażania Programów Pomocowych w Departamencie Funduszy Europejskich
2013-02-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg
2013-02-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Stanowiskach ds. Analiz i Rozliczeń Ekonomicznych w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2013-02-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuGłówny specjalista w Wydziale Transplantologii i Świadczeń Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2013-02-20Marlena Woźniak aktualizacjaContact
2013-02-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuGłówny specjalista w Wydziale Nauki w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2013-02-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń
2013-02-20Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej
2013-02-19Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2013 r.
2013-02-19Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9076/JP/13 (+ wyjaśnienia do siwz) + Ogłoszenie o wyniku postępowania
2013-02-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuPROJEKT USTAWY o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
2013-02-19Marlena Woźniak dodano korespondencje GIS i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"Zgłoszenia zainteresowania nad pracami legislacyjnymi
2013-02-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego kontynuacji przygotowania do przeszczepienia autologicznych hodowanych komórek chrząstki, naskórka lub przeszczepów kości czaszki pobranych od żywych dawców lub allogenicznych przeszczepów ścięgien i łąkotek pobranych od osób zmarłych.
2013-02-19Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2013-02-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9330/AB/13 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-02-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o rozstrzygnięciu naboru - na wolne stanowiska pracy w Ministerstwie Zdrowia
2013-02-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o rozstrzygnięciu naboru - na wolne stanowiska pracy w Ministerstwie Zdrowia
2013-02-18Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych
2013-02-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych
2013-02-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno - informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ.
2013-02-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty
2013-02-14Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana na stanowisku szefa gabinetu politycznegoOświadczenia członków Gabinetu Politycznego MZ dotyczące zatrudnienia oraz uzyskiwanych dochodów z okresu trzech lat poprzedzających zatrudnienie w Gabinecie Politycznym
2013-02-14Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana na stanowisku szefa gabinetu politycznegoInformacje teleadresowe
2013-02-14Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-02-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
2013-02-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych
2013-02-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9076/JP/13 (+ wyjaśnienia do siwz) + Ogłoszenie o wyniku postępowania
2013-02-12Marlena Woźniak aktualizacjaLista konsultantów wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa
2013-02-12Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
2013-02-12Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór realizatora lub realizatorów na lata 2013 – 2014 Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt dla ośrodków transplantacyjnych narządów i szpiku, banków tkanek i komórek, medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania antygenów zgodności tkankowej oraz ośrodków pobierających narządy do przeszczepienia w zależności od mechanizmu stwierdzenia zgonu.
2013-02-11Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
2013-02-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (w związku z transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24 w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej)
2013-02-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego rekrutacji i badań HLA potencjalnych dawców szpiku.
2013-02-07Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Programów Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2013-02-07Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Organizacyjno - Prawnym w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2013-02-07Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Kształcenia Lekarzy w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2013-02-07Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuReferendarz w Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Obsługi Sekretarskiej Ministra Zdrowia, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Szefa Gabinetu Politycznego Ministra w Biurze Ministra
2013-02-06Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej
2013-02-05Marlena Woźniak dodano: Wyłonienie realizatora lub realizatorówKonkurs ofert na wybór w latach 2013 i 2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2013-02-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej
2013-02-05Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz innych osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Ochrony Środowiska
2013-02-05Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r.
w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta
2013-02-04Marlena Woźniak dodano: odniesie się wnioskodawcy do uwag (poz. 9, 10)Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
2013-02-01Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9271/JP/13. (+ Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania)
2013-02-01Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOpinia zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków reorganizacji instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
2013-02-01Marlena Woźniak dodano: odniesie się wnioskodawcy do uwag (poz. 5 - 8)Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
2013-01-31Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
2013-01-30Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety
2013-01-29Marlena Woźniak aktualizacjaLista konsultantów krajowych w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa
2013-01-29Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-01-29Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-01-29Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
2013-01-28Marlena Woźniak dodano:Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wykazów danych i dokumentów, które należy dołączać do wniosku o dopuszczenie do obrotu nieprzetworzonych surowców farmaceutycznych używanych w celach leczniczych, surowców roślinnych w postaci rozdrobnionej, produktów leczniczych wytwarzanych metodami przemysłowymi zgodnie z przepisami zawartymi w Farmakopei Polskiej i surowców farmaceutycznych przeznaczonych do sporządzania leków recepturowych i aptecznych
2013-01-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia w 2012 r.
2013-01-28Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kontroli seryjnej wstępnej
2013-01-28Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9240/JP/13 (+ wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-01-28Marlena Woźniak aktualizacjaInformacje o listach oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne - średni czas oczekiwania i liczba oczekujących
2013-01-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisuZastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji
2013-01-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenia o zamówieniu
2013-01-24Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
2013-01-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz innych osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Ochrony Środowiska
2013-01-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2013-01-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Obsługi Informatycznej Urzędu
w Biurze Dyrektora Generalnego
2013-01-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisuStarszy specjalista w Wydziale Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg
2013-01-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista ds. organizacyjno-technicznych projektu pn. „Projekt predefiniowany dotyczący zmniejszania społecznych nierówności w zdrowiu” w Wydziale Analiz i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego
2013-01-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Programów Zdrowotnych
w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2013-01-23Marlena Woźniak aktualizacjaInformacje teleadresowe
2013-01-23  Utworzenie wpisuGłówny specjalista w Wydziale Kontroli
w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg
2013-01-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2013-01-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuWyjaśnienia o siwz
2013-01-21Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9240/JP/13 (+ wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-01-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012-2020 – Innowacyjna opieka zdrowotna w XXI wieku + Projekt stanowiska Rządu
2013-01-21Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
2013-01-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2013-01-18Marlena Woźniak dodano:Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnychKonkurs ofert na wybór w latach 2013 i 2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2013-01-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety
2013-01-18Marlena Woźniak aktualizacja: Lista konsultantów wojewódzkichLista konsultantów wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa
2013-01-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
2013-01-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r.
w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta
2013-01-17Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Osiedlu Zdrojowemu położonemu na obszarze miasta na prawach powiatu Skierniewice oraz sołectwom: Maków, Krężce i Dąbrowice położonym na obszarze gminy Maków
2013-01-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-01-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-01-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9240/JP/13 (+ wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-01-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kontroli seryjnej wstępnej
2013-01-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-01-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-01-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-01-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze
2013-01-15Marlena Woźniak aktualizacjaKonsultanci krajowi i wojewódzcy
2013-01-15Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury
2013-01-15Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej
2013-01-14Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-01-14Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego
2013-01-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
2013-01-11Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9075/JP/12 (+ Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-01-11Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów
2013-01-11Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury
2013-01-11Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
2013-01-11Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania
2013-01-11Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny
2013-01-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-01-10Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu
2013-01-10Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą
2013-01-10Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r.
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
2013-01-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
2013-01-09Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuZastępca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego
2013-01-09Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i trybu współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji na temat osób zgłaszających się do leczenia z powodu używania środków odurzających lub substancji psychotropowych
2013-01-09Marlena Woźniak dodano:Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5858/JP/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2013-01-09Marlena Woźniak dodano: poz. 13Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych
2013-01-08Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych
2013-01-08Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych
2013-01-08Marlena Woźniak dodano: poz. 133 - 139Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
2013-01-08Marlena Woźniak dodano: rozporządzenie w formacie pdfRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
2013-01-08Marlena Woźniak dodano: rozporządzenie w formacie pdfRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej
2013-01-08Marlena Woźniak dodano:Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
2013-01-07Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o unieważnieniu postępowania
2013-01-07Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2013-01-07Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenia o wyborze oferty
2013-01-07Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r.
w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
2013-01-07Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wykazów danych i dokumentów, które należy dołączać do wniosku o dopuszczenie do obrotu nieprzetworzonych surowców farmaceutycznych używanych w celach leczniczych, surowców roślinnych w postaci rozdrobnionej, produktów leczniczych wytwarzanych metodami przemysłowymi zgodnie z przepisami zawartymi w Farmakopei Polskiej i surowców farmaceutycznych przeznaczonych do sporządzania leków recepturowych i aptecznych
2013-01-07Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacjaZobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie sprawozdań Rb-Z
2013-01-07Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu (poz. 129 - 132)Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
2013-01-04Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
2013-01-04Marlena Woźniak aktualizacjaRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego
2013-01-04Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej
2013-01-03Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja na 2013
P R A K T Y K I   S T U D E N C K I E
2014

2013-01-03Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
2013-01-03Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
2013-01-03Marlena Woźniak aktualizacja: Lista konsultantów krajowychKonsultanci krajowi i wojewódzcy
2013-01-03Marlena Woźniak dodano: Wniosek o spotkanie przekazany przez firmę STADA Poland Sp. z o.o.Zgłoszenia zainteresowania nad pracami legislacyjnymi
2013-01-03Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
2013-01-02Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r.
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
2013-01-02Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
2012-12-31Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
2012-12-31Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Programów Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2012-12-31Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Dostępności i Bezpieczeństwa Produktów Leczniczych w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji
2012-12-31Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Transplantologii i Świadczeń Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2012-12-31Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Stanowiskach ds. Onkologii w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2012-12-31Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych
2012-12-31Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych
2012-12-31Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
2012-12-31Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach
2012-12-31Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
2012-12-31Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
2012-12-31Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
2012-12-28Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych
2012-12-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-12-28Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny
2012-12-28Małgorzata Woźniak-Juhre dodano plan działań na 2013 rokPlan Działalności Ministerstwa Zdrowia
2012-12-28Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania
2012-12-28Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych
2012-12-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania
2012-12-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2012-12-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKomisjia do spraw przeprowadzenia rokowan w celu zawarcia umowy o przekazanie środków publicznych na finansowanie działalnosci lotniczych zespołów ratownictwa medycznego
2012-12-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKomisjia do przeprowadzenia rokowan w celu zawarcia umowy o przekazanie środków publicznych na finansowanie działalnosci lotniczych zespołów transportu sanitarnego
2012-12-27Marlena Woźniak aktualizacjaInformacje o listach oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne - średni czas oczekiwania i liczba oczekujących
2012-12-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRada Społeczna Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu
2012-12-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRada Społeczna Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach
2012-12-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRada Społeczna Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie
2012-12-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRada Społeczna Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie
2012-12-27Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego
2012-12-27Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia
2012-12-27Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuZmiana do ogłoszenia
2012-12-27Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
2012-12-27Marlena Woźniak dodano: poz. 17, 18Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
2012-12-27Marlena Woźniak dodano: poz. 11 - 15Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
2012-12-27Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
2012-12-27Marlena Woźniak dodano: poz. 13-17Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcom informacji o prawie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach
2012-12-27Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór w latach 2013 i 2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-12-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2013 r.
2012-12-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu
2012-12-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych
2012-12-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
2012-12-21Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5858/JP/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-12-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie wyników konkursów ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa w I półroczu 2013 r.
2012-12-21Marlena Woźniak dodano: podpisane rozporządzenieRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego
2012-12-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-12-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-12-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
2012-12-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2012-12-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach
2012-12-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
2012-12-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą
2012-12-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego
2012-12-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny
2012-12-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury
2012-12-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
2012-12-20Marlena Woźniak aktualizacjaKomunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie:
I. zawierania umów rezydenckich i ich wzorów
II. przekazywania informacji mających wpływ na realizację umów rezydenckich

2012-12-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych
2012-12-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
2012-12-20Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
2012-12-20Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
2012-12-20Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym
2012-12-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o unieważnieniu
2012-12-20Małgorzata Woźniak-Juhre dodano unieważnienieOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5859/JP/12 (+Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Unieważnienie)
2012-12-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Osiedlu Zdrojowemu położonemu na obszarze miasta na prawach powiatu Skierniewice oraz sołectwom: Maków, Krężce i Dąbrowice położonym na obszarze gminy Maków
2012-12-19Marlena Woźniak dodano: pismo RCLUwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń
2012-12-19Marlena Woźniak dodano: ogłoszenieZatrudnienie na umowę cywilno-prawną
2012-12-19Marlena Woźniak aktualizacjaKomunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie:
I. zawierania umów rezydenckich i ich wzorów
II. przekazywania informacji mających wpływ na realizację umów rezydenckich

2012-12-19Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2012-12-19Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-12-19Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
2012-12-18Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9075/JP/12 (+ Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-12-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuWpis został usunięty
2012-12-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego
2012-12-17Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuWyjaśnienie do SIWZ
2012-12-17Małgorzata Woźniak-Juhre dodano Wyjaśnienie do SIWZOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9075/JP/12 (+ Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-12-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o unieważnieniu postępowania konkursowego w zakresie wyboru koordynatora programu zdrowotnego pn. ”Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016”.

2012-12-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-12-17Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
2012-12-17Marlena Woźniak dodano: odpowiedzi na odniesienie się wnioskodawcy do uwagUwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
2012-12-17Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Finansowania Świadczeń Zdrowotnych w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji
2012-12-17Marlena Woźniak aktualizacjaLista konsultantów wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa
2012-12-17Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuNaczelnika Wydziału Psychiatrii i Patologii Społecznych w Departamencie Zdrowia Publicznego
2012-12-14Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja w sprawie zbędnych składników majątku ruchomego
2012-12-14Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuWyjaśnienia do SIWZ
2012-12-14Małgorzata Woźniak-Juhre Dodanie wyjaśnieńOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5859/JP/12 (+Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Unieważnienie)
2012-12-14Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9074/JP/12. (+ Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania)
2012-12-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5858/JP/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-12-14Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu, Zestawienie uwag, Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Pisma zawierające odniesienie się Wnioskodawcy do uwagProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych
2012-12-13Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-12-13Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9075/JP/12 (+ Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-12-13Marlena Woźniak dodano: Wyjaśnienia do SIWZ Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5859/JP/12 (+Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Unieważnienie)
2012-12-13Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSprostowanie do postępowania
2012-12-13Marlena Woźniak dodano: zaproszenie na konferencję uzgodnieniowąProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych
2012-12-13Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu (127, 128)Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
2012-12-13Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu (poz. 126)Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
2012-12-13Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu (112 - 125)Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
2012-12-13Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych
2012-12-13Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-12-13Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych
2012-12-12Marlena Woźniak Utworzenie wpisuPROJEKT USTAWY o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
2012-12-12Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9007/AB/12 (+ wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-12-12Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9014/JP/12 ( + wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-12-12Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych
2012-12-12Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu (9 - 10)Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
2012-12-12Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu (15-16)Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
2012-12-12Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu (11-12)Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcom informacji o prawie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach
2012-12-12Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu (40 - 46)Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
2012-12-12Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu (88 - 111)Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
2012-12-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2012-12-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r.
w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
2012-12-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
2012-12-11Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-12-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym
2012-12-11Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-12-11Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-12-11Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-12-11Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-12-11Marlena Woźniak przeniesiono do archiwum z uwagi na błąd redakcyjnyRozporządzenie Ministra Zdrowa z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia
2012-12-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia
2012-12-11Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-12-11Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
2012-12-10Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9005/JP/12 (+ Zmiany do siwz + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-12-10Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu (poz. 85 - 88)Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
2012-12-10Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu,Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
2012-12-10Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
2012-12-10Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcom informacji o prawie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach
2012-12-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-12-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-12-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-12-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-12-07Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
2012-12-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
2012-12-07Marlena Woźniak dodano: pisma kierujące do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznychProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
2012-12-06Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
2012-12-06Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
2012-12-06Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu (cz.II 58-84)Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
2012-12-06Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5859/JP/12 (+Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Unieważnienie)
2012-12-06Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektu, pisma zawierające odniesienie się Wnioskodawcy do uwag, odpowiedzi WnioskodawcówUwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń
2012-12-06Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu (I część: 1-57)Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
2012-12-06Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych w zakresie badanych produktów leczniczych weterynaryjnych
2012-12-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
2012-12-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
2012-12-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9074/JP/12. (+ Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania)
2012-12-05Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Obsługi Informatycznej Urzędu w Biurze Dyrektora Generalnego
2012-12-04Małgorzata Woźniak-Juhre Aktualizacja danychDynamika zobowiązań wymagalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podziale na województwa
2012-12-04Małgorzata Woźniak-Juhre Aktualizacja danychDynamika zobowiązań ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podziale na województwa
2012-12-04Małgorzata Woźniak-Juhre Aktualizacja danychDynamika zobowiązań ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2012-12-04Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja danychDynamika zobowiązań wymagalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2012-12-04Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-12-04Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9007/AB/12 (+ wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-12-04Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2012-12-04Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5845/AB/12 ( +Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-12-04Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-12-04Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-12-03Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana zastępcy dyrektora DOOZInformacje teleadresowe
2012-12-03Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana dyrektora w DNiSzWInformacje teleadresowe
2012-12-03Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9014/JP/12 ( + wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-12-03Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych
2012-12-03Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowa z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia
2012-12-03Marlena Woźniak aktualizacjaDepartament Nadzoru i Kontroli
2012-12-03Małgorzata Woźniak-Juhre powołanie na stanowisko dyrektora generalnego Marcina AntoniakaInformacje teleadresowe
2012-11-30Marlena Woźniak dodano: Wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9007/AB/12 (+ wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-11-30Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenia o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5852/AB/12 (Ogłoszenia o wyniku postępowania )
2012-11-30Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRada Społeczna Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego
2012-11-30Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Osrodka Medycyny Sportowej w Warszawie
2012-11-30Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-11-30Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-11-30Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-11-30Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-11-30Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-11-30Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-11-30Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-11-30Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
2012-11-29Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-11-29Marlena Woźniak dodano: Wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9007/AB/12 (+ wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-11-29Marlena Woźniak dodano: Wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9005/JP/12 (+ Zmiany do siwz + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-11-29Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-11-29Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-11-29Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenia o wyborze oferty
2012-11-29Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych
2012-11-29Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
2012-11-29Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy
2012-11-29Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia
2012-11-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-11-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9007/AB/12 (+ wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-11-28Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9014/JP/12 ( + wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-11-28Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana adresu strony internetowej w Domu Lekarza SenioraPozostałe jednostki podległe lub nadzorowane przez MZ
2012-11-28Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana adresu email w Domu Lekarza SenioraPozostałe jednostki podległe lub nadzorowane przez MZ
2012-11-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o wyniku naboru na stanowisko Wiceprezesa Urzędu do spraw Produktów Leczniczych Weterynaryjnych
2012-11-28Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów
2012-11-27Marlena Woźniak dodano: głoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5844/JP/12 (+ wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-11-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9014/JP/12 ( + wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-11-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-11-27Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-11-27Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-11-27Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-11-27Marlena Woźniak aktualizacjaZADŁUŻENIE
2012-11-27Marlena Woźniak aktualizacjaInformacje o listach oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne - średni czas oczekiwania i liczba oczekujących
2012-11-27Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5825/JP/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-11-27Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuPROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o odpadach
2012-11-26Marlena Woźniak Utworzenie wpisuogłoszenie o unieważnieniu czynności wyboru oferty
2012-11-26Marlena Woźniak Utworzenie wpisuogłoszenia o wyborze oferty
2012-11-26Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-11-26Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9005/JP/12 (+ Zmiany do siwz + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-11-26Marlena Woźniak dodano: Zmiany do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9005/JP/12 (+ Zmiany do siwz + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-11-26Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
2012-11-26Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru
2012-11-26Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kontroli seryjnej wstępnej
2012-11-26Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli seryjnej wstępnej
2012-11-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-11-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-11-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-11-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9005/JP/12 (+ Zmiany do siwz + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-11-23Marlena Woźniak aktualizacja danychZobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie sprawozdań Rb-Z
2012-11-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-11-23Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wynikachKonkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, Moduł I pn.: „Program zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012-2014”
2012-11-23Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o rozstrzygnięciuKonkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, Modułu III pn.: „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2012-2016” w zakresie zadań na 2012.
2012-11-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-11-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-11-22Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych
2012-11-22Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych
2012-11-22Marlena Woźniak dodano: p. Maciej Siwiec, doradca ministra, oświadczenie majątkoweOświadczenia członków Gabinetu Politycznego MZ dotyczące zatrudnienia oraz uzyskiwanych dochodów z okresu trzech lat poprzedzających zatrudnienie w Gabinecie Politycznym
2012-11-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych w zakresie badanych produktów leczniczych weterynaryjnych
2012-11-22Marlena Woźniak dodano: Wybór realizatoraOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2011 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-11-22Marlena Woźniak dodano: Wybór realizatoraOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2011 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-11-22Marlena Woźniak dodano: pozycja 12Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych
2012-11-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuogłoszenie o zamówieniu
2012-11-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
2012-11-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuZastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji
2012-11-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznych
w Departamencie Zdrowia Publicznego
2012-11-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Obsługi Mediów w Biurze Prasy i Promocji
2012-11-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-11-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację
Świadczenia Wysokospecjalistycznego nr 3 „przeszczepienie płuc” finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w I półroczu 2013 r.

2012-11-20Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuUwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek oraz osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty z ubezpieczeń społecznych oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego
2012-11-20Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa oraz zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
2012-11-20Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowi w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
2012-11-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-11-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2012-11-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenia o zamówieniu
2012-11-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSprostowanie omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o wyborze oferty w postępowaniu
2012-11-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenia o zamówieniu
2012-11-19Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5825/JP/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-11-19Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5845/AB/12 ( +Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-11-19Marlena Woźniak dodano: Wyjaśnienia do SIWZOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5845/AB/12 ( +Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-11-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenia o wyborze oferty
2012-11-19Marlena Woźniak aktualizacjaDefinicje świadczeń wysokospecjalistycznych
2012-11-19Marlena Woźniak dodano: uwzględnione i nieuwzględnione uwagi i propozycjeProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych
2012-11-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych
2012-11-19Marlena Woźniak dodano: pozycje 24, 25Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych
2012-11-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
2012-11-16Marlena Woźniak dodano: odniesie się wnioskodawcy do uwag:Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
2012-11-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuDodatkowe informacje do ogłoszenia o zamówieniu
2012-11-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-11-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-11-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-11-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuDyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego
2012-11-16Marlena Woźniak aktualizacjaInformacje teleadresowe
2012-11-15Małgorzata Woźniak-Juhre dodano Wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5845/AB/12 ( +Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-11-15Marlena Woźniak dodano: Wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5845/AB/12 ( +Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-11-15Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5844/JP/12 (+ wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-11-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
2012-11-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcom informacji o prawie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach
2012-11-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
2012-11-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w I półroczu 2013 r.
2012-11-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuUchwała Rady Ministrów w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”
2012-11-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-11-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-11-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-11-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-11-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-11-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-11-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-11-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuDyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych
2012-11-14Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5845/AB/12 ( +Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-11-14Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
2012-11-14Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-11-14Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-11-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-11-14Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekty rozporządzeń Ministra Zdrowia
2012-11-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-11-14Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-11-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-11-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-11-14Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5845/AB/12 ( +Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-11-14Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Transplantologii i Świadczeń Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2012-11-14Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Stanowiskach ds. Onkologii w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2012-11-14Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Stanowiskach ds. Analiz i Rozliczeń Ekonomicznych w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2012-11-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-11-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o unieważnieniu wyboru
2012-11-13Marlena Woźniak dodano: zarządzenie zmieniająceStatut Ministerstwa Zdrowia
2012-11-13Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych
2012-11-12Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5845/AB/12 ( +Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-11-12Małgorzata Woźniak-Juhre Zmiana na stanowisku Rzecznika PrasowegoOświadczenia członków Gabinetu Politycznego MZ dotyczące zatrudnienia oraz uzyskiwanych dochodów z okresu trzech lat poprzedzających zatrudnienie w Gabinecie Politycznym
2012-11-12Małgorzata Woźniak-Juhre Dodano wykaz jednostek spełniających wymogi formalne i nie spełniających wymogów formalnychKonkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, Moduł I pn.: „Program zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012-2014”
2012-11-12Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuWykaz jednostek spełniających wymogi formalne i nie spełniających wymogów formalnych w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, Modułu I pn.: „Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012-2014” na rok 2012
2012-11-12Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5844/JP/12 (+ wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-11-09Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-11-09Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-11-09Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5824/AB/12 ( + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-11-09Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5848/JP/12 (+ Wyjaśnienia do SIWZ, ogłoszenie o wyniku postępowania )
2012-11-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania
2012-11-08Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-11-08Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-11-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych
2012-11-08Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-11-08Małgorzata Woźniak-Juhre dodano link do zmiany z dnia 6 listopada 2012 r.Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
2012-11-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych
2012-11-08Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
2012-11-08Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
2012-11-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5852/AB/12 (Ogłoszenia o wyniku postępowania )
2012-11-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki Nr MZ-AGZ-270-5752/AB/12
2012-11-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych
2012-11-07Marlena Woźniak dodano: Wykaz jednostek spełniających wymogi formalne i nie spełniających wymogów formalnychKonkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, Modułu III pn.: „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2012-2016” w zakresie zadań na 2012.
2012-11-06Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Nadzoru Organizacyjno – Prawnego i Regulacji w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego
2012-11-06Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Refundacyjno-Analitycznym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji
2012-11-06Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2012-11-05Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2012-11-02Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2012-10-31Marlena Woźniak dodano: Wyjaśnienia do SIWZOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5825/JP/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-10-31Marlena Woźniak dodano: załącznikiOBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2012 r.
2012-10-31Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku
2012-10-31Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze
2012-10-31Marlena Woźniak dodano: oświadczenie doradcy Ministra, p. Krzysztofa BąkaOświadczenia członków Gabinetu Politycznego MZ dotyczące zatrudnienia oraz uzyskiwanych dochodów z okresu trzech lat poprzedzających zatrudnienie w Gabinecie Politycznym
2012-10-31Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-10-31Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-10-31Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-10-30Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wynikuKonkurs ofert na wybór w roku 2012 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-10-30Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian oraz wykreśleń z tego rejestru
2012-10-30Marlena Woźniak dodano: Wyjaśnienia do SIWZOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5848/JP/12 (+ Wyjaśnienia do SIWZ, ogłoszenie o wyniku postępowania )
2012-10-30Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuStarszy specjalista w Wydziale Refundacyjno-Prawnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji
2012-10-30Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-10-30Marlena Woźniak dodano: uzupełnienie siwz o o Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w CZĘŚCI IV zamówieniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5825/JP/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-10-30Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Programów Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotne
2012-10-29Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5825/JP/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-10-29Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej
2012-10-29Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
2012-10-29Marlena Woźniak zmieniono liczbę punktów w pozycji 1 i 8 z 0.69 na 69Ogłoszenie o wyniku postępowania
2012-10-29Marlena Woźniak zmieniono liczbę pubktów w pozycji 1 i 8 z 0.69 na 69Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5843/AB/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-10-29Marlena Woźniak przeniesiono do archiwumDepartament Organizacji Ochrony Zdrowia
2012-10-26Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2012 r.
2012-10-26Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5843/AB/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-10-26Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
2012-10-26Marlena Woźniak dodano: pismo Ministerstwa Spraw WewnętrznychUwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
2012-10-26Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5848/JP/12 (+ Wyjaśnienia do SIWZ, ogłoszenie o wyniku postępowania )
2012-10-25Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja załączonego plikuKomunikat Ministra Zdrowia w sprawie listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych
2012-10-25Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5753/JP/12 ( + wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o unieważnieniu postępowania)
2012-10-25Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Departament Nadzoru Kontroli i Skarg w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w 2012 roku
2012-10-24Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja plikuInformacje o listach oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne - średni czas oczekiwania i liczba oczekujących
2012-10-24Marlena Woźniak dodano: Wyjaśnienia do SIWZOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5843/AB/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-10-24Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
2012-10-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-10-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-10-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-10-24Marlena Woźniak dodano: Zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektami przekazane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Ochrony Środowiska
2012-10-24Marlena Woźniak dodano: Zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektami przekazane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"Zgłoszenia zainteresowania nad pracami legislacyjnymi
2012-10-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5843/AB/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-10-23Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana na stanowisku Szefa Gabinetu Politycznego Pana Konrada Korbiń„skiego zastą…pił‚ Pan Juliusz KrzyżanowskiOświadczenia członków Gabinetu Politycznego MZ dotyczące zatrudnienia oraz uzyskiwanych dochodów z okresu trzech lat poprzedzających zatrudnienie w Gabinecie Politycznym
2012-10-23Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana na stanowisku Szefa Gabinetu Politycznego – Pana Konrada Korbińskiego zastąpił Pan Juliusz KrzyĹźanowskiInformacje teleadresowe
2012-10-23Marlena Woźniak dodano materiał
Karmienie piersią
2012-10-23Małgorzata Woźniak-Juhre dodano nowe ogłoszenieZatrudnienie na umowę cywilno-prawną
2012-10-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów
2012-10-23Małgorzata Woźniak-Juhre W części „Wymagane dokumenty i oświadczenia” zmiana podstawy prawnej w informacjach niejawnych – z Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm. na Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego
2012-10-23Marlena Woźniak dodano: Pismo GIS-PR-020-4/MRW,JT/12/24Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
2012-10-22Marlena Woźniak aktualizacja - kardiochirurgiaSpecjalizacje lekarskie w Polsce. Stan obecny, perspektywy rozwoju w latach 2010-2015
2012-10-22Marlena Woźniak aktualizacjaKontakt
2012-10-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-10-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-10-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSprostowanie do ogłoszenia o wyborze oferty
2012-10-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-10-22Marlena Woźniak dodano: odniesienia do uwagUwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Ochrony Środowiska
2012-10-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
2012-10-22Marlena Woźniak dodano: Wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5753/JP/12 ( + wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o unieważnieniu postępowania)
2012-10-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenia o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki Nr MZ-AGZ-270-5803/JP/12
2012-10-19Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, Moduł I pn.: „Program zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012-2014”
2012-10-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-10-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa oraz zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
2012-10-19Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowi w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
2012-10-19Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek oraz osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty z ubezpieczeń społecznych oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego
2012-10-19Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
2012-10-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5753/JP/12 ( + wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o unieważnieniu postępowania)
2012-10-17Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuPROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012
2012-10-17Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o unieważnieniu
2012-10-17Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów
2012-10-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, Modułu III pn.: „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2012-2016” w zakresie zadań na 2012.
2012-10-15Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5771/JP/12 (+ ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-10-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli seryjnej wstępnej
2012-10-12Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Programów Zdrowotnych
2012-10-12Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuDyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego
2012-10-12Marlena Woźniak Utworzenie wpisuZespół roboczy do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków reorganizacji Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
2012-10-12Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
2012-10-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5824/AB/12 ( + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-10-11Marlena Woźniak aktualizacja - lista partonatówZasady przyznawania patronatów oraz uczestnictwa w komitecie honorowym
2012-10-11Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja danychProgram prac legislacyjnych dotyczący projektów rozporządzeń pozostających we właściwości Ministra Zdrowia, w tym także Rady Ministrów
2012-10-11Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2012-10-10Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5782/JP/12 (+wyjaśnienia do siwz + zmiana ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-10-10Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem
2012-10-10Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku
2012-10-10Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających, które mogą znajdować się w tłuszczach stosowanych do smażenia, oraz kryteriów dla metod analitycznych stosowanych do ich oznaczania
2012-10-10Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych
2012-10-10Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
2012-10-10Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety
2012-10-10Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń
2012-10-10Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Ochrony Środowiska
2012-10-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-10-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2012-10-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy
2012-10-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-10-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-10-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-10-09Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenia o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki Nr MZ-AGZ-270-5822/JP/12
2012-10-09Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2012-10-09Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych
2012-10-09Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-10-08Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5823/AB/12 (+ ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-10-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie wyniku postępowania
2012-10-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-10-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-10-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-10-08Marlena Woźniak zmiana numerów telefonów LPRPozostałe jednostki podległe lub nadzorowane przez MZ
2012-10-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2012-10-04Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wynikach konkursuOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-10-04Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5809/JP/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o unieważnieniu postępowania)
2012-10-04Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
2012-10-04Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2012-10-03Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wynikach konkursuNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
2012-10-03Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu
2012-10-03Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuLista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego przygotowanie oprogramowania do oceny perspektywicznych efektów przeszczepiania narządu na podstawie posiadanej bazy danych "kalkulator"
2012-10-03Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-10-03Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
2012-10-03Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg
2012-10-02Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5823/AB/12 (+ ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-10-02Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty usługowe wykorzystywane do świadczenia usług w zakresie sterylizacji wyrobów medycznych i innych produktów
2012-10-02Marlena Woźniak aktualizacjaPrzekształcenia - materiały informacyjne
2012-10-02Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie
2012-10-02Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
2012-09-28Marlena Woźniak Konferencja Naukowa Prawa dziecka - pacjentaNowości
2012-09-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o trwającej rekrutacji na szkolenia organizowane w listopadzie br. w poszczególnych województwach w ramach projektu pn.: „Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ”
2012-09-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
2012-09-27Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuStarszy specjalista do spraw analiz w Wydziale Prawno-Organizacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego
2012-09-27Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalisty w Wydziale Prawa Europejskiego w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
2012-09-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych
2012-09-26Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających, które mogą znajdować się w tłuszczach stosowanych do smażenia, oraz kryteriów dla metod analitycznych stosowanych do ich oznaczania
2012-09-26Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie
2012-09-25Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana ogłoszenie i wyjaśnieniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5782/JP/12 (+wyjaśnienia do siwz + zmiana ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-09-25Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5771/JP/12 (+ ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-09-25Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
2012-09-24Marlena Woźniak aktualizacjaInformacje o listach oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne - średni czas oczekiwania i liczba oczekujących
2012-09-24Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5782/JP/12 (+wyjaśnienia do siwz + zmiana ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-09-21Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5809/JP/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o unieważnieniu postępowania)
2012-09-21Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5809/JP/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o unieważnieniu postępowania)
2012-09-21Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5782/JP/12 (+wyjaśnienia do siwz + zmiana ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-09-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem
2012-09-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenia o wyborze oferty
2012-09-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku
2012-09-21Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5768/JP/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-09-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
2012-09-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2012-09-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Ochrony Środowiska
2012-09-20Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku w postępowaniuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5801/AB/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku w postępowaniu )
2012-09-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian oraz wykreśleń z tego rejestru
2012-09-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5782/JP/12 (+wyjaśnienia do siwz + zmiana ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-09-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuPROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012
2012-09-19Marlena Woźniak dodano: raport - stan na dzień 30.09.2011 r.Raporty w sprawie przebiegu studiów pomostowych
2012-09-18Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5809/JP/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o unieważnieniu postępowania)
2012-09-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKomunikat dotyczący Konferencji Naukowej pn.: „Kształcenie kliniczne pielęgniarek w Europie – organizacja, innowacje i wyzwania”.
2012-09-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenia o zamówieniu
2012-09-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuGłówny Inspektor Sanitarny ponownie przestrzega przed spożywaniem wysokoprocentowego alkoholu zakupionego w ostatnim czasie na terenie Republiki Czeskiej oraz alkoholu niewiadomego pochodzenia
2012-09-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuPROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o odpadach
2012-09-17Marlena Woźniak dodano: odpowiedzi GISUwagi do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
2012-09-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń
2012-09-17Marlena Woźniak dodano: sprawozdanie finansowe CZDInstytuty badawcze - roczne sprawozdania finansowe za rok 2011
2012-09-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-09-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-09-17Marlena Woźniak dodano uwagęUwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
2012-09-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety
2012-09-14Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin
2012-09-14Marlena Woźniak aktualizacja: Aktualne telefony kontaktowe NS w sprawie umów rezydenckichKomunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie:
I. zawierania umów rezydenckich i ich wzorów
II. przekazywania informacji mających wpływ na realizację umów rezydenckich

2012-09-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-09-13Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuPROJEKT USTAWY o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
2012-09-12Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5809/JP/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o unieważnieniu postępowania)
2012-09-12Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5799/JP/12 (+wyjaśnienia do SWIZ + ogłoszenie o unieważnieniu postępowania)
2012-09-12Marlena Woźniak Utworzenie wpisuLiczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1 – 31 października 2012 r.
2012-09-11Marlena Woźniak aktualizacjaInformacje teleadresowe
2012-09-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenia o zamówieniu
2012-09-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
2012-09-11Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej
2012-09-11Marlena Woźniak dodano: uwaga Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoUwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
2012-09-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-09-10Marlena Woźniak dodano: wyjasnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5768/JP/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-09-10Marlena Woźniak dodano: lista oferentówOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-09-10Marlena Woźniak aktualizacjaUwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej
2012-09-07Marlena Woźniak zmiana daty: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-EkonomicznaLISTA UCZELNI, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSKI O WSZCZĘCIE AKREDYTACJI
2012-09-07Marlena Woźniak aktualizacja: informacje o przyznaniu przez Ministra Zdrowia patronatu honorowego lub wyrażeniu zgody przez ministra na udział w komitecie honorowymZasady przyznawania patronatów oraz uczestnictwa w komitecie honorowym
2012-09-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenia o wyborze oferty
2012-09-07Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5801/AB/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku w postępowaniu )
2012-09-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2012-09-07Marlena Woźniak aktualizacjaWsparcie finansowe przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową
2012-09-07Marlena Woźniak aktualizacjaWytyczne dla podmiotów ubiegających się o uzyskanie dotacji albo przekazania środków w związku z przekształceniem SPZOZ w spółki kapitałowe w ramach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
2012-09-07Marlena Woźniak aktualizacjaZarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
2012-09-06Marlena Woźniak dodano: logo Instytutu Psychiatrii i NeurologiiInstytuty badawcze
2012-09-06Marlena Woźniak aktualizacjaLISTA UCZELNI, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSKI O WSZCZĘCIE AKREDYTACJI
2012-09-06Marlena Woźniak aktualizacjaUCZELNIE, KTÓRE UZYSKAŁY AKREDYTACJĘ
2012-09-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5801/AB/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku w postępowaniu )
2012-09-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuPROJEKT USTAWY o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
2012-09-05Marlena Woźniak zmiana kwotyOgłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: „Zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej i oddziałów intensywnej opieki medycznej zlokalizowanej w jednostce” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.
2012-09-04Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wynikachNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
2012-09-04Marlena Woźniak aktualizacjaUczelnie Medyczne
2012-09-04Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-09-04Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-09-04Marlena Woźniak aktualizacjaInstytuty badawcze - roczne sprawozdania finansowe za rok 2011
2012-09-04Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSprostowanie do ogłoszenia
2012-09-04Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-09-04Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-09-04Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wynikach konkursuNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
2012-09-03Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuWybór realizatorów/realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-09-03Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5768/JP/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-09-03Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Finansowo – Księgowym w Biurze Administracyjno – Gospodarczym
2012-09-03Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuReferendarz w Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Obsługi Sekretarskiej Ministra Zdrowia, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Szefa Gabinetu Politycznego Ministra w Biurze Ministra
2012-09-03Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-09-03Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-08-31Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5769/JP/12 (+ ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-08-30Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
2012-08-30Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o projekcie pn.: „Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ” oraz o trwającej rekrutacji na szkolenia organizowane w październiku br. w poszczególnych województwach.
2012-08-30Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu
2012-08-30Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-08-29Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-08-29Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-08-29Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
2012-08-29Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych
2012-08-29Marlena Woźniak aktualizacja adresu internetowego www.cm.umk.plUczelnie Medyczne
2012-08-29Marlena Woźniak aktualizacjaZespół do spraw analizy przepisów dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej
2012-08-29Marlena Woźniak aktualizacjaZespół do spraw oceny i weryfikacji kosztów zadań wykonywanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych w ramach dotacji celowej na realizację zadań przejętych przez samorząd od administracji państwowej
2012-08-29Marlena Woźniak Utworzenie wpisuZespół do przygotowania opracowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i realizacji tych umów przez świadczeniodawców w wybranych zakresach świadczeń
2012-08-29Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
2012-08-29Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
2012-08-28Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r.
2012-08-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5799/JP/12 (+wyjaśnienia do SWIZ + ogłoszenie o unieważnieniu postępowania)
2012-08-28Marlena Woźniak aktualizacjaInformacje teleadresowe
2012-08-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2012-08-27Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2013 r.
2012-08-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-08-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej
2012-08-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
2012-08-23Marlena Woźniak dodano: oświadczenie majątkowe Doradcy MinistraOświadczenia członków Gabinetu Politycznego MZ dotyczące zatrudnienia oraz uzyskiwanych dochodów z okresu trzech lat poprzedzających zatrudnienie w Gabinecie Politycznym
2012-08-23Marlena Woźniak aktualizacjaKomunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie:
I. zawierania umów rezydenckich i ich wzorów
II. przekazywania informacji mających wpływ na realizację umów rezydenckich

2012-08-23Małgorzata Woźniak-Juhre dodano - Dokumentacja dotycząca wystąpienia zawodowego lobbysty - Pani Elizy B. WalczakZgłoszenia zainteresowania nad pracami legislacyjnymi
2012-08-23Marlena Woźniak dodano:Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analiza i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych
2012-08-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2012-08-22Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym – AGZ – 270-5777/AB/12 (+ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-08-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt Sprawozdania z realizacji w 2011 roku Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011. Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV w latach 2007-2011
2012-08-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych
2012-08-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuPlan Finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok
2012-08-21Małgorzata Woźniak-Juhre powołanie podsekretarza stanu Krzysztofa ChlebusaInformacje teleadresowe
2012-08-21Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
2012-08-21Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
2012-08-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty usługowe wykorzystywane do świadczenia usług w zakresie sterylizacji wyrobów medycznych i innych produktów
2012-08-20Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę
2012-08-20Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania statusu uzdrowiska miastu Uniejów wraz z sołectwami Spycimierz, Spycimierz Kolonia, Zieleń i Człopy położonym na obszarze gminy Uniejów
2012-08-20Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwu Latoszyn i sołectwu Podgrodzie położonym na obszarze gminy Dębica
2012-08-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie"
2012-08-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwu Latoszyn i sołectwu Podgrodzie położonym na obszarze gminy Dębica
2012-08-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania statusu uzdrowiska miastu Uniejów wraz z sołectwami Spycimierz, Spycimierz Kolonia, Zieleń i Człopy położonym na obszarze gminy Uniejów
2012-08-20Marlena Woźniak lista konsultantów krajowych - aktualizacjaKonsultanci krajowi i wojewódzcy
2012-08-20Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego
2012-08-17Marlena Woźniak dodano: lista oferentówNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
2012-08-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2012-08-16Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept
2012-08-16Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia
2012-08-16Marlena Woźniak aktualizacjaZADŁUŻENIE
2012-08-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2013 r.
2012-08-16Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych oraz sposobu ich odbywania, dokumentowania i zaliczania
2012-08-16Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakresu informacji o tych wyrobach
2012-08-16Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
2012-08-16Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu Końcowego
2012-08-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin
2012-08-13Marlena Woźniak dodano:Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej
2012-08-13Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-08-13Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej
2012-08-13Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny
2012-08-13Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuUwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
2012-08-13Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
2012-08-13Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych jakim powinny odpowiadać obiekty, w których świadczone są usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej
2012-08-13Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
2012-08-10Małgorzata Woźniak-Juhre Dodanie oświadczenia sekretarza stanu Sławomira NeumananOŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
2012-08-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór w roku 2012 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-08-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2012-08-09Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-08-08Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym – AGZ – 270-5777/AB/12 (+ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-08-08Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuLista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-08-08Małgorzata Woźniak-Juhre Dodanie - unieważnienie konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychOgłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł 3 – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – dziedziczny rozlany rak żołądka.
2012-08-08Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuUnieważnienie konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł III – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – dziedziczny rozlany rak żołądka”
2012-08-07Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuPROJEKT USTAWY o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
2012-08-06Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana - powołanie sekretarza stanuKierownictwo MZ
2012-08-06Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana - powołanie sekretarza stanuInformacje teleadresowe
2012-08-03Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2012-08-03Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych
2012-08-03Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana - odwołanie sekretarza stanuOŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
2012-08-03Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana - odwołanie sekretarza stanu Jakuba SzulcaKierownictwo MZ
2012-08-03Małgorzata Woźniak-Juhre Zmiana - odwołanie sekretarza stanu pana Jakuba SzulcaInformacje teleadresowe
2012-08-03Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny
2012-08-02Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5769/JP/12 (+ ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-08-02Marlena Woźniak dodanie uwagUwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji wyników badań antyseptyków
2012-08-02Marlena Woźniak dodanie uwagUwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych w zakresie badanych produktów leczniczych weterynaryjnych
2012-08-02Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej
2012-08-02Marlena Woźniak dodano:Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych
2012-08-02Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania oraz cofania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie lub stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających lub substancji psychotropowych
2012-08-02Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych
2012-08-02Marlena Woźniak dodano: wybór realizatorów/realizatoraOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-08-02Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym NR MZ-AGZ-270-5755/JP/12 (+ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-08-02Marlena Woźniak dodano: ogloszenie o wynikach konkursuNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
2012-08-02Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wynikach konkursuNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
2012-08-01Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5742/JP/12. (+ Wyjaśnienia do SIWZ + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-08-01Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
2012-07-31Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu Końcowego
2012-07-31Małgorzata Woźniak-Juhre AktualizacjaProgram prac legislacyjnych dotyczący projektów rozporządzeń pozostających we właściwości Ministra Zdrowia, w tym także Rady Ministrów
2012-07-31Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5742/JP/12. (+ Wyjaśnienia do SIWZ + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-07-31Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5742/JP/12. (+ Wyjaśnienia do SIWZ + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-07-31Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych oraz sposobu ich odbywania, dokumentowania i zaliczania
2012-07-31Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakresu informacji o tych wyrobach
2012-07-31Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-07-31Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne
2012-07-31Marlena Woźniak Utworzenie wpisuDecyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr UR.D.WM.DNB.41.2012 w sprawie wycofania z obrotu wyrobu medycznego - Plastry detoksykacyjne Kenrico
2012-07-31Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie dotyczącego konkursu ofert na wybór realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-07-31Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego
2012-07-30Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego
2012-07-30Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5742/JP/12. (+ Wyjaśnienia do SIWZ + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-07-30Marlena Woźniak Utworzenie wpisuDyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia
2012-07-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-07-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-07-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2012-07-27Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych w zakresie badanych produktów leczniczych weterynaryjnych
2012-07-27Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego
2012-07-27Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji wyników badań antyseptyków
2012-07-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuNagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich
2012-07-27Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5742/JP/12. (+ Wyjaśnienia do SIWZ + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-07-26Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
2012-07-26Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego
2012-07-26Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej
2012-07-26Marlena Woźniak dodano:Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej
2012-07-26Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie inspekcji badań klinicznych
2012-07-26Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie inspekcji badań klinicznych weterynaryjnych
2012-07-26Małgorzata Woźniak-Juhre zmaiana w BAGInformacje teleadresowe
2012-07-25Marlena Woźniak aktualizacja]Informacje o listach oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne - średni czas oczekiwania i liczba oczekujących
2012-07-25Marlena Woźniak dodano: lista oferentówNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
2012-07-25Marlena Woźniak aktualizacja listy konsultantów wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwaLista konsultantów wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa
2012-07-25Marlena Woźniak dodano: unieważnienie konkursuOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-07-24Marlena Woźniak dodano: Lista oferentówNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
2012-07-24Małgorzata Woźniak-Juhre dodano Listę OferentówOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-07-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuLista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-07-24Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny
2012-07-24Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5742/JP/12. (+ Wyjaśnienia do SIWZ + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-07-24Marlena Woźniak dodano: roczne sprawozdania za 2011 rokInstytuty badawcze - roczne sprawozdania finansowe
2012-07-24Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej
2012-07-24Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Promocji i Internetu
w Biurze Prasy i Promocji
2012-07-24Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Organizacyjno – Prawnym
w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia
2012-07-24Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-07-24Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-07-23Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana w danych teleadresowych w DFEInformacje teleadresowe
2012-07-23Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wynikach konkursuOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-07-20Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o rozstrzygnięciuKonkurs ofert na wybór koordynatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016”.
2012-07-20Marlena Woźniak dodano: informacja o unieważnieniuKonkurs ofert na wybór koordynatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016”.
2012-07-19Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wynikach konkursu ofertNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
2012-07-19Marlena Woźniak dodano:Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyZatrudnienie na umowę cywilno-prawną
2012-07-19Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektu (od 22 do 30)Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
2012-07-19Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej
2012-07-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego
2012-07-18Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
2012-07-18Marlena Woźniak dodano: wykaz realizatorówOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-07-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
2012-07-17Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych
2012-07-16Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5704/AB/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-07-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-07-16Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych
2012-07-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-07-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-07-16Małgorzata Woźniak-Juhre Dodano listę oferentów spełniających wymaganiaNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
2012-07-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuLista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatorów zadania n.: „Wyposażenie/doposażenie 3 sal hybrydowych zlokalizowanych w bloku operacyjnym kardiochirurgii dla potrzeb kardiochirurgii, kardiologii dziecięcej, interwencyjnej oraz angiologii”
2012-07-16Małgorzata Woźniak-Juhre Dodano listę Oferentów spełniających warunki formalneOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-07-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuLista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-07-16Małgorzata Woźniak-Juhre Dodano ogłoszenie o wynikach konkursuOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-07-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuLista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-07-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-07-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-07-16Małgorzata Woźniak-Juhre Dodano ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursuOgłoszenie na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” - w zakresie zadań na rok 2012
2012-07-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”
2012-07-13Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych w zakresie badanych produktów leczniczych weterynaryjnych
2012-07-13Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja plikówFormularz PF-OSPR (projekt budżetu państwa na rok 2014) dla spzoz nadzorowanych przez Ministra Zdrowia oraz szpitali klinicznych
2012-07-13Marlena Woźniak aktualizacja (departament zdrowia publicznego)
P R A K T Y K I   S T U D E N C K I E
2014

2012-07-12Marlena Woźniak dodano: Zaproszenie na konferencję uzgodnieniową, Nowa wersja projektu rozporządzenia, Zestawienie uwag, Tabela zbieżnościProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
2012-07-12Marlena Woźniak aktualizacjaMINISTERSTWA ZDROWIA W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ
2012-07-12Marlena Woźniak aktualizacjaUmowy dwustronne o współpracy w dziedzinie zdrowia i nauk medycznych
2012-07-12Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2012-07-11Marlena Woźniak dodano: ogloszenie o zmianie ogloszenia, wyjasnienia do SIWZOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5743/AB/12 (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Wyjaśnienia do SIWZ + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-07-11Marlena Woźniak dodano: Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagańNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
2012-07-11Małgorzata Woźniak-Juhre Poprawka w pozycji 8 błędnie wpisanej kwoty. Wartość 858 000 zł zmieniono na 1 858 050 złWykaz realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-07-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej
2012-07-10Małgorzata Woźniak-Juhre zmianaOŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
2012-07-10Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana personalnaKierownictwo MZ
2012-07-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej
2012-07-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenia o wyborze oferty
2012-07-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym NR MZ-AGZ-270-5755/JP/12 (+ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-07-10Małgorzata Woźniak-Juhre Aktualizacja listy - podmioty uprawnione do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych w zakresie technologii sterylizacji i dezynfekcjiKomunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie organizacji i prowadzenia:
1. kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji,
2. kursów kwalifikacyjnych dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej.

+ Podmioty uprawnione do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych w zakresie technologii sterylizacji i dezynfekcji
2012-07-10Małgorzata Woźniak-Juhre Zmiana wzoru Rn24 ib, uczelnieKomunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie:
I. zawierania umów rezydenckich i ich wzorów
II. przekazywania informacji mających wpływ na realizację umów rezydenckich

2012-07-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Profilaktycznej Opieki nad Matką i Dzieckiem w Departamencie Matki i Dziecka
2012-07-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Profilaktycznej Opieki nad Matką i Dzieckiem w Departamencie Matki i Dziecka
2012-07-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Legislacji w Departamencie Prawnym
2012-07-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Transplantologii i Świadczeń Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2012-07-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Obsługi Informatycznej Urzędu w Biurze Dyrektora Generalnego
2012-07-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuMinisterstwo Zdrowia zatrudni na umowę cywilno-prawną osobę/firmę do wsparcia administracyjnego zespołu zarządzającego projektem pn.: „Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ”
2012-07-09Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
2012-07-09Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr MZ-AGZ-270-5724/JP/12
2012-07-09Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuWyjaśnienia do siwz
2012-07-06Małgorzata Woźniak-Juhre dodano - listę stypendystów za osiągnięcia w nauce - po uwzględnieniu odwołańSTYPENDIA MINISTRA ZDROWIA W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012
2012-07-06Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
2012-07-06Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę
2012-07-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji wyników badań antyseptyków
2012-07-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisu Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne raz niespełniających warunków formalnych w konkursie ofert na wybór koordynatora programu zdrowotnego pn. ”Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 - 2016”
2012-07-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne oraz niespełniających warunków formalnych w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. ”Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 - 2016” na rok 2012 r.
2012-07-05Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi
2012-07-05Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
2012-07-05Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania
2012-07-05Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych
2012-07-05Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych
2012-07-05Małgorzata Woźniak-Juhre Dodano rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatoraOgłoszenie konkursowe w sprawie wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2010 – 2012”
2012-07-05Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuRozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2010 – 2012” w zakresie zadania na rok 2012
2012-07-05Małgorzata Woźniak-Juhre Dodano ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorówOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-07-05Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-07-05Marlena Woźniak Dodano: wzory Rn9, Rn10, Rn11Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie:
I. zawierania umów rezydenckich i ich wzorów
II. przekazywania informacji mających wpływ na realizację umów rezydenckich

2012-07-05Małgorzata Woźniak-Juhre dodano ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów zadaniaOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-07-05Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-07-05Marlena Woźniak Dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
2012-07-05Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
2012-07-05Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja zarządzenia 3 lipca 2012Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
2012-07-04Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatora zadania wdrożeniowego PO4.5 „Optymalizacja stosowania częściowo implantowanego systemu wspomagania serca w leczeniu przewlekłej niewydolności wybranych chorób serca”
2012-07-04Małgorzata Woźniak-Juhre Dodano wynik konkursu na wybĂłr realizatorĂłw zadania pn.: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną"Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
2012-07-04Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia
2012-07-03Marlena Woźniak Dodano: wzory od Rn12 do Rn18Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie:
I. zawierania umów rezydenckich i ich wzorów
II. przekazywania informacji mających wpływ na realizację umów rezydenckich

2012-07-03Małgorzata Woźniak-Juhre Dodano wzory Rn19, Rn20, Rn21, Rn22, Rn23Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie:
I. zawierania umów rezydenckich i ich wzorów
II. przekazywania informacji mających wpływ na realizację umów rezydenckich

2012-07-03Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
2012-07-03Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana daty skladania ofert z 16 lipca na 17 lipcaOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-07-02Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5743/AB/12 (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Wyjaśnienia do SIWZ + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-07-02Małgorzata Woźniak-Juhre dodano wzory rnd, rna, rnp, rnpw, rnwKomunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie:
I. zawierania umów rezydenckich i ich wzorów
II. przekazywania informacji mających wpływ na realizację umów rezydenckich

2012-07-02Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-07-02Małgorzata Woźniak-Juhre dodano listę oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnychOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-07-02Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuLista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych formalne w zakresie zadania dotyczącego "Wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepianiem jelita" w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-06-29Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-06-29Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania
2012-06-29Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-06-29Marlena Woźniak uszczegółowienie (w zakresie kwot dofinansowania przyznanych oferentom) ogłoszeniaOgłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: „Zakup średniej klasy aparatów do echokardiografii dla ośrodków wojewódzkich i powiatowych z wyłączeniem jednostek akademickich i instytutów badawczych” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”.
2012-06-29Marlena Woźniak Utworzenie wpisuWpis został usunięty
2012-06-29Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5724/JP/12 (+ Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Wunik)
2012-06-29Marlena Woźniak aktualizacjaUwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej
2012-06-29Małgorzata Woźniak-Juhre Zmiana teleadresowaInformacje teleadresowe
2012-06-29Marlena Woźniak aktualizacjaZADŁUŻENIE
2012-06-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego
2012-06-28Marlena Woźniak dodano: ogloszenie o rozstrzygnięciuOgłoszenie konkursowe na realizację programu zdrowotnego pn.: „Narodowego Programu Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej” na rok 2012.
2012-06-28Marlena Woźniak dodano: Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnychOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-06-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuWykaz realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-06-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5751/AB/12
2012-06-28Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
2012-06-28Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat przez jednostki badawcze za kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
2012-06-28Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
2012-06-27Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszobne do projektuPROJEKT USTAWY o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
2012-06-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu
2012-06-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-06-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-06-27Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wynikach konkursu ofertNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD
2012-06-26Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł 3 – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – dziedziczny rozlany rak żołądka.
2012-06-26Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
2012-06-26Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi
2012-06-26Małgorzata Woźniak-Juhre Aktualizacja linkaOferty pracy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2012-06-26Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5718/JP/12 (+wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-06-26Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych
2012-06-26Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
2012-06-25Marlena Woźniak aktualizacjaInformacje o listach oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne - średni czas oczekiwania i liczba oczekujących
2012-06-25Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5704/AB/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-06-25Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5704/AB/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-06-25Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2012-06-25Marlena Woźniak dodano: Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakres informacji o tych wyrobach
2012-06-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisuNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
2012-06-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisuNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
2012-06-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Programów Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2012-06-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Refundacyjno-Analitycznym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji
2012-06-22Małgorzata Woźniak-Juhre usunięcie informacji o wolnych miejscach w DOOZ, DZKiRM
P R A K T Y K I   S T U D E N C K I E
2014

2012-06-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-06-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-06-22Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
2012-06-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-06-21Marlena Woźniak dodano: wyjasnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5704/AB/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-06-21Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki na 2013 rok
2012-06-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2012-06-21Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-06-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
2012-06-20Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o unieważnieniu konkursuOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-06-20Małgorzata Woźniak-Juhre dodano ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorówOgłoszenie konkursowe na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: „Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”.
2012-06-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
2012-06-20Marlena Woźniak dodano: umowa między Ministrem Zdrowia Rzeczpospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowiaq Republiki MołdowyUmowy dwustronne o współpracy w dziedzinie zdrowia i nauk medycznych
2012-06-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynującego Narodowego Programu Zdrowia
2012-06-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
2012-06-20Małgorzata Woźniak-Juhre przeniesiona do archiwumProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat przez jednostki badawcze za kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
2012-06-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych
2012-06-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat przez jednostki badawcze za kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
2012-06-20Małgorzata Woźniak-Juhre dodano ogłoszenie o wyborze realizatorówOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-06-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuWybór realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-06-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuWykaz realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego kontynuacji przeszczepienia rogówki u chorych
z ryzykiem utraty przeszczepu z przyczyn immunologicznych.

2012-06-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuWykaz realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego finansowania pozyskiwania i przechowywania komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej dla biorcy niespokrewnionego
2012-06-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-06-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2012-06-19Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
2012-06-19Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych
2012-06-19Małgorzata Woźniak-Juhre zatrudnienie Pana Marcina Dobruka na stanowisko dyrektora BDGInformacje teleadresowe
2012-06-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5704/AB/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-06-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-06-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-06-19Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
2012-06-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego
2012-06-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej
2012-06-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuKomunikat Ministra Zdrowia w sprawie interpretacji art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2008r. nr 164 poz. 1027 ze zm.)
2012-06-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
2012-06-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
2012-06-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
2012-06-15Małgorzata Woźniak-Juhre Dodanie ogłoszenia w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychOgłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii
2012-06-15Marlena Woźniak aktualizacjaLISTA UCZELNI, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSKI O WSZCZĘCIE AKREDYTACJI
2012-06-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
2012-06-15Marlena Woźniak aktualizacjaUCZELNIE, KTÓRE UZYSKAŁY AKREDYTACJĘ
2012-06-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuLista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego finansowania działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich podmiotach leczniczych spełniających warunki do pobierania narządów od dawców zmarłych w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-06-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o rozstrzygnięciu naboru - na wolne stanowiska pracy w Ministerstwie Zdrowia
2012-06-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuWyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów - MZ_2.3.4_1_2012
2012-06-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o obsadzeniu wyższego stanowiska w służbie cywilnej w drodze przeniesienia
2012-06-14Marlena Woźniak dodano: "Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 - 2016"Wykaz programów zdrowotnych Ministra Zdrowia w roku 2012
2012-06-14Małgorzata Woźniak-Juhre Dodanie listy Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnychOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-06-14Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuLista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią
2012-06-14Małgorzata Woźniak-Juhre Dodanie listy Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnychOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-06-14Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuLista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego rekrutacji i badań HLA potencjalnych dawców szpiku w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-06-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
2012-06-13Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany sposobu wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych w 2012 roku na finansowanie programów wieloletnich
2012-06-13Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą "Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2012-06-13Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą "Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku"
2012-06-13Marlena Woźniak przeniesiono do archiwumProjekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” w zakresie wysokości finansowania w roku 2012 i kolejnych latach realizacji
2012-06-13Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku"
2012-06-13Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia braku tych znaków
2012-06-13Małgorzata Woźniak-Juhre powołanie Pani Małgorzaty Stróżyk-Kaczyńskiej na stanowisko z-cy dyrektora DFEInformacje teleadresowe
2012-06-12Małgorzata Woźniak-Juhre dodanie informacji wzór umowy Rn24 w trakcie przygotowywaniaKomunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie:
I. zawierania umów rezydenckich i ich wzorów
II. przekazywania informacji mających wpływ na realizację umów rezydenckich

2012-06-12Małgorzata Woźniak-Juhre publikacjaKonkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016 ” – w zakresie na rok 2012
2012-06-12Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuKonkurs ofert na wybór koordynatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016”.
2012-06-12Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKomunikat w sprawie treści znajdujących sie w programach nauczania dla położnych z zakresu życia seksualnego
2012-06-12Marlena Woźniak deodano: ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5705/JP/12 (+zmiany do siwz + wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-06-12Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-06-12Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja w sprawie dostępności leków Leukeran i Alkeran
2012-06-12Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Transplantologii i Świadczeń Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2012-06-12Małgorzata Woźniak-Juhre Dodano listę Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnychOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-06-12Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuLista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego kontynuacji przeszczepienia rogówki u chorych z ryzykiem utraty przeszczepu z przyczyn immunologicznych w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-06-12Małgorzata Woźniak-Juhre Dodano listę Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnychOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-06-12Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuLista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego kontynuacji przygotowania do przeszczepienia hodowanych komórek chrząstki, naskórka lub ścięgien i łąkotek pobranych od osób zmarłych lub opon mózgowych i kości czaszki w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-06-12Małgorzata Woźniak-Juhre Dodano Listę oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnychOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-06-12Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuLista oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego finansowania pozyskiwania i przechowywania komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej dla biorcy niespokrewnionego w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-06-12Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista ds. pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w Wydziale Pomocy Technicznej i Wsparcia Wdrażania w Departamencie Funduszy Europejskich
2012-06-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2012-06-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-06-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-06-11Marlena Woźniak dodano: uzupełnienie listy podmiotówProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
2012-06-11Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
2012-06-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-06-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuPismo z gratulacjami do Pani Marii Kózki
2012-06-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuPismo informujące o powołaniu Pani Marii Kózki na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa
2012-06-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuPismo powołujące Panią Marię Kózkę do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa
2012-06-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuPismo z podziękowaniami dla Pani Grażyny Kruk-Kupiec
2012-06-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuPismo odwołujące Panią Grażynę Kruk-Kupiec z pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa
2012-06-08Marlena Woźniak dodano: lista oferentówNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
2012-06-08Marlena Woźniak dodano: lista oferentówNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
2012-06-08Marlena Woźniak aktualizacjaOŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
2012-06-06Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5718/JP/12 (+wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-06-06Marlena Woźniak aktualizacja: zmiana adresu e-mail konsultanta krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcejKonsultanci krajowi i wojewódzcy
2012-06-06Małgorzata Woźniak-Juhre Dodanie listy oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagańNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
2012-06-06Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuLista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną”
2012-06-05Małgorzata Woźniak-Juhre Zmiana na stanowisku Podsekretarz Stanu odwołany Pan Marek Haber powołany Pan Igor Radziewicz – WinnickiInformacje teleadresowe
2012-06-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki Nr MZ-AGZ-270-5726/AB/12
2012-06-05Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2012-06-05Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5673/JP/12 (+ zmiany do siwz + ogłoszenie o zmianie do ogłoszenia + wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-06-05Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5673/JP/12 (+ zmiany do siwz + ogłoszenie o zmianie do ogłoszenia + wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-06-05Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
2012-06-05Marlena Woźniak aktualizacjaKonsultanci krajowi i wojewódzcy
2012-06-05Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
2012-06-05Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania
2012-06-05Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji
2012-06-05Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne
2012-06-05Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuPROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o działalności leczniczej
2012-06-05Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2012-06-04Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwu Latoszyn i sołectwu Podgrodzie położonym na obszarze gminy Dębica
2012-06-04Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu uzdrowiska miastu Uniejów wraz z sołectwami Spycimierz, Spycimierz Kolonia, Zieleń i Człopy położonym na obszarze gminy Uniejów
2012-06-04Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2012-06-04Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-06-04Marlena Woźniak sprostowanie terminu składania ofert z 18 maja 2012 r. na 18 czerwca 2012 r.Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-06-04Marlena Woźniak sprostowanie terminu składania ofert z 18 maja 2012 r. na 18 czerwca 2012 r.Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-06-04Marlena Woźniak sprostowanie terminu składania ofert z 18 maja 2012 r. na 18 czerwca 2012 r.Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-06-01Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-06-01Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-06-01Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-06-01Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuKomunikat Ministra Zdrowia w sprawie interpretacji art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.)
2012-05-31Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja linkaOferty pracy Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
2012-05-31Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja danychZobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie sprawozdań Rb-Z
2012-05-31Małgorzata Woźniak-Juhre Dodanie ogłoszenia w sprawie wyboru realizatorówOgłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”
2012-05-31Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
2012-05-30Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacjaOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
2012-05-30Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacjaOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
2012-05-30Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacjaOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
2012-05-30Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacjaOgłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
2012-05-30Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5718/JP/12 (+wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-05-29Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych jakim powinny odpowiadać obiekty, w których świadczone są usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej
2012-05-29Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2012-05-29Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2012-05-29Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego
2012-05-29Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia oraz przekazywania danych w nich zawartych do systemu informacji w ochronie zdrowia
2012-05-29Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej
2012-05-29Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej
2012-05-28Marlena Woźniak dodano: ostatnia wersja projektuProjekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej
2012-05-28Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakres informacji o tych wyrobach
2012-05-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-05-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-05-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-05-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-05-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-05-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-05-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-05-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-05-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-05-28Marlena Woźniak dodano: założenia do projektu ustawyPROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o działalności leczniczej
2012-05-25Małgorzata Woźniak-Juhre zmiany teleadresowe usunięcie adresu emial: kancelaria-mz@mz.gov.plInformacje teleadresowe
2012-05-25Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-05-25Małgorzata Woźniak-Juhre dodano ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorówOgłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach
2012-05-25Marlena Woźniak aktualizacjaInformacje o listach oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne - średni czas oczekiwania i liczba oczekujących
2012-05-25Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
2012-05-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-05-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-05-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-05-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-05-25Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuPlan rzeczowo-finansowy uczelni medycznych na rok 2012
2012-05-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-05-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-05-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisuStarszy specjalista w Wydziale Finansowo- Księgowym w Biurze Administracyjno-Gospodarczym
2012-05-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale ds. Umów Rezydenckich w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2012-05-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych
w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia
2012-05-25Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
2012-05-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisuLista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.:Zakup średniej klasy aparatów do echokardiografii dla ośrodków wojewódzkich i powiatowych z wyłączeniem jednostek akademickich i instytutów badawczych
2012-05-25Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analiza i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych
2012-05-25Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych
2012-05-25Marlena Woźniak aktualizacjaOŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
2012-05-24Małgorzata Woźniak-Juhre dodanie wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5705/JP/12 (+zmiany do siwz + wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-05-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuWyjaśnienia do siwz
2012-05-24Marlena Woźniak dodano: uwaga do projektuUwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem
2012-05-24Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-05-24Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Przejrzystości
2012-05-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2012-05-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakres informacji o tych wyrobach
2012-05-24Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5705/JP/12 (+zmiany do siwz + wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-05-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór Koordynatora (jednostki koordynującej) programu zdrowotnego pod nazwą „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”.
2012-05-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych
2012-05-23Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne
2012-05-23Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5705/JP/12 (+zmiany do siwz + wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-05-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2012-05-22Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja linku do ogloszeńOferty pracy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2012-05-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu
2012-05-22Marlena Woźniak aktualizacjaDynamika zobowiązań wymagalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2012-05-22Marlena Woźniak aktualizacjaDynamika zobowiązań ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2012-05-22Marlena Woźniak aktualizacjaDynamika zobowiązań ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podziale na województwa
2012-05-22Marlena Woźniak aktualizacjaDynamika zobowiązań wymagalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podziale na województwa
2012-05-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie konkursowe w sprawie wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2010 – 2012”
2012-05-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5705/JP/12 (+zmiany do siwz + wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-05-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenia o zamówieniu
2012-05-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2012-05-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert
2012-05-21Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o unieważnieniu
2012-05-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej
2012-05-21Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych
2012-05-21Marlena Woźniak aktualizacjaOpinie konsultantów krajowych w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa
2012-05-21Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacjaZobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie sprawozdań Rb-Z
2012-05-21Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt zmiany rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
2012-05-21Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
2012-05-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2012-05-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2012-05-18Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
2012-05-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
2012-05-18Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5677/AB/12. (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-05-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania
2012-05-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-05-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
2012-05-18Małgorzata Woźniak-Juhre dodanie ogłoszenia w sprawie wyboru realizatorówOgłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym na rok 2012.
2012-05-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
2012-05-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuPROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o działalności leczniczej
2012-05-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
2012-05-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Przejrzystości
2012-05-17Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuPROJEKT USTAWY o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
2012-05-17Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji
2012-05-17Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym nr MZ-AGZ-270-5664/JP/12 + Wyjaśnienia do siwz + Zmiany do siwz + ogłoszenie o wyniku
2012-05-17Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5673/JP/12 (+ zmiany do siwz + ogłoszenie o zmianie do ogłoszenia + wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-05-17Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych
2012-05-17Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych
2012-05-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-05-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-05-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
2012-05-16Małgorzata Woźniak-Juhre dodanie ogłoszenia o rozstrzygnięciuOgłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn. Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości
2012-05-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
2012-05-16Marlena Woźniak dodano: zmiany do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5673/JP/12 (+ zmiany do siwz + ogłoszenie o zmianie do ogłoszenia + wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-05-16Marlena Woźniak dodano: zmiana do ogłoszeniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5673/JP/12 (+ zmiany do siwz + ogłoszenie o zmianie do ogłoszenia + wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-05-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zmianie ogłoszenia
2012-05-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zmianie ogłoszenia
2012-05-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zmianie ogłoszenia
2012-05-15Monika Latoszek Dodano: Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagańOgłoszenie konkursowe na realizację programu zdrowotnego pn.: „Narodowego Programu Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej” na rok 2012.
2012-05-15Monika Latoszek Utworzenie wpisuLista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowego Programu Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej” na rok 2012
2012-05-15Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia
2012-05-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach obsługi systemu informacji w ochronie zdrowia
2012-05-15Marlena Woźniak dodano: zestawienie uwagProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych
2012-05-14Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-05-11Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5677/AB/12. (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-05-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5673/JP/12 (+ zmiany do siwz + ogłoszenie o zmianie do ogłoszenia + wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-05-11Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zmianie ogłoszenia
2012-05-11Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów na wyższe stanowisko w służbie cywilnej Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego
2012-05-11Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem
2012-05-11Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-05-11Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-05-11Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, których udzielenie wymaga zgody
2012-05-11Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego
2012-05-11Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej
2012-05-10Małgorzata Woźniak-Juhre Dodano plan działalności Ministra Zdrowia na rok 2012Plan Działalności Ministerstwa Zdrowia
2012-05-10Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-05-10Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2012-05-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-05-10Monika Latoszek Dodanie wyjaśnień do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5677/AB/12. (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-05-10Monika Latoszek Utworzenie wpisuWyjaśnienia do siwz
2012-05-10Monika Latoszek aktualizacjaInformacje teleadresowe
2012-05-10Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-05-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-05-10Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
2012-05-09Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego
2012-05-09Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie inspekcji badań klinicznych weterynaryjnych
2012-05-09Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie inspekcji badań klinicznych
2012-05-09Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej
2012-05-09Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
2012-05-09Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
2012-05-09Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
2012-05-09Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o dodatkowych informacjach
2012-05-09Monika Latoszek Utworzenie wpisuDecyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie wycofania z obrotu i używania wyrobów medycznych - wanienki detoksykacyjnej Detox Foot SPA
2012-05-09Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny
2012-05-08Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wynikuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5618/JP/12. + Wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku
2012-05-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania
2012-05-08Marlena Woźniak dodano: Zalecenia leczenia żywieniowego u dzieci z przewlekłymi chorobami układu nerwowegoZalecenia Konsultantów Krajowych
2012-05-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5677/AB/12. (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
2012-05-08Monika Latoszek Dodanie: podstaw limitówOBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2012 r.
2012-05-07Monika Latoszek dodano: Ogłoszenie o rozstrzygnięciuOgłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów
2012-05-07Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
2012-05-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych
2012-05-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu uzdrowiska miastu Uniejów wraz z sołectwami Spycimierz, Spycimierz Kolonia, Zieleń i Człopy położonym na obszarze gminy Uniejów
2012-05-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwu Latoszyn i sołectwu Podgrodzie położonym na obszarze gminy Dębica
2012-05-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego
2012-05-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-05-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej
2012-05-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia braku tych znaków
2012-05-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuNarodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD
2012-05-04Monika Latoszek  Dodanie ogłoszenia o rozstrzygnięciuOgłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci.
2012-05-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
2012-05-04Monika Latoszek Dodanie ogłoszenia o rozstrzygnięciuOgłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci.
2012-05-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
2012-05-02Monika Latoszek Utworzenie wpisuSprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia w 2011 roku
2012-05-02Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego
2012-05-02Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia oraz przekazywania danych w nich zawartych do systemu informacji w ochronie zdrowia
2012-05-02Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej
2012-05-02Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej
2012-05-02Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-05-02Monika Latoszek Dodanie informacji o jednostkach spełniających wymogi formalneOgłoszenie konkursowe na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: „Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”.
2012-05-02Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2012-05-02Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych
2012-04-30Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym w trybie z wolnej ręki Nr MZ-AGZ-270-5606/AB/12
2012-04-30Marlena Woźniak aktualizacjaKomunikat Ministra Zdrowia w sprawie listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych
2012-04-30Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie inspekcji badań klinicznych weterynaryjnych
2012-04-30Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego
2012-04-27Monika Latoszek AktualizacjaPlan Działalności Ministerstwa Zdrowia
2012-04-27Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuGłówny specjalista w Samodzielnym Stanowisku ds. Inwentaryzacji w Biurze Administracyjno-Gospodarczym
2012-04-27Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuGłówny specjalista w Wydziale Ratownictwa Medycznego
w Departamencie Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego
2012-04-27Monika Latoszek AktualizacjaInformacje o listach oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne - średni czas oczekiwania i liczba oczekujących
2012-04-27Marlena Woźniak aktualizacjaOŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
2012-04-27Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach
2012-04-27Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku” w zakresie wysokości finansowania w roku 2012
2012-04-27Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” w zakresie wysokości finansowania w roku 2012 i kolejnych latach realizacji
2012-04-27Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” w zakresie wysokości finansowania w roku 2012
2012-04-27Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie inspekcji badań klinicznych
2012-04-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuLista wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2012 roku.
2012-04-27Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ministra Zdrowia
2012-04-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, których udzielenie wymaga zgody
2012-04-27Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-04-27Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-04-27Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
2012-04-27Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin
2012-04-27Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
2012-04-27Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta
2012-04-27Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne
2012-04-27Małgorzata Woźniak-Juhre dodano informację o jednostkach spełniających wymogi formalneOgłoszenie na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” - w zakresie zadań na rok 2012
2012-04-27Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu p.n.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”, w zakresie zadań na rok 2012
2012-04-26Monika Latoszek Dodanie ogłoszenia o rozstrzygnięciuOgłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2012 i 2013 roku w systemie oportunistycznym
2012-04-26Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
2012-04-26Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-04-26Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wynikuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym nr MZ-AGZ-270-5664/JP/12 + Wyjaśnienia do siwz + Zmiany do siwz + ogłoszenie o wyniku
2012-04-26Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
2012-04-26Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
2012-04-26Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
2012-04-26Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-04-25Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
2012-04-25Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wynikuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5616/JP/12 + Wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku
2012-04-25Monika Latoszek Utworzenie wpisuPROJEKT USTAWY o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”
2012-04-25Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-04-25Małgorzata Woźniak-Juhre dodano ogłoszenie o rozstrzygnięciuOgłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci.
2012-04-25Monika Latoszek Dodano ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursuOgłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2012 i 2013 roku w systemie zapraszanym.
2012-04-25Monika Latoszek Utworzenie wpisuwww.mz.gov.pl
2012-04-24Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
2012-04-24Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
2012-04-24Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia – w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych
2012-04-24Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin
2012-04-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zmianie ogłoszenia
2012-04-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-04-24Monika Latoszek Dodanie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursuOgłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł 3 – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – choroba von Hippel –Lindau (VHL).
2012-04-24Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
2012-04-24Monika Latoszek Dodanie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursuOgłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł 3 – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – siatkówczak.
2012-04-24Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
2012-04-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2012-04-23Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuwww.mz.gov.pl
2012-04-20Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektu od poz. 10 do poz. 13Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat przez jednostki badawcze za kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
2012-04-20Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych
2012-04-20Małgorzata Woźniak-Juhre Dodanie informacji o rozstrzygnięciu konkursuOgłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Prewencja pierwotna nowotworów
2012-04-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
2012-04-20Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń
2012-04-19Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia
2012-04-19Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-04-19Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o dodatkowych informacjach
2012-04-19Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o dodatkowych informacjach
2012-04-19Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym nr MZ-AGZ-270-5607/JP/12 + zmiany do siwz + wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania
2012-04-19Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatoraOgłoszenie konkursowych na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii – koordynacja zadania.
2012-04-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
2012-04-19Monika Latoszek Dodanie projektu sprawozdaniaProjekt sprawozdania z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2011 roku
2012-04-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja nt. udziału Pani Agnieszki Pachciarz, Podsekretarza Stanu w spotkaniu Ministrów Zdrowia Państw Grupy Wyszehradzkiej i Austrii
2012-04-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuKomunikat w sprawie dostępności produktu leczniczego: ONCOTRON
2012-04-18Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorówOgłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”.
2012-04-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
2012-04-18Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie konkursowe na realizację programu zdrowotnego pn.: „Narodowego Programu Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej” na rok 2012.
2012-04-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-04-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-04-17Marlena Woźniak aktualizacjaOŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
2012-04-17Monika Latoszek Dodano: wynik postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5646/AB/12 + Wynik postępowania
2012-04-17Monika Latoszek dodano: Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programuOgłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – M o d u ł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika”
2012-04-17Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2012-04-17Monika Latoszek aktualizacjaProjekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej
2012-04-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-04-17Monika Latoszek Dodano: wynik postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5613/JP/12 + Zmiany do siwz + Wyjaśnienia do siwz + Wynik postępowania
2012-04-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuStarszy specjalisty w Wydziale Unii Europejskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
2012-04-16Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu
2012-04-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Transplantologii i Świadczeń Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2012-04-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista ds. programowania i zarządzania wsparciem dla sektora zdrowia w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w Wydziale Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Departamencie Funduszy Europejskich
2012-04-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuUstalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia
2012-04-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg
2012-04-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg
2012-04-13Małgorzata Woźniak-Juhre Dodanie wyjaśnienia do SIWZOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5618/JP/12. + Wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku
2012-04-13Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5618/JP/12. + Wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku
2012-04-13Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat przez jednostki badawcze za kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
2012-04-13Małgorzata Woźniak-Juhre dodanie wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5616/JP/12 + Wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku
2012-04-13Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuRadca Ministra w Wydziale Koordynacji w Biurze Ministra
2012-04-12Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób NowotworowychOgłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci.
2012-04-12Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2012-04-12Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
2012-04-12Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2012-04-12Monika Latoszek Dodano: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób NowotworowychOgłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym
2012-04-12Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5623/AB/12 + Wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania
2012-04-12Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
2012-04-12Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych
2012-04-12Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej
2012-04-12Monika Latoszek Utworzenie wpisuStarszy specjalista w Wydziale Kadr Ministerstwa w Biurze Kadr
2012-04-12Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-04-12Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-04-12Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne
2012-04-12Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych i procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
2012-04-11Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych
2012-04-11Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych
2012-04-11Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
2012-04-11Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
2012-04-11Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną
2012-04-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta
2012-04-11Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
2012-04-11Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2012-04-11Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2012-04-11Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5618/JP/12. + Wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku
2012-04-11Małgorzata Woźniak-Juhre projekt sprawozdania - dodano plikProjekt sprawozdania z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2011 roku
2012-04-10Małgorzata Woźniak-Juhre Aktualizacja "Programu prac legislacyjnych"Program prac legislacyjnych dotyczący projektów rozporządzeń pozostających we właściwości Ministra Zdrowia, w tym także Rady Ministrów
2012-04-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuHarmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2012-2016
2012-04-10Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym nr MZ-AGZ-270-5664/JP/12 + Wyjaśnienia do siwz + Zmiany do siwz + ogłoszenie o wyniku
2012-04-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-04-06Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej
2012-04-06Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2012-04-06Monika Latoszek dodano: Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programuOgłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”.
2012-04-06Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów telefonicznych umożliwiających świadczeniobiorcom umawianie się na wizyty, możliwości monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia
2012-04-05Marlena Woźniak dodano: uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz usługobiorców
2012-04-05Małgorzata Woźniak-Juhre Aktualizacja liasty Konsultantów krajowych - kwiecień 2012Konsultanci krajowi i wojewódzcy
2012-04-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuWyjaśnienia i zmiany do siwz
2012-04-04Monika Latoszek Dodanie wyjaśnień i zmian do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym nr MZ-AGZ-270-5664/JP/12 + Wyjaśnienia do siwz + Zmiany do siwz + ogłoszenie o wyniku
2012-04-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną
2012-04-04Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych
2012-04-04Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5618/JP/12. + Wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku
2012-04-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu
2012-04-04Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o unieważnieniu postępowania
2012-04-04Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2012-04-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5616/JP/12 + Wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku
2012-04-04Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” - w zakresie zadań na rok 2012
2012-04-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuWyjaśnienia do siwz
2012-04-04Monika Latoszek Dodanie wyjaśnień do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym nr MZ-AGZ-270-5664/JP/12 + Wyjaśnienia do siwz + Zmiany do siwz + ogłoszenie o wyniku
2012-04-04Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2012-04-04Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2012-04-04Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia
2012-04-04Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuWpis został usunięty
2012-04-04Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuWpis został usunięty
2012-04-04Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuWpis został usunięty
2012-04-03Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
2012-04-03Monika Latoszek  dodano: Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programuOgłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym na rok 2012.
2012-04-03Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2012-04-03Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o obsadzeniu wyższego stanowiska w służbie cywilnej w drodze przeniesienia
2012-04-03Marlena Woźniak naniesienie zmianInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2012-04-03Monika Latoszek Naniesienie dwóch zmian na liścieInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2012-04-02Małgorzata Woźniak-Juhre Objęcie stanowiska z-cy dyrektora w BPiP przez p. Aleksandrę SmolińskąInformacje teleadresowe
2012-04-02Marlena Woźniak dodano: Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programuOgłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”
2012-04-02Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2012-04-02Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2012-04-02Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym nr MZ-AGZ-270-5664/JP/12 + Wyjaśnienia do siwz + Zmiany do siwz + ogłoszenie o wyniku
2012-04-02Marlena Woźniak dodano: uwagi do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej
2012-04-02Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie na konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
2012-04-02Marlena Woźniak dodano: uwagi do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej
2012-04-02Marlena Woźniak dodano: uwagi do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
2012-04-02Monika Latoszek Utworzenie wpisuSpecjalista w Wydziale Programów Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej
2012-04-02Monika Latoszek Utworzenie wpisuGłówny specjalista ds. legislacji (I) w Wydziale Legislacji w Departamencie Prawnym
2012-03-30Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta
2012-03-30Monika Latoszek  Dodanie informacji o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programuOgłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci.
2012-03-30Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2012-03-30Monika Latoszek Dodanie informacji o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programuOgłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn. Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości
2012-03-30Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2012-03-30Marlena Woźniak Utworzenie wpisuUzupełnienie do ogłoszenia o wyborze ofert wykonawczych
2012-03-30Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia
2012-03-30Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia
2012-03-30Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
2012-03-30Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-03-30Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
2012-03-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych
2012-03-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
2012-03-29Marlena Woźniak dodano: rozdzielnikProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat przez jednostki badawcze za kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
2012-03-29Monika Latoszek Dodanie informacji o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programuOgłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci.
2012-03-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2012-03-29Monika Latoszek Dodanie informacji o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programuOgłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci.
2012-03-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2012-03-29Monika Latoszek Zmiana nazwy w pkt. 6 i 7Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2012-03-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w spwaie wysokości i sposobu wnoszenia opłat przez jednostki badawcze za kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
2012-03-28Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wycofania substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu z obrotu
2012-03-28Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia
2012-03-28Marlena Woźniak dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wydawania oraz cofania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie lub stosowanie środków odurzających lub substancji psychotropowych
2012-03-28Marlena Woźniak Dodano: numer dziennika ustawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie
2012-03-28Monika Latoszek Dodanie informacji o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programuOgłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach
2012-03-28Marlena Woźniak Dodano: Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programuOgłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – M o d u ł II – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy”
2012-03-28Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2012-03-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2012-03-27Monika Latoszek Utworzenie wpisuKOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Działania w ramach Strategicznego planu realizacji Europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu
2012-03-27Monika Latoszek Aktualizacja danychInformacje o listach oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne - średni czas oczekiwania i liczba oczekujących
2012-03-27Marlena Woźniak Dodano informacje o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychOgłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów
2012-03-27Monika Latoszek Utworzenie wpisuSprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2012-03-27Monika Latoszek Dodanie pisma firmy Mar - Med Medical Sp. z o.o. Sp. K.Zgłoszenia zainteresowania nad pracami legislacyjnymi
2012-03-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2012-03-27Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o unieważnieniu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
2012-03-27Monika Latoszek Utworzenie wpisuWyjaśnienia do siwz
2012-03-27Monika Latoszek Dodanie wyjaśnień do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym nr MZ-AGZ-270-5607/JP/12 + zmiany do siwz + wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania
2012-03-27Monika Latoszek Utworzenie wpisuGłówny specjalista w Wydziale Refundacyjno-Prawnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji
2012-03-26Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
2012-03-26Monika Latoszek Dodanie wyjaśnień do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym nr MZ-AGZ-270-5607/JP/12 + zmiany do siwz + wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania
2012-03-23Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie
2012-03-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze oferty
2012-03-23Monika Latoszek Dodanie wyjaśnień do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5613/JP/12 + Zmiany do siwz + Wyjaśnienia do siwz + Wynik postępowania
2012-03-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leków, które moga byc traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych
2012-03-23Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Przejrzystości
2012-03-23Monika Latoszek  Dodanie informacji o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programuOgłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł 3 – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – choroba von Hippel –Lindau (VHL).
2012-03-23Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2012-03-23Monika Latoszek Dodanie informacji o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programuOgłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł 3 – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – siatkówczak.
2012-03-23Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2012-03-23Monika Latoszek Utworzenie wpisu Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
2012-03-23Monika Latoszek Dodanie informacji o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programuOgłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2012 i 2013 roku w systemie oportunistycznym
2012-03-23Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2012-03-23Marlena Woźniak dodano wynik postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 + Wyjaśnienia do siwz + wynik postępowania
2012-03-23Monika Latoszek Dodanie informacji o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programuOgłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2012 i 2013 roku w systemie zapraszanym.
2012-03-23Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2012-03-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisuWynik postępowania
2012-03-23Monika Latoszek  Dodanie informacji o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programuOgłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Prewencja pierwotna nowotworów
2012-03-23Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2012-03-23Monika Latoszek Dodanie informacji o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programuOgłoszenie konkursowych na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii – koordynacja zadania.
2012-03-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisuWynik postępowania
2012-03-23Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2012-03-23Monika Latoszek Dodanie informacji o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programuOgłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci.
2012-03-23Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2012-03-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisuUstalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia
2012-03-23Monika Latoszek Utworzenie wpisuStarszy specjalista w Wydziale Uznawania Kwalifikacji w Zawodach Medycznych w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2012-03-23Monika Latoszek Utworzenie wpisuGłówny specjalista ds. legislacji w Wydziale Legislacji
w Departamencie Prawnym
2012-03-22Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
2012-03-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych
2012-03-22Monika Latoszek Przeniesiono do archiwum ponieważ rozporządzenie to nie zostało opublikowane. Natomiast rozporządzenie zostało zastąpione rozporządzeniem z dnia 21 marca 2012 r.Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia
2012-03-22Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia
2012-03-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuZmiany do siwz
2012-03-22Monika Latoszek dodanie informacji o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programuOgłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym
2012-03-22Monika Latoszek Utworzenie wpisuInformacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
2012-03-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
2012-03-21Monika Latoszek Dodany numer Dziennika UstawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
2012-03-21Monika Latoszek Dodany numer Dziennika UstawRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept
2012-03-21Monika Latoszek Dodanie wpisu o rozstrzygnięciu konkursu ofertOgłoszenie o konkursie na wybór realizatorów programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pt: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2012 –2016”
2012-03-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym nr MZ-AGZ-270-5607/JP/12 + zmiany do siwz + wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania
2012-03-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pt.: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2012-2016”
2012-03-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt zmiany rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
2012-03-20Monika Latoszek Dodanie wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 + Wynik postępowania
2012-03-20Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-03-20Monika Latoszek Dodanie wyjaśnień do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5613/JP/12 + Zmiany do siwz + Wyjaśnienia do siwz + Wynik postępowania
2012-03-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie konkursowe na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: „Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”.
2012-03-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego
2012-03-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisuWpis został usunięty
2012-03-19Monika Latoszek Przeniesione do archiwum - w związku z publikacją zarządzenia z dnia 16 marca 2012 r.Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
2012-03-19Monika Latoszek Utworzenie wpisu Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
2012-03-19Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie
2012-03-19Monika Latoszek Podmienienie błędnie sformatowanego projektu - zamieszczony projekt był bez str. 19Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem
2012-03-19Monika Latoszek Zamiana błędnie sformatowanego pliku z umowąSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
2012-03-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuKomunikat Ministra Zdrowia w sprawie interpretacji art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o refundacji"
2012-03-16Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5646/AB/12 + Wynik postępowania
2012-03-16Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego
2012-03-16Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej
2012-03-16Monika Latoszek Dodanie - zmian do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5613/JP/12 + Zmiany do siwz + Wyjaśnienia do siwz + Wynik postępowania
2012-03-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia
2012-03-16Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenia o zamówieniu
2012-03-16Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenia o zamówieniu
2012-03-16Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja formularza zgłoszeniowego
P R A K T Y K I   S T U D E N C K I E
2014

2012-03-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenia o zamówieniu
2012-03-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenia o zamówieniu
2012-03-15Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia
2012-03-15Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia
2012-03-15Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych
2012-03-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5613/JP/12 + Zmiany do siwz + Wyjaśnienia do siwz + Wynik postępowania
2012-03-14Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem
2012-03-14Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 + Wynik postępowania
2012-03-14Monika Latoszek Dodanie wyjaśnień do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 + Wyjaśnienia do siwz + wynik postępowania
2012-03-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-03-14Monika Latoszek Utworzenie wpisuProcedura - Przyjmowanie klientów zewnętrznych
2012-03-14Monika Latoszek  przeniesienie do archiwum w związku z publikacją wersji z dnia 14 czerwca 2011 r.Procedura - Przyjmowanie klientów zewnętrznych
2012-03-14Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-03-14Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-03-14Monika Latoszek Dodanie dwóch Podsekretarzy StanuKierownictwo MZ
2012-03-13Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej
2012-03-13Małgorzata Woźniak-Juhre dodanie oświadczenia majątkowego podsekretarza stanu Pani Agnieszki PachciarzOŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
2012-03-13Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wycofania substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu z obrotu
2012-03-12Marlena Woźniak Dodano numer Dziennika UstawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1
2012-03-12Marlena Woźniak Dodano numer Dziennika UstawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej
2012-03-12Marlena Woźniak Dodano numer Dziennika UstawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
2012-03-12Marlena Woźniak Dodano numer Dziennika UrzędowegoRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych oraz stosowane do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego
2012-03-12Marlena Woźniak Dodano numer Dziennika UstawRozporządzenia Ministra Zdrowa w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów
2012-03-12Marlena Woźniak Dodano numer Dziennika UstawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązków przedsiębiorców posiadających zezwolenia na obrót hurtowy prekursorami kategorii 1, a także warunków, jakie podmiot musi spełniać celem przechowywania środków objętych zezwoleniem w komorach przeładunkowych
2012-03-12Marlena Woźniak Dodano numer Dziennika UstawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1 oraz środkami zastępczymi gromadzonymi w celach naukowych przez jednostki naukowe prowadzące badania nad problematyką narkomanii
2012-03-12Marlena Woźniak dodanie numeru Dziennika UstawRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
2012-03-12Marlena Woźniak dodanie numeru Dziennika UstawRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
2012-03-12Monika Latoszek Dodanie - Wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5623/AB/12 + Wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania
2012-03-09Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5595/JP/12
2012-03-09Marlena Woźniak Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5595/JP/12 + Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o wyniku postępowania
2012-03-09Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenia o wyborze ofert wykonawczych
2012-03-09Monika Latoszek Aktualizacja artykułuKontrola i nadzór Ministra Zdrowia nad organami i jednostkami podległymi lub nadzorowanymi
2012-03-09Monika Latoszek Utworzenie wpisuPROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
2012-03-09Monika Latoszek Dodawnie - wersji przekazanej na Radę MinistrówPROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
2012-03-09Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-03-09Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wydawania oraz cofania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie lub stosowanie środków odurzających lub substancji psychotropowych
2012-03-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept
2012-03-08Monika Latoszek Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
2012-03-08Monika Latoszek Dodane - Wyjaśnienia do siwzOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5623/AB/12 + Wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania
2012-03-08Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 + Wyjaśnienia do siwz + wynik postępowania
2012-03-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o unieważnieniu postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5609/JP/12
2012-03-08Marlena Woźniak Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5609/JP/12
+ Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
2012-03-07Monika Latoszek Dodanie do listy Podsekretarzy Stanu: Pana Aleksandra Soplińskiego i Panią Agnieszkę PachciarzInformacje teleadresowe
2012-03-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego
2012-03-07Marlena Woźniak dodanie projektu z 9 lutego - wersja uwzględniająca uwagi po konferencji uzgodnieniowej, uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacji społecznychProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego
2012-03-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego
2012-03-07Monika Latoszek Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie inspekcji badań klinicznych
2012-03-06Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5623/AB/12 + Wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania
2012-03-06Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenia o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5584/JP/12
2012-03-06Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2012-03-05Marlena Woźniak Uwagi do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych
2012-03-05Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert wykonawczych
2012-03-05Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o wyborze ofert wykonawczych
2012-03-05Małgorzata Woźniak-Juhre Pan Grzegorz Bartolik przeniesiony na stanowisko z-cy dyrektora w DPLiFInformacje teleadresowe
2012-03-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisuInformacja o obsadzeniu wyższego stanowiska w służbie cywilnej w drodze przeniesienia
2012-03-02Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5609/JP/12
+ Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
2012-03-02Monika Latoszek Utworzenie wpisuOgłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”.
2012-02-29Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuKomunikat w sprawie ubezpieczenia obowiązkowego z tytułu zdarzeń medycznych
2012-02-29Małgorzata Woźniak-Juhre wersja archiwalnaLista ofert spełniających założenia konkursu ofert na wybór koordynatora (jednostki koordynującej) programu zdrowotnego pod nazwą: „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”
2012-02-29Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisulisty ofert spełniających oraz niespełniających wymagań formalnych w konkursie ofert na wybór Koordynatora (jednostki koordynującej) programu zdrowotnego pod nazwą „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”
2012-02-29Marlena Woźniak Utworzenie wpisuRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1
2012-02-29Monika Latoszek Dodanie wersji tekstu projektu skierowanego na KRMPROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
2012-02-29Monika Latoszek Utworzenie wpisuPROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
2012-02-29Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej
2012-02-28Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne
2012-02-28Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuKomunikat Ministra Zdrowia w sprawie stosowania art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.Nr 122, poz.696, z późn. zm.)
2012-02-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-02-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-02-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń
2012-02-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia
2012-02-27Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja plikuInformacje o listach oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne - średni czas oczekiwania i liczba oczekujących
2012-02-27Małgorzata Woźniak-Juhre dodanie - Ogłoszenia o spełnieniu warunków formalnych w konkursieOgłoszenie o konkursie na wybór realizatorów programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pt: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2012 –2016”
2012-02-27Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o spełnieniu warunków formalnych w konkursie na wybór realizatorów programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pt: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2012 –2016”
2012-02-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
2012-02-27Marlena Woźniak Dodano Tabelę UwagProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
2012-02-27Marlena Woźniak Dodano zaproszenie na konferencję uzgodnieniowąProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
2012-02-27Marlena Woźniak Dodano Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 27 lutego 2012 r.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5595/JP/12 + Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o wyniku postępowania
2012-02-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisu"Sprawozdanie z realizacji zadań komitetu audytu dla działu administracji rządowej - zdrowie za rok 2011"
2012-02-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisuOgłoszenia o zamówieniu
2012-02-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept
2012-02-24Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacjaDynamika zobowiązań wymagalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podziale na województwa
2012-02-24Małgorzata Woźniak-Juhre AktualizacjaDynamika zobowiązań ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podziale na województwa
2012-02-24Małgorzata Woźniak-Juhre AktualizacjaDynamika zobowiązań wymagalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2012-02-24Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacjaDynamika zobowiązań ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2012-02-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuOgłoszenie o zamówieniu
2012-02-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia – w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych
2012-02-23Małgorzata Woźniak-Juhre Dodanie Wyjaśnienia do SIWZOgłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5595/JP/12 + Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o wyniku postępowania
2012-02-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisuInformacja o wyniku naboru na stanowisko Wiceprezesa Urzędu do spraw Produktów Biobójczych
2012-02-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu