Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań.

II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, ul. Romanowskiej 2, 85-795 Bydgoszcz – brak jednoznacznego wskazania podmiotu składającego ofertę – dokumenty oferty nie mogą być jednocześnie podpisane przez 2 oferentów – uzupełnienie dokumentów do kompletu oraz brak następujących dokumentów:
- Informacja o przychodach z innych źródeł na realizację przedmiotowego zadania.
- Rekomendacje CMKP w zakresie przygotowania jednostki do prowadzenia przedmiotowych szkoleń.
2. Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, ul. Dębinki 2, 80-211 Gdańsk – brak następujących dokumentów:
- Informacja o przychodach z innych źródeł na realizację przedmiotowego zadania.
3. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałkowska 22, 71-730 Szczecin– brak następujących dokumentów:
- Statut jednostki – braki w potwierdzeniu za zgodność z oryginałem.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 9 czerwca 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – „Program rozwoju opieki paliatywnej - szkolenia dla pielęgniarek w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz redukcji zjawiska dystresu wśród chorych”

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jacek Mazur
Ogłoszenie konkursowe 21 kwietnia 2009 r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3450 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.