nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na stanowiska w jednostkach podległych MZ 
 
04-03-2014 Dyrektor Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie

13-12-2013 Minister Zdrowia ogłasza nabór na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego

28-11-2012 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Wiceprezesa Urzędu do spraw Produktów Leczniczych Weterynaryjnych

Urząd do spraw Produktów Leczniczych Weterynaryjnych

22-02-2012 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Wiceprezesa Urzędu do spraw Produktów Biobójczych
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

21-02-2012 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Wiceprezesa Urzędu do spraw Wyrobów Medycznych
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

21-02-2012 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Wiceprezesa Urzędu do spraw Produktów Leczniczych
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

18-10-2011 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Wiceprezesa Urzędu do spraw Produktów Leczniczych Weterynaryjnych

18-10-2011 Nabór na stanowisko Wiceprezesa Urzędu do spraw Produktów Leczniczych Weterynaryjnych Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

05-09-2011 Zmiana terminu składania ofert w postępowaniach konkursowych na stanowiska
Wiceprezesa do spraw Produktów Leczniczych
Wiceprezesa do spraw Produktów Leczniczych Weterynaryjnych
Wiceprezesa do spraw Wyrobów Medycznych
Wiceprezesa do spraw Produktów Biobójczych23-08-2011 Nabór na kierownicze stanowiska państwowe: Wiceprezesa Urzędu do spraw Wyrobów Medycznych Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

23-08-2011 Nabór na kierownicze stanowiska państwowe: Wiceprezesa Urzędu do spraw Produktów Biobójczych Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

23-08-2011 Nabór na kierownicze stanowiska państwowe: Wiceprezesa Urzędu do spraw Produktów Leczniczych Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

23-08-2011 Nabór na kierownicze stanowiska państwowe: Wiceprezesa Urzędu do spraw Produktów Leczniczych Weterynaryjnych Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

30-05-2011 Przedłużenie terminu do składania ofert na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego

16-05-2011 Nabór na stanowisko: Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.