Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o wyborze realizatorów programu polityki zdrowotnej „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 Polgraft”


Warszawa, 4 lipca 2008 roku


OGŁOSZENIE
o decyzji Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra Zdrowia w celu
dokonania wyboru realizatorów programu polityki zdrowotnej w roku 2008,
„Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej
na lata 2006-2009 Polgraft” na realizację zadania dotyczącego prac
modernizacyjno-budowlanych w ośrodku wdrażającym nowe metody
leczenia w zakresie przeszczepów komórkowych komórek wysp
trzustkowych i komórek wątroby


Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej z dnia 23 czerwca 2008 r., zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, do realizacji programu polityki zdrowotnej „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 Polgraft” został wyłoniony niżej wymieniony ośrodek, realizujący ww. zadanie programu w roku 2008:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Centrum Medyczne
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 13/15, 85-067 Bydgoszcz

z kwotą dofinansowania 202 000 zł.

Uwaga:
Przekazanie środków publicznych na realizację zadań przez zleceniobiorcę następuje na podstawie umowy o realizację zadania. W związku z powyższym, fakt wyłonienia oferentów do realizacji zadań programu nie uprawnia do podejmowania przez nich zobowiązań finansowych z tytułu realizacji przedmiotowych zadań.

Treść ogłoszenia konkursowego21 maja 2008r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-07-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2950 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.