Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” (POLKARD), -UWAGA!


U W A G A !


Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia, zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich wyłonionych realizatorów o przesłanie w trybie pilnym (faxem na nr 022 - 634 93 76) skorygowanego planu rzeczowo – finansowego uwzględniającego przydzielone kwoty. Przesłany zweryfikowany plan rzeczowo – finansowy nie może asortymentowo wykraczać poza ofertę. Sprawę proszę traktować jako bardzo pilną ze względu na konieczność dokonania zmian w umowach.Warszawa dn., 2008-08-06OGŁOSZENIE


o rozstrzygnięciu konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”, w ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu dla pododdziałów udarowych (kardiomonitory, ultrasonografy
z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i mózgowych, defibrlatory, respiratory, aparaty do 24 – godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego, aparaty do 24-godzinnego monitorowania EKG, aparaty stacjonarne EEG, angiografy).”


Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, w zakresie zadania pn.: „Zakup sprzętu dla pododdziałów udarowych (kardiomonitory, ultrasonografy z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i mózgowych, defibrylatory, respiratory, aparaty do 24 – godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego, aparaty do 24-godzinnego monitorowania EKG, aparaty stacjonarne EEG, angiografy).”

Zgodnie z rozstrzygnięciem, najkorzystniejsze oferty zostały złożone przez następujące jednostki, którym przyznano środki publiczne na realizację zadania w 2008 r.:
1. Akademickie Centrum Kliniczne Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku,
ul. Dębinki 7,
80-952 Gdańsk:
385.205 zł.

2. Wojskowy Instytut Medyczny,
ul. Szaserów 128,
00-909 Warszawa:
147.542 zł.

3. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA im. Prof. Ludwika Bierkowskiego,
ul. Dojazd 34,
60-631 Poznań:
389.831 zł.

4. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,
Al. Wojska Polskiego 37,
10-228 Olsztyn:
259.994 zł.

5. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie,
ul. Lwowska 178 a,
33-100 Tarnów:
101.605 zł.

6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
ul. 800 – Lecia 26,
38-500 w Sanoku:
78.955 zł.

7. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA,
ul. Karkowska 16,
35-111 Rzeszów:
153.444 zł.

8. Instytut Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 9,
02-957 Warszawa:
1.129.297 zł.

9. Szpital w Śremie,
ul. Chełmońskiego 1,
63-100 Śrem:
241.132 zł.

10. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi,
ul. Wodociągowa 4,
45-221 Opole:
75.765 zł.

11. Szpital Wojewódzki nr 2,
ul. Lwowska 60,
35-301 Rzeszów:
169.873 zł.

12. Szpital Wolski im. Dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
ul. Kasprzaka 17,
01-211 Warszawa:
73.372 zł.

13. Wojewódzki Szpital Bródnowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
ul. Kondratowicza 8,
03-242 Warszawa:
153.125 zł.

14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki im. J. Biziela,
ul. Ujejskiego 75,
85-168 Bydgoszcz:
94.108 zł.

15. Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
ul. Kopernika 36,
31-501 Kraków:
279.134 zł.

16. Wojewódzki Szpital Zespolony,
ul. Kiepury 45,
64-100 Leszno:
141.162 zł.

17. Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza,
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9,
35-094 Bydgoszcz:
35.889 zł.

18. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II,
ul. Jana Pawła II 10,
22-400 Zamość:
175.456 zł.

19. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu,
ul. Schinzla 13,
27-600 Sandomierz:
93.151 zł.

20. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny,
ul. Banacha 1a,
02-097 Warszawa:
141.960 zł.

Zakończenie postępowania konkursowego następuje w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu z zastrzeżeniem § 10 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. MZ z 2007 r., nr 1, poz. 1) w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-08-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3421 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.