Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
Brak
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej- Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5.

Po sprawdzeniu oferty CO – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie stwierdzono potrzebę uszczegółowienia wymaganej w Ofercie „Informacji o przychodach
z innych źródeł na realizację zadania”, o dodatkowe dane.
Komisja porsi o wyjaśnienie czy wskazane przez jednostkę inne źródło przychodów tj. środki pochodzące z UE, będzie wykorzystywane na realizację zadania pn. ”Prewencja pierwotna nowotworów”, czy też na inne działania Zakładu Epidemiologii w CO- Instytucie im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie.

Brakującą informację należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja 2009 roku na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – „Prewencja pierwotna nowotworów”
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Anna Kamińska
Ogłoszenie konkursowe 26 marca 2009 r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-05-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2389 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.