nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Wykaz programów zdrowotnych Ministra Zdrowia w roku 2011 
 

Wykaz programów zdrowotnych Ministra Zdrowia w roku 20111. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”

2. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce w latach 2010-2011”

3. „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2009-2013”

4. Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

5. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 - 2012 POLKARD

6. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych w 2011 roku.

7. Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2009-2014

8. Narodowy program ochrony antybiotyków na lata 2011-2015,
Moduł I -Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych na lata 2009-2013.
- „Stosowanie antybiotyków w profilaktyce okołooperacyjnej”.
- „Zakażenia Clostridium diffcile diagnostyka, terapia, profilaktyka”.
- „Szpitalna Polityka Antybiotykowa”.
- „Szpitalna lista antybiotyków”, adresowane do personelu medycznego pracującego w szpitalach”.

9. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, w tym:
Moduł I – Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011,
Publikacje:
- „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia”.
- „Obiady szkolne ( z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych”.
- „Rekomendacje dla realizatorów żywienia z zakresu zasad prawidłowego żywienia dzieci w przedszkolach”.
- „Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia”
Moduł II – Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011,
Moduł III – Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2009-2011”.


10. Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polski w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych na lata 2009-2014.

11. Narodowy program leczenia hemofilii na lata 2005-2011.
- Aneks nr 3do programu zdrowotnego Ministra Zdrowia pn. "Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011" do realizacji na rok 2011, na kwotę 210 000 000 zł
- Zapotrzebowanie na czynniki krzepnięcia

12. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2010-2012

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-04-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 10696 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.