Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o decyzji Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra Zdrowia w celu dokonania wyboru realizatorów programu polityki zdrowotnej w roku 2008, „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 Polgraft”


4 listopada 2008 r.

OGŁOSZENIE

o decyzji Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra Zdrowia w celu dokonania wyboru realizatorów programu polityki zdrowotnej w roku 2008, „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 Polgraft” na realizację zadania pt.: Opracowanie i wdrożenie nowej metody leczenia - przeszczepianie komórek wysp trzustkowych.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej z dnia 23 września 2008 r., zaakceptowaną przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, do realizacji programu polityki zdrowotnej „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 Polgraft” został wyłoniony niżej wymieniony ośrodek, realizujący ww. zadanie programu w roku 2008:

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń,
ul. Lindleya 4,
02-005 Warszawa

z kwotą dofinansowania 150 000 zł.

Uwaga:
Przekazanie środków publicznych na realizację zadań przez zleceniobiorcę następuje na podstawie umowy o realizację zadania. W związku z powyższym, fakt wyłonienia oferentów do realizacji zadań programu nie uprawnia do podejmowania przez nich zobowiązań finansowych z tytułu realizacji przedmiotowych zadań.
Ogłoszenie konkursowe19 sierpnia 2008 rokuWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-11-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3278 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.