Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, Zadanie pn. „Zakup aparatury diagnostycznej wczesnego wykrywania nowotworów”


Warszawa, 3 lipca 2008 r.Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów
Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych,
Zadanie pn. „Zakup aparatury diagnostycznej wczesnego wykrywania nowotworów”
oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na zadanie


Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad, prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. MZ. 08. Nr 3, poz. 11), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano podziału środków pomiędzy realizatorów w zakresie wyżej wymienionego zadania w wysokości:

Na zadanie pn. Zakup aparatury diagnostycznej wczesnego wykrywania nowotworów rozdysponowano 8 995 000,- zł. – środki majątkowe, które zostały podzielone pomiędzy następujących realizatorów programu:

1. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy,
85-796 Bydgoszcz,
ul. Romanowskiej 2
– wartość dofinansowania: 2 500 000 zł.
– cytomammobus – 1 szt.;

2. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
20-090 Lublin,
ul. Dr. K. Jaczewskiego
– wartość dofinansowania: 1 880 000,- zł.
– cytomammobus – 1 szt.;

3. SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wlkp,
ul. Walczaka 42
– wartość dofinansowania: 2 115 000.- zl.
– cytomammobus – 1 szt.;

4. Świętokrzyskie Centrum Onkologii,
25-734 Kielce,
ul. Artwińskiego 3
– wartość dofinansowania: 2 500 000 zł.
– cytomammobus – 1 szt.;

Ocena merytoryczna złożonych ofert konkursowych znajduje się w załączniku nr 1.

Umowy do realizatorów są w trakcie przygotowania zostaną przesłane do jednostek w drugiej dekadzie lipca.Treść ogłoszenia konkursowego → 15 maja 200r r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-07-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3160 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.