Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”


Warszawa, 2 września 2008 rokuOGŁOSZENIE


o dokonaniu podziału środków finansowych pomiędzy realizatorów wyłonionych w uzupełniającym konkursie ofert w 2008 r. na realizację programu polityki zdrowotnej, w zakresie zadania: „Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych”w 2008r. Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad, prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. MZ. 08. Nr 3, poz. 11), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano podziału środków finansowych, w łącznej wysokości 1 736 823, pomiędzy realizatorów w zakresie wymienionych zadań:

1. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
realizacja zadań I Etapu: 135 580 zł
realizacja zadań II Etapu: 124 000 zł
2. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
realizacja zadań I etapu: 147 473,00 zł
realizacja zadań II etapu: 156 769,00 zł.
3. Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
realizacja zadań I etapu: 27 900,00 zł
realizacja zadań II etapu: 28 500,00zł
4. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
realizacja zadań I etapu: 28 250,00 zł
realizacja zadań II etapu: 98 050,00 zł.
5. Warszawski Uniwersytet medyczny w Warszawie
realizacja zadań II etapu: 113 000,00 zł
6. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
realizacja zadań II etapu: 142 961,00 zł.
7. Akademia Medyczna we Wrocławiu
realizacja zadań II etapu: 734 340,00 zł.Ogłoszenie o konkursie uzupełniającym → 8 lipca 2008 rokuWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-09-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2997 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.